Návrat podnikových nájomných bytov? Firmy nechcú stavať len ubytovne

Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a chýbajúcu motiváciu ľudí ostať žiť a pracovať v regiónoch by podľa Klubu 500 vyriešili štandardné nájomné byty, ktoré by zamestnávatelia mohli budovať a poskytovať svojim zamestnancom a ich rodinám.

13.05.2019 14:18
debata (1)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR chce podľa organizácie zamestnávateľov povoliť podnikom stavať len ubytovne internátneho typu, ktoré spomínané problémy nevyriešia. V novele zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB), ktorú 10. mája schválila Národná rada SR, navyše navrhlo také podmienky, ktoré zamestnávateľov skôr odrádzajú od výstavby.

Ako Klub 500 informoval v tlačovej správe, byt k pracovnej zmluve môže byť rozdielový benefit pre získanie či udržanie kvalitných zamestnancov v regiónoch. Zamestnávatelia by práve preto pre svojich zamestnancov chceli stavať podnikové nájomné byty. Podpora nájomného bývania podľa zamestnávateľov sleduje verejný záujem, aby mali ľudia kde bývať, ale je aj prostriedkom na znižovanie regionálnych rozdielov či riešenie nedostatku pracovných síl. „Kvalitné bývanie môže byť dôležitým faktorom pri rozhodovaní, či sa zamestnanec vráti aj s celou rodinou, napríklad, z Bratislavy späť do rodného regiónu. Alebo dostupné slušné bývanie rozhodne, že sa neodsťahuje do Bratislavy a ostane v rodnom meste,“ povedal výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor

Novela zákona o ŠFRB podľa zamestnávateľov nehovorí o štandardných nájomných bytoch, ale o ubytovniach s bunkami, kde budú dve obytné miestnosti a priestor na osobnú hygienu. „Na účely znižovania regionálnych rozdielov a ubytovania zamestnancov aj s rodinou je potrebné poskytovať nájomné byty, nie bývanie na izbe internátneho typu. Preto nás zaujíma účel podpory obstaranie nájomného bytu a jeho realizácia,“ uviedol Gregor. Ďalšie obmedzenie je v tom, že o byty sa budú môcť uchádzať v drvivej väčšine zamestnanci, ktorých príjem do domácnosti nepresiahne päťnásobok životného minima. Tým však budú limitovaní najmä kvalifikovaní zamestnanci, ktorých si chcú zamestnávatelia udržať.

Spomínaná novela podľa Klubu 500 eliminuje aj zamestnávateľov žiadajúcich o úver zo ŠFRB a obmedzuje aj miesta, kde bude možné domy stavať. Zabraňuje napríklad poľnohospodárskym podnikom využiť úver na výstavbu nájomného bývania zo ŠFRB, lebo sú zvyčajne mimo obce alebo mesta. Zároveň prevádzka, ktorá o takúto štátnu podporu žiada, musí mať minimálne päťsto zamestnancov. „Poľnohospodárske podniky často zamestnávajú spolu v rámci jednej skupiny aj päťsto a viac ľudí, avšak v jednotlivých prevádzkach ich pracuje menej. Aj pre týchto menej zamestnancov je však potrebné zabezpečiť adekvátne nájomné bývanie. Preto toto ustanovenie, ktoré nás prakticky vylučuje zo skupiny možných žiadateľov, považujeme za diskriminačné,“ upozornil zakladateľ Slovenského farmárskeho družstva a člen Klubu 500 Daniel J. Krátky.

Zákon o ŠFRB podľa zamestnávateľov neobsahuje možnosť, aby bol úver poskytnutý spoločnosti zabezpečujúcej výstavbu nájomného bývania, ktorá ho potom prenajme výlučne zamestnávateľovi a nikomu inému, pričom ten ubytuje svojich zamestnancov s využitím podnájomníckeho vzťahu. Toto je jedna zo zásadných vecí, ktorú žiadali zamestnávatelia zmeniť. „Ide o neakceptovanú, ale pritom zásadnú pripomienku spoločnosti Volkswagen Slovakia, s ktorou sa stotožňujeme. Veľká časť zamestnávateľov sa totiž chce venovať svojmu hlavnému predmetu podnikania a na stavbu a prevádzku nájomných bytov pre zamestnancov chce využiť externe firmu, ktorá má skúsenosti, know-how i zázemie na túto činnosť,“ dodal Gregor. Klub 500 navrhuje tiež do zákona doplniť reguláciu trojstranného vzťahu žiadateľ (staviteľ) – zamestnávateľ – zamestnanci.

Štát chce podporovať obstarávanie ubytovacích domov výstavbou alebo kúpou, prípadne prestavbou bytovej či nebytovej budovy. Zavedenie nového účelu podpory umožňuje novela zákona o ŠFRB, ktorú ministerstvo dopravy a výstavby pripravilo najmä so zámerom podporiť mobilitu pracovnej sily. Novela nadobudne účinnosť 1. januára 2020. Pre nízky podiel nájomných bytov na Slovensku majú nové opatrenia motivovať žiadateľov zo súkromného sektora – právnické osoby k obstarávaniu nájomného bývania. V rámci existujúceho programu podpory rozvoja bývania je v rozpočte ministerstva na to vyčlenených ročne 25 mil. eur.

Obstaranie ubytovacích domov ako nová forma podpory má uľahčiť zamestnávateľom s väčším počtom zamestnancov získavať novú pracovnú silu aj z iných regiónov Slovenska alebo zo zahraničia. Ak bude žiadateľ obstarávať ubytovací dom, môže súčasne požiadať ŠFRB o poskytnutie podpory na obstaranie technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu a užívanie ubytovacieho domu. Štát má poskytovaním výhodného úveru zo ŠFRB zároveň podporovať aj obstaranie pozemku pre ubytovací dom. Ubytovací dom je budova na bývanie s poskytovaním celoročného ubytovania, ktoré súvisí najmä s výkonom práce a pozostáva z ubytovacích buniek. Obytná miestnosť v bunke musí mať podlahovú plochu najmenej 16 štvorcových metrov. Žiadateľom o poskytnutie podpory na obstaranie ubytovacieho domu by mali byť obce, samosprávne kraje a iné právnické osoby.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #firmy #nájomné byty #Klub 500