Minimálna penzia podľa návrhu Danka by brala motiváciu, tvrdí Richterov úrad

Návrh novely zákona o sociálnom poistení od SNS, podľa ktorého by základná suma minimálnej penzie dosahovala tretinu z priemernej mzdy spred dvoch rokov, podľa ministerstva práce a sociálnych vecí významne narušuje princíp zásluhovosti v dôchodkovom poistení.

04.10.2019 11:13
debata (18)

„U významného podielu poistencov by výška príjmu v ekonomicky aktívnej časti života nemala pri určení sumy starobného dôchodku význam, keďže suma ich dôchodku bude rovnaká ako v prípade poistencov poberajúcich minimálny dôchodok, ktorí prispievali do systému výrazne menej,“ uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí v stanovisku k návrhu novely zákona od národniarov. Napríklad pri 30 rokoch dôchodkového poistenia by rovnaký minimálny dôchodok dostávali tí, ktorí by penzijné odvody platili zo sumy 272 eur pri práci na čiastočný úväzok a tí, ktorých hrubá mzda by bola 848 eur.

„Je dôvodné predpokladať, že uvedené bude podstatná časť dôchodcov považovať za znevýhodňujúce,“ upozorňuje rezort práce a sociálnych vecí. Takýto krok môže podľa ministerstva spôsobiť, že niektorí ekonomicky aktívni ľudia stratia motiváciu platiť odvody. „Suma ich budúceho dôchodkového príjmu bude de facto rovnaká bez ohľadu na to, či platia, resp. platili poistné z 25 % alebo 75 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve,“ varuje ministerstvo.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí kritizuje aj to, že výška minimálnych dôchodkov sa má zvyšovať podľa toho, ako bude rásť priemerná mzda na Slovensku, ostatné penzie sa však budú zvyšovať podľa dôchodcovskej inflácie. Rast priemernej mzdy na Slovensku je totiž oveľa vyšší ako dôchodcovská inflácia. Napríklad v tomto roku by priemerná mzda na Slovensku mohla stúpnuť o vyše sedem percent, kým dôchodcovská inflácia je okolo dvoch percent. „Je možné predpokladať, že výška základného minimálneho dôchodku bude rásť význame rýchlejším tempom ako výška zásluhových invalidných a starobných dôchodkov, čo spôsobí, že počet poberateľov minimálneho dôchodku bude každým rokom narastať,“ tvrdí rezort. Každoročne tak bude narastať podiel dôchodcov, ktorých výška dôchodku bude rovnaká, bez ohľadu na výšku ich príjmu v ekonomicky aktívnej časti života. „Výraznejší rast základného minimálneho dôchodku v porovnaní s rastom zásluhových dôchodkov budú poberatelia zásluhových dôchodkov vnímať so značnou nevôľou a dožadovať sa výhodnejšieho valorizačného mechanizmu aj pre zásluhové dôchodky,“ upozorňuje ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Sumy minimálnych dôchodkov by po schválení návrhu od SNS boli v porovnaní so súčasným právnym stavom v roku 2021 vyššie zhruba o 68 eur. „Poslanecký návrh tak bude mať za dôsledok rastúce výdavky štátneho rozpočtu na minimálny dôchodok a zvyšujúci sa počet poberateľov minimálneho dôchodku,“ poznamenáva rezort. Z rozpočtu Sociálnej poisťovne si tento krok v nasledujúcich rokoch vyžiada stovky miliónov eur. V roku 2021 by náklady mali dosiahnuť približne 147 miliónov eur a v roku 2022 takmer 188 miliónov eur. Počet poberateľov minimálnej penzie by pritom stúpol zo súčasných 51 tisíc na 238 tisíc v roku 2021 a na 278 tisíc v roku 2022.

Riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová v reakcii na výhrady rezortu práce a sociálnych vecí pre agentúru SITA uviedla, že národniari budú na prijatí ich návrhu trvať. „SNS bude trvať na stanovení systému na minimálnu mzdu a minimálne dôchodky,“ tvrdí.

Slovenská národná strana chce zmeniť systém výpočtu minimálneho dôchodku. Podľa návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý parlament na septembrovej schôdzi posunul do ďalšieho legislatívneho procesu, by mala základná minimálna penzia po získaní 30 rokov dôchodkového poistenia od roku 2021 dosahovať 33 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Podľa makroekonomickej prognózy Inštitútu finančnej politiky pri ministerstve financií zo septembra tohto roka by priemerná mzda na Slovensku za rok 2019 mohla predstavovať 1 088 eur. Ak sa tento predpoklad naplní, v roku 2021 by minimálny dôchodok pri 30 rokoch poistenia bol 359,10 eura.

Pri získaní viac ako 30 rokov a menej ako 40 rokov dôchodkového poistenia by sa základný minimálny dôchodok zvyšoval za každý rok o 2 % zo sumy životného minima a pri 40 a viac rokoch dôchodkového poistenia za každý rok o 3 % zo sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu. Dve percentá zo sumy životného minima pritom v súčasnosti predstavujú 4,2 eura a tri percentá 6,3 eura.

Minimálny dôchodok sa na Slovensku zaviedol od júla 2015. Podmienkou pre nárok na minimálny dôchodok je získanie najmenej 30 rokov dôchodkového poistenia. Pre ľudí, ktorí počas života nadobudli 30 rokov dôchodkového poistenia, minimálny dôchodok dosahuje 136 % zo sumy životného minima, čo pre tento rok predstavuje 278,90 eura. Suma minimálnej penzie sa zvyšuje za každý ďalší rok dôchodkového poistenia o 2 percentuálne body a od 40 rokov o 3 percentuálne body. Napríklad pri 45 rokoch dôchodkového poistenia minimálna penzia v tomto roku predstavuje 352,80 eura. Keďže minimálne dôchodky sú v súčasnosti naviazané na životné minimum, sumy minimálnych penzií sa zvyšujú každoročne od 1. januára podľa toho, o koľko percent od začiatku júla predošlého roka stúplo životné minimum.

18 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #minimálny dôchodok