Tunel Višňové postaví niekto nový, Taliani súhlasili s odchodom

Štát sa dohodol so zhotoviteľom úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, združením SALINI IMPREGILO – DÚHA, na ukončení zmluvy. Združenie dohodu už podpísalo a v stredu jej návrh schválila aj vláda.

06.03.2019 12:29 , aktualizované: 18:41
debata (146)

Podľa materiálu, ktorý ministerstvo dopravy predložilo vláde, zhotoviteľ nie je schopný stavbu dokončiť „najmä z dôvodu podhodnotenej zmluvnej ceny (v čase vysúťaženia však porovnateľnej s inými ponukami), ako aj z dôvodu zlého riadenia stavby. Zhotoviteľ dlhodobo nie je schopný procesovať nároky a zároveň dlhodobo nerešpektuje ustanovenia zmluvy o dielo a stavebného dozoru.“

V dohode sa píše, že zmluva sa ukončí okamžite a zhotoviteľ by mal „v stanovenej lehote vypratať stavenisko a uvoľniť stavbu, čím sa minimalizuje riziko obštrukcií súťaže“, keď sa bude hľadať nová firma na dokončenie úseku. Ďalej by sa mali podľa dohody vyplatiť subdodávatelia stavby formou novej bankovej záruky vystavenej súčasným zhotoviteľom.

Dohodu schválila aj Európska komisia 20. februára v Bruseli. Na úsek bude možné čerpať viac peňazí z eurofondov, keď prebehne verejné obstarávanie.

„NDS sa nevzdáva zmluvných nárokov, ktoré vzniesla voči zhotoviteľovi (najmä zmluvnej pokuty) a v prípade ich potvrdenia zo strany Medzinárodnej komisie na riešenie sporov zriadenej v januári 2019 (KRS) ich bude môcť od zhotoviteľa vymáhať. Tieto nároky na zmluvné pokuty bude mať NDS pokryté bankovou zárukou. NDS sa nevzdáva ani nárokov z existujúcich/po­tencionálnych vád dokončenej časti projektu a zo špecifikovaných porušení zmluvy,“ píše sa v schválenom materiáli.

Nevýhodou, ktorá vyplýva z tohto riešenia, sú podľa materiálu náklady spojené s dokončením projektu. To však môže byť kompenzované navýšením príspevku z EÚ. Rizikom tiež podľa rezortu dopravy môže byť dodržanie prísnych pravidiel verejného obstarávania, ktoré kontroluje Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) aj Komisia.

Alternatívou k dohode by bolo jednostranné ukončenie zmluvy o dielo zo strany NDS. To by však podľa rezortu dopravy prinieslo množstvo rizík. Jedným z nich by bolo oddialenie dokončenia úseku o viacero rokov z dôvodu obštrukcií zo strany zhotoviteľa a prípadné blokovanie staveniska. Ďalšími nevýhodami by bola strata časti príspevkov, ktoré boli na stavbu tohto úseku diaľnice aj nadväzujúceho úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka získané z EÚ i ohrozenie dátumu sprejazdnenia tohto súvisiaceho úseku. MDV upozornilo, že v rámci tejto alternatívy by mohli vzniknúť aj dlhodobé spory.

.....

VIDEO: Pozrite si video z výstavby tunela, ktorého prieskumná štôlňa sa začala raziť takmer pred 21 rokmi.

Video

Spor je o peniaze

Za ukončením zmluvy na výstavbu úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala je rozdielny výklad zmluvy medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) a konzorciom Salini Impregilo – Dúha. Sporné boli najmä nároky na dodatočnú platbu za rozdiely, ktoré vznikli medzi projektom predloženým v súťaži a projektom, ktorý je nutné zrealizovať podľa aktuálnych noriem a požiadaviek NDS. Informoval o tom v stredu člen konzorcia, spoločnosť Dúha.

Podľa názoru združenia sa podmienky a podklady určené v súťaži líšili od reálneho stavu. Vplyv na to mali aj legislatívne zmeny, pričom dodávateľ stavby nemal záujem preprojektovať pôvodný projekt a vybavovať dodatočné stavebné povolenia v takom rozsahu, ako si to vyžadovali nové okolnosti. „Okrem legislatívnych zmien išlo aj o technickú úroveň podkladov, ktorá bola vzhľadom na viac ako desaťročný odstup, odkedy boli pripravované, nedostatočná,“ uviedla spoločnosť v tlačovom vyhlásení.

Suma, o ktorú sa NDS s konzorciom sporila, dosiahla podľa spoločnosti Dúha viac ako 100 miliónov eur. „Tieto návrhy však neboli akceptované zo strany NDS a stavebného dozoru, a to pre nenájdenie konsenzu, či ide o súčasť pôvodnej ponuky alebo ide o práce navyše,“ dodala spoločnosť.

Za zastavením prác a ukončením zmluvy tak podľa Dúhy nie sú žiadne technické, odborné ani kapacitné dôvody, ktoré by konzorciu zabraňovali dokončiť dielo podľa zmluvy. Jediným dôvodom ukončenia zmluvy je tak rozdielny názor na predložené nároky, konkrétne uznanie preplatenia nákladov a rozhodnutie, či patria alebo nepatria do pôvodnej zmluvnej ceny.

Zhodnotenie rozpracovania projektu

  • Zhotoviteľ do konca januára 2019 vykonával práce iba na 55 stavebných objektoch z 226. V roku 2019 zhotoviteľ vykonával práce maximálne na šiestich stavebných objektoch mimo tunela. Finančné plnenie ku koncu januára 2019 je na úrovni 41 % z akceptovanej zmluvnej hodnoty pri uplynutí 83,4 % doby výstavby.
  • Oneskorenie súvisiace s prerazením tunela Višňové bolo spôsobené nedostatočným strojným a personálnym vybavením zhotoviteľa. Zhotoviteľ nebol schopný zabezpečiť dostatočný počet funkčných strojov ani dostatočný počet kvalifikovaného personálu a z dôvodu zlej organizácie výstavby.
  • Tunel bol prerazený v septembri 2018;
  • Následne 19.11.2018 došlo k zamietnutiu nároku zhotoviteľa na predĺženie lehoty výstavby zo strany stavebného dozoru a tým aj na posun termínu Míľnika č. 2, ktorým bolo prerazenie tunela do decembra 2018.
  • Týmto rozhodnutím došlo k zásadnému zlomu na stavbe a práce sa značne spomalili; Spomalenie prác bolo spôsobené opakovaným problémom Zhotoviteľa uhrádzať dlžné sumy za práce vykonané podzhotoviteľmi, ktorí boli nútení pozastaviť výkon činnosti resp. pozastaviť dodávku materiálu. Objednávateľ priebežne uhrádzal zhotoviteľovi všetky práce zrealizované v zmysle ZoD riadne a včas.

Zdroj: Ministerstvo dopravy, predkladacia správa pre vládu

Opozícia kritizuje dohodu o ukončení zmluvy na diaľnicu D1 s tunelom Višňové

Opozičná strana SaS a hnutie OĽaNO kritizujú dohodu o ukončení výstavby úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka Višňové Dubná Skala z dielne ministerstva dopravy, ktorú v stredu schválila vláda. Ministrovi dopravy Árpádovi Érsekovi (Most-Híd) a vláde vyčítajú najmä oneskorenie dokončenia úseku a pravdepodobné predraženie stavby.

„Dohoda, ktorú minister dohodol s taliansko-slovenským konzorciom, je pre Slovensko nevýhodná. Nielenže zbavuje zhotoviteľa niektorých sankcií, ktoré mu hrozili za neskoré odovzdanie a meškanie jednotlivých fáz stavby, ale Slovensko doslova od neho vykúpi celé stavenisko aj s technickým zariadením za viac ako 15 miliónov eur,“ povedal poslanec Národnej rady SR za SaS Miroslav Ivan. Podľa predsedu SaS Richarda Sulíka je tunel Višňové „pomník nekompetentnosti tejto vlády“.

Poslanec NR SR za hutie OĽaNO Ján Marosz podotkol, že tunel, cez ktorý mali vodiči jazdiť už tento rok, bude dokončený výrazne neskôr a vodiči budú stáť v kolónach pod Strečnom o niekoľko rokov dlhšie. „Navyše, sa stavba predraží. Presné čísla však minister stále nepovedal. Tunel mal byť dokončený tento rok. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) už priznáva, že tak bude zrejme až v roku 2023,“ vyjadril sa Marosz.

Ak dôjde k dokončeniu úseku na základe otvoreného procesu verejného obstarávania, mal by sa tiež zvýšiť príspevok z fondov Európskej únie. Marosz však upozorňuje, že pokiaľ sa verejné obstarávanie na nového zhotoviteľa predĺži, hrozí prepadnutie eurofondov a stavbu bude musieť zaplatiť vláda prostredníctvom štátneho rozpočtu. „Ide približne o 400 miliónov eur, za čo by sme mohli postaviť dve špičkové nemocnice,“ upozornil poslanec.

146 debata chyba
Viac na túto tému: #diaľnice #tunel Višňové