Kmotríkov Grafobal a Bratislavská vodárenská môžu ovládnuť Infra Services

Protimonopolný úrad (PMÚ) schválil koncentráciu, ktorá spočíva v získaní priamej spoločnej kontroly skupiny Grafobal Group Development a. s. a Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. (BVS) nad firmou Infra Services, a. s. Informovala o tom hovorkyňa PMÚ Adriana Oľšavská v piatok v tlačovej správe.

06.09.2019 15:43
debata (2)

Dodala, že v tomto prípade vznikol medzi úradom a oznamovateľmi koncentrácie spor, pokiaľ ide o presný dátum vzniku koncentrácie. Keďže vyriešenie tohto sporu nemá vplyv na vecné posúdenie dopadu koncentrácie, úrad koncentráciu posúdil a sporné otázky sú predmetom ďalšieho prešetrovania.

Ako ďalej uviedol PMÚ, Grafobal Group Development patrí medzi spoločnosti kontrolované Ivanom Kmotríkom. Zameriava sa na oblasť výstavby nehnuteľností s cieľom vyhľadávať a realizovať investičné príležitosti v realitnej oblasti. Spoločnosť BVS pôsobí predovšetkým v oblasti zásobovania domácností pitnou vodou a odvádzania odpadových vôd na území Bratislavského, časti Trnavského a časti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Infra Services, dcérska spoločnosť BVS, vykonáva hlavne servisné a údržbové práce na vodovodnej a kanalizačnej sieti BVS. Ide napríklad o montáže a výmeny vodomerov či pripájania verejného vodovodu a kanalizácie.

Podľa PMÚ z horizontálneho hľadiska vo vzťahu k SR nedošlo v dôsledku koncentrácie k žiadnym prekrytiam. Identifikovali však určité vertikálne prepojenia medzi aktivitami Infra Services v oblasti stavebných prác a v oblasti facility managementu v SR. Dospeli však k záveru, že koncentrácia týchto troch spoločností je napriek tomu v súlade so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže. V praxi to znamená, že posilnenie ich dominantného postavenia, ku ktorému dôjde vďaka koncentrácii, nenaruší účinnú súťaž na trhu.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #Bratislavská vodárenská spoločnosť #Grafobal