Pozemkové úpravy si vypýtajú 31 miliónov eur ročne

Rozdrobené vlastníctvo pôdy na Slovensku by mohlo byť o tridsať rokov minulosťou. Stane sa tak vtedy, pokiaľ štát každoročne nájde zhruba 31 miliónov eur na vykonanie komplexných pozemkových úprav. Návrh opatrení na ich urýchlené vykonanie predstavila poľnohospodárom, mestám a obciam ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná.

16.04.2019 14:19 , aktualizované: 19:50
debata (6)

Aktuálny stav, keď z 3 559 katas­trálnych území sú urobené pozemkové úpravy len v 431 územiach, komplikuje hospodárenie na pôde, obchod s pôdou a vnáša zbytočné napätie aj medzi vlastníkov a užívateľov pôdy. Posledných desať rokov na Slovensku pozemkové úpravy ustali, až tohto roku by sa opäť mali rozbehnúť. Realizovať by sa mali v 168 katastrálnych územiach a budú financované z eurofondov. Na vykonanie ďalších takmer troch tisícok pozemkových úprav však musí Slovensko nájsť vlastné zdroje.

Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná teraz predložila na posúdenie systémové riešenie pozemkových úprav. To spočíva v tom, že štát nájde ročne vo svojom rozpočte 30,8 milióna eur na to, aby mohol urobiť sceľovanie rozdrobených pozemkov aspoň v 120 katastrálnych územiach.

Premiér Peter Pellegrini už začiatkom roka vyjadril tomuto zámeru podporu, možno teda predpokladať, že návrh prejde naprieč celou koalíciou. Z hľadiska úspechu celého projektu je však dôležité, aby naň nezabudli ani budúce vlády bez ohľadu na svoje politické sfarbenie. Komasácie, teda pozemkové úpravy totiž potrebuje Slovensko ako soľ.

Realitou nedokončených pozemkových úprav, ktoré sa doteraz vykonali len na 12 percentách územia SR, sú nevyjasnené a nevyvážené vzťahy medzi vlastníkmi a užívateľmi. Vlastníci majú problém dostať sa k užívaniu svojich pozemkov. Na Slovensku je v súčasnosti 8,4 milióna vlastníckych parciel, 4,4 milióna evidovaných vlastníkov pozemkov a 100,7 milióna spoluvlastníckych vzťahov. Priemerný počet spoluvlastníkov na jednu parcelu je takmer 12 ľudí a jeden vlastník vlastní v priemere 22,74 parcely.

Čo ľuďom prinesie sceľovanie pozemkov? Podľa ministerky okrem iného aj lepšie zhodnotenie pozemkov, čo potvrdzujú skúsenosti zo susednej Českej republiky. Napríklad v chystaných 168 katastroch by pozemkové úpravy mohli priniesť zhodnotenie jedného štvorcového metra pôdy o 50 centov na jedno euro, čo by pri výmere 132 500 hektárov znamenalo plus 600 miliónov eur. Investície do pozemkových úprav sa teda rozhodne oplatia. Okrem zhodnotenia pozemkov vlastníkov majú štátu priniesť nižšie náklady pri výstavbe cestnej infraštruktúry, zlepšenie ochrany prírody a udržiavanie vody v krajine.

Vykonať pozemkové úpravy však nebude jednoduché. Naplno budú musieť byť využité nielen kapacity odborníkov v pozemkových úpravách, ale podľa Matečnej musí byť posilnená aj štátna správa. Samotné odborné spoločnosti, geodetické firmy, ktoré projektujú a vykonávajú pozemkové úpravy, disponujú 600 odborníkmi v 100 spoločnos­tiach. Podľa Vladimíra Uhlíka sú pripravení práce na projektoch pozemkových úprav, či už aktuálnych alebo plánovaných, v dohodnutých termínoch a v požadovanej kvalite vykonať.

O vykonanie pozemkových úprav je záujem v každom kúte Slovenska. Kritériami výberu, ktoré budú vplývať na poradie realizácie pozemkových úprav, budú podľa Matečnej počet parciel na jedného vlastníka, počet vlastníkov na parcelu, priemerný počet parciel na liste vlastníctva na hektár pôdy, podiel špeciálnych kultúr poľnohospodárskej výroby, podiel poľnohospodárskej pôdy bez špeciálnych kultúr či podiel lesných pozemkov v katastrálnom ú­zemí.

Zohľadňovať sa však budú aj tzv. užívacie kritériá v katastrálnom území. Sem patria priemerné počty žiadateľov o priame podpory, viacnásobné deklarácie, počty mladých farmárov, podiely výmery podnájomných pozemkov či podiely tzv. bielych plôch.

Okrem toho do hry vstúpia aj tzv. mimorezortné kritériá, ako sú napríklad podpora najmenej rozvinutých okresov, podpora plánovaného budovania infraštruktúry, podpora nakladania vody v prírode a ochrana prírody, podpora strategických investícií a priemyselných parkov. Od 90. rokov sa do komplexných pozemkových úprav nevložili národné peniaze.

„Ak sa má poľnohospodárstvo a s ním celá krajina pohnúť, je nevyhnutné investovať ročne popri 80 miliónoch eur do zveľadenia hospodárenia na pôde aj 30 miliónov eur do pozemkových úprav,“ povedal predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.

.....

Video: Predseda Komory pozemkových úprav Vladimír Uhlík vysvetľuje ako rozťať gordický pozemkový uzol. (TV Pravda, vysielané 20. 2. 2019)

Video
6 debata chyba
Viac na túto tému: #Gabriela Matečná #sceľovanie pozemkov #pozemkové úpravy