Najnižšia penzia z II. piliera? 12,60 eura do vyčerpania nasporenej sumy

Sociálna poisťovňa (SP) zaznamenala za prvé dva mesiace tohto roka 677 spísaných žiadostí o starobný dôchodok z 2. piliera. Z toho 542 podali sporitelia v poisťovni a 135 žiadostí vo svojich dôchodkových správcovských spoločnostiach.

02.04.2019 16:43
debata (14)

Na základe týchto žiadostí SP v rovnakom čase vyhotovila a zaslala sporiteľom 581 ponukových listov. Z nich 194 sporiteľov dostalo ponuku len na doživotný dôchodok, 319 sporiteľov dostalo ponuku v rámci ktorej si celú nasporenú sumu mohli vybrať jednorazovo, 63 sporiteľov dostalo ponuku na dôchodok v režime „malá nasporená suma“.

Ide o sporiteľov, ktorí pre nízku nasporenú sumu nedostali ponuku na doživotný dôchodok. V režime „malá nasporená suma“ im je ponúknutý dôchodok z 2. piliera v sume 12,60 eura, ktorý im môže byť vyplácaný do vyčerpania nasporenej sumy. U dvoch sporiteľov bola nasporená suma menšia ako 12,60 eura a u troch sporiteľov bola nasporená suma 0 eur. Tým poisťovňa zaslala oznámenie o zániku ich účasti na starobnom dôchodkovom sporení.

Z 581 sporiteľov, ktorým Sociálna poisťovňa vyhotovila ponukové listy, uzavrelo zmluvu s niektorou DSS alebo životnou poisťovňou zatiaľ 330 sporiteľov. Najväčšia časť z nich (179 sporiteľov) si celú nasporenú sumu príspevkov vybrala zo svojej DSS jednorazovo.

Priemerná mesačná suma doživotného dôchodku vyplatená za obdobie január a február podľa údajov SP bola pri základnej forme doživotného dôchodku, teda bez pozostalostného krytia a bez jeho zvyšovania, 27,16 eura. Túto formu doživotného dôchodku k 28. 2. 2019 poberalo 937 sporiteľov. Počet poberateľov doživotného dôchodku predstavuje celkovo 1299.

Z tohto počtu poberá 1279 sporiteľov doživotný dôchodok bez jeho zvyšovania a len 20 sporiteľov si dohodlo doživotný dôchodok s jeho pravidelným, každoročným zvyšovaním. Ďalších 119 sporiteľov si za uvedené obdobie dohodlo dôchodok s jednoročným pozostalostným krytím a ich dôchodok dosahuje v priemere 26,34 eura. Výška dôchodku pri dvojročnom pozostalostnom krytí (223 poistencov) predstavuje 25,77 eura.

.....

TV Pravda: Pozriete si video o tom, aké výnosy čakajú II. pilier v tomto roku.

Video
14 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #II. pilier