Obchvat Bratislavy rastie, R7 otvoria skôr

Výstavba rýchlostnej cesty R7 od Dunajskej Stredy po Bratislavu na juhozápade krajiny by mohla byť hotová na jar budúceho roka, teda o tri mesiace skôr oproti pôvodnému termínu.

20.05.2019 06:00
obchvat Bratislavy, D4, R7 Foto: ,
Pri Prístavnom moste v Bratislave vzniká križovatka novej rýchlostnej cesty R7 a existujúcej diaľnice D1.
debata (11)

Dokončená by mala byť štvrtá a piata sekcia R7. Odborný konzultant projektu D4R7 Ľudovít Naď hovorí, že ide o úsek Ketelec – Dunajská Lužná a Dunajská Lužná – Holice. „V súčasnosti môžeme povedať, že budeme schopní dodržať tento termín,“ uviedol projektový a technický manažér spoločnosti D4R7 José Vincente Candel.

Úseky diaľnice D4 na trase Bratislava, Jarovce – Ivanka, sever – Bratislava, Rača mali byť rovnako ako úseky R7 hotové na budúci rok, no termíny dokončenia D4 sú zatiaľ otázne. Pôvodný zmluvný termín na dokončenie celého obchvatu bol rok 2020, aktuálne sa špekuluje skôr o roku 2021.

Na úseku D4 – západ, Jarovce – Ivanka, sever prebiehajú práce na križovatke Jarovce na druhom moste ponad diaľnicu D2, na križovatke Rusovce sa realizuje stabilizácia zemín a prebiehajú aj práce na násypoch zemného telesa. V rámci celého úseku D4 – východ, Ivanka, sever – Rača prebiehajú práce na násypoch zemného telesa a stabilizáciách, osádzajú sa objekty kanalizácie a realizujú sa práce na menších objektoch a križovatkách.

.....

VIDEO: Ako prebiehajú práce na jednom z najnáročnejších úsekov obchvatu Bratislavy? Pozrite si ako sa rodí nová obrovská križovatka diaľnic pod Prístavným mostom v Bratislave.

Video

Most cez Dunaj: Dva zo šiestich pilierov sú hotové

Dunajské súmostie je jedným z najnáročnejších častí výstavby obchvatu Bratislavy. Na západnom predmostí je ukončená montáž druhej výsuvnej skruže a realizácia pilierov v rámci celého predmostia. Most ponad kajakársku dráhu má ukončené práce na pilieroch a následne sa realizuje výstavba zárodku a štartovacích vozíkov. Na hlavnom budúcom šiestom moste cez Dunaj prebiehajú ukončovacie práce na základoch a zároveň aj práce na pilieroch, pričom dva z celkových šiestich sú už zrealizované. Na východnom predmostí sa ukončujú práce na základoch, pracuje sa na 5. mostom poli, kde je celková dĺžka zrealizovanej nosnej konštrukcie už viac ako 350 metrov.

Úsek rýchlostnej cesty R7 je rozdelený do niekoľkých častí, a to Prievoz – Ketelec, Ketelec – Dunajská Lužná, a Dunajská Lužná – Holice. Začiatok úseku R7 Prievoz – Ketelec je v dotyku s existujúcou diaľničnou sieťou, konkrétne cez D1 v existujúcej mimoúrovňovej križovatke Prievoz, ako pokračovanie Bajkalskej ulice. Ďalej prechádza lokalitou Malé Pálenisko, križuje Malý Dunaj a vedie pozdĺž západného okraja Slovnaftu až po jeho juhozápadný roh.

„Jednou z najnáročnejších častí tohto úseku je určite mimoúrovňová križovatka Prievoz, ktorej rekonštrukcia prebieha iba za čiastočného obmedzenia,“ povedal Zdeněk Krejčí, manažér dopravy. Výstavba križovatky Prievoz si už vyžiadala viaceré dopravné obmedzenia. „Vyžaduje si to úzku spoluprácu všetkých zúčastnených strán, aby boli práce realizované a koordinované načas a aby sa obmedzenia čo najmenej dotkli cestujúcich prechádzajúcich týmto úsekom stavby,“ dodal Krejčí.

.....

VIDEO: Pozrite si aktuálne zábery z výstavby Dunajského súmostia.

Video

Pri Holiciach sú práce najďalej

Od Prievozu po Ketelec sa práce sústreďujú na prekládky inžinierskych sietí a na zemné práce. Realizujú sa tiež menšie mostné objekty a križovatky na trase. Na stavbe v okolí Dunajskej Lužnej sa pracuje na objektoch kanalizácie a prebiehajú práce na všetkých premosteniach rýchlostnej cesty. „Okrem bežných mostných objektov bude na celej trase 12 biokoridorov vrátane troch ekoduktov ponad rýchlostnú cestu R7, ktoré zabezpečia plynulý prechod migrujúcej zveri,“ povedal Candel.

Najrozpracovanejší je momentálne záverečný úsek R7 smerom na Holice, keďže v tejto lokalite sú ukončené všetky práce na násypoch zemného telesa. Ďalšie práce sa sústreďujú na jednotlivé konštrukčné vrstvy vozovky. Tiež sa začala pokládka podkladnej asfaltovej vrstvy a v najbližšom období sa predpokladá odovzdanie ďalšieho mostného objektu.

Práce podľa konzorcia D4R7 zatiaľ napredujú v prvej etape v súlade s odsúhlaseným harmonogramom. Podozrenia, ktoré koncom marca ohrozili výstavbu obchvatu, konzorcium rázne odmietlo a v tlačovej správe uviedlo, že výstavba ciest D4R7 spĺňa vysoké kvalitatívne štandardy preukázané vykonanými materiálovými testami. „Na výstavbu diaľnice sa nepoužil kontaminovaný ani nevhodný materiál. Spoločnosť D4R7 bude nasledujúcich 30 rokov zodpovedať za všetky konštrukčné chyby na diaľnici, preto má veľký záujem o rýchle objasnenie všetkých nepodložených obvinení a úzko spolupracuje so zodpovednými štátnymi orgánmi a s políciou,“ uviedlo konzorcium začiatkom apríla.

Za 1,9 miliardy eur 59,1 km diaľnic

Ministerstvo dopravy minulý týždeň informovalo, že testy zeminy v násypoch vznikajúceho bratislavského nultého obchvatu, diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, nepotvrdili kontamináciu, ktorá by ohrozovala zdravie ľudí. Analýza však preukázala použitie materiálov, ktoré nie sú v súlade so stavebnými predpismi.

Výstavba obchvatu Bratislavy je v súčasnosti najväčším infraštruktúrnym projektom nielen na Slovensku, ale aktuálne predstavuje aj jeden z najväčších verejno-súkromných PPP projektov v Európe. Staviteľom je španielske konzorcium, ktoré sa bude o diaľnicu starať aj po dokončení. Štát bude výstavbu rovnaké obdobie splácať. Španielske konzorcium sa zaviazalo 59,1 kilometra diaľnic postaviť a tridsať rokov prevádzkovať za 1,9 miliardy eur, kým štát pôvodne odhadoval cenu 4,5 miliardy eur.

© Autorské práva vyhradené

11 debata chyba
Viac na túto tému: #R7 #diaľnice #D4 #obchvat Bratislavy