ZMOS požiadal listom poslancov o neschválenie novely zákona o dani z príjmu

04.09.2019 13:59

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa pred začiatkom septembrovej schôdze Národnej rady (NR) Slovenskej republiky listom obrátilo na členov parlamentu. Zákonodarcov žiadajú, aby neschválili novelu zákona o dani z príjmu. Zástupcovia samospráv argumentujú negatívnym dosahom zákona na finančnú stabilitu a zabezpečenie zákonných komptenecií miest a obcí.

"Prípadným prijatím zákona, ktorým sa zvýši odpočítateľná položka pre daň z príjmov fyzických osôb, sa zásadným spôsobom vstupuje do fungovania miestnej územnej samosprávy, menia sa dohodnuté pravidlá a kritériá na určovanie výnosu dane z príjmov pre samosprávne jednotky, skonštatoval výkonný podpredseda združenia Jozef Turčány. Negatívny dosah na príjmy miestnych i krajských samospráv vyčíslil na vyše 150 miliónov eur ročne, samotné mestá a obce by mali prísť o viac ako 105 miliónov eur.

Súčasťou listu zaslaného členom parlamentu bola aj príloha približujúca dôsledky prijatia legislatívnej zmeny. ZMOS pripomína i to, že s upozornením združenia sa stotožnila aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. ZMOS je presvedčené, že schvaľovaniu podobných závažných zmien by mala predchádzať komplexná odborná diskusia.

Podľa návrhu novely zákona o dani z príjmov, ktorý predložili poslanci koaličného Mosta-Híd, by sa nezdaniteľná časť základu dane mala od roku 2020 zvýšiť z 19,2-násobku na 21-násobok sumy platného životného minima. Navrhované opatrenie je súčasťou koaličného sociálneho balíčka. Cieľom tohto opatrenia je podľa poslancov zvýšiť životnú úroveň pracujúcich, práve na to má poslúžiť zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane.

#ZMOS #zákon o dani z príjmu
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku