Štát podporí ubytovne, uľahčia firmám prísun ľudí do fabrík

Štát bude podporovať obstarávanie ubytovacích domov výstavbou alebo kúpou, prípadne prestavbou bytovej či nebytovej budovy. Pôjde o ubytovanie pre pracovníkov, ktorí sa nechcú sťahovať za prácou z miesta svojho bydliska aj s celou rodinou.

26.06.2019 08:00
debata (5)

Zavedenie nového účelu podpory umožňuje novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB), ktorú v utorok schválila Národná rada SR. Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) pripravilo novelu najmä so zámerom podporiť mobilitu pracovnej sily, účinnosť nadobudne 1. januára 2020.

Obstaranie ubytovacích domov ako nová forma podpory má uľahčiť zamestnávateľom s väčším počtom zamestnancov získavať novú pracovnú silu aj z iných regiónov Slovenska alebo zo zahraničia. Ak bude žiadateľ obstarávať ubytovací dom, môže súčasne požiadať ŠFRB o poskytnutie podpory na obstaranie technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu a užívanie ubytovacieho domu. Štát má poskytovaním výhodného úveru zo ŠFRB zároveň podporovať aj obstaranie technickej vybavenosti a pozemku pre ubytovací dom.

Novela zároveň vytvára výhodnejšie podmienky pre získanie úveru zo ŠFRB pre právnické osoby, vrátane zamestnávateľov, na obstaranie štandardných nájomných bytov v súkromnom sektore. Z dôvodu nízkeho podielu nájomných bytov na Slovensku majú nové opatrenia motivovať žiadateľov zo súkromného sektora k obstarávaniu nájomného bývania. Novela zrušuje limit nákladov na obstaranie nájomných bytov, resp. neobmedzený obstarávací náklad na štvorcový meter podlahovej plochy bytu. Určuje len maximálnu výšku úveru najviac 1 200 eur na štvorcový meter podlahovej plochy bytu. Na byt je možné poskytnúť úver do 95 percent z obstarávacej ceny bytu, maximálne 96 tisíc eur na nájomný byt a úver je poskytovaný s ročnou úrokovou sadzbou 1 % a lehotou splatnosti úveru do 40 rokov.

Zároveň sa má zvýšiť priemerná podlahová plocha obstarávaných nájomných bytov zo 60 na 70 štvorcových metrov, pričom priemerná podlahová plocha dokončených bytov v bytových domoch na Slovensku je 65 štvorcových metrov. Žiadateľ bude mať povinnosť prenajať 80 percent z obstarávaných nájomných bytov fyzickým osobám žijúcim v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške päťnásobku životného minima (podľa údajov Štatistického úradu SR túto hranicu spĺňa až 95 percent domácností na Slovensku). Pri 20 percentách obstarávaných bytov nebude povinnosť skúmať príjem nájomcu.

Napríklad pre domácnosť s dvomi dospelými a dvomi deťmi ide o čistý príjem do 2 676,75 eura, v prípade dvoch dospelých s jedným dieťaťom je to v čistom 2 208,70 eura. Príjem domácností sa podľa ministerstva dopravy a výstavby bude skúmať len pri prvom prenájme pre nájomcu, pri opakovanom uzatváraní nájomnej zmluvy sa už príjem neskúma. Novelou podľa rezortu dopravy a výstavby nevzniknú nové požiadavky na štátny rozpočet, keďže ide o finančné prostriedky vyčlenené v rámci existujúceho programu podpory rozvoja bývania. V rozpočte ministerstva je na to vyčlenených ročne 25 miliónov eur.

Parlament schválili pozmeňujúci návrh poslanca Milana Mojša (Smer-SD), aby výhodný úver na kúpu pozemku pre výstavbu bytovej budovy mohli získať aj mestá, obce, kraje a neziskové organizácie poskytujúce služby na zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu. Prešiel aj návrh poslancov Andreja Hrnčiara a Eduarda Adamčíka (Most-Híd), aby lehota na podávanie žiadosti o poskytnutie štátnej podpory bola naďalej od 15. januára do 30. júna. Navrhnutá zmena lehoty na podávanie žiadostí od 1. apríla do 30. septembra by podľa nich nepriaznivo vplývala na podnikateľské prostredie, keďže sa vzťahuje práve na právnické osoby. Zároveň by bolo ohrozené dodržanie zákonného termínu posúdenia žiadosti, jej objektívne posúdenie a využitie stavebnej sezóny pre začatie stavby v danom roku.

5 debata chyba
Viac na túto tému: #práca #firmy #ubytovňa