Tempo rastu úverov pre domácnosti sa mierne spomalilo

Úvery súkromnému sektoru zrýchlili v januári medzimesačné tempo rastu o 0,5 percentuálneho bodu na 0,6 %. Ako ďalej informovala Národná banka Slovenska (NBS), medziročná dynamika sa spomalila na 91 %, keďže v decembri to bol medziročný rast o 9,5 %.

04.03.2019 18:32
debata

Dynamika úverov domácnostiam sa spomalila mierne rýchlejšie, ako boli predpoklady centrálnej banky. Úvery podnikom si udržiavajú naďalej pomerne silnú dynamiku v súlade s aktuálnou predikciou.

Medziročné tempo rastu úverov domácnostiam sa spomalilo na 10,5 %, pričom v decembri to bolo 10,8 %. Dôvodom bol podľa centrálnej banky slabý záver vlaňajška, čo indikovalo pokles dopytu po úveroch. Znižuje sa záujem ako o úvery na nehnuteľnosti, tak aj o úvery na spotrebu. Opatrenia NBS by mali aj v ďalšom období zmierňovať podľa odhadov banky záujem domácností o úverové zdroje, aj keď sentiment zostáva priaznivý. Trh práce je naďalej silný a úrokové sadzby stále na nízkej úrovni.

Úvery nefinančným spoločnostiam sa síce mierne spomalili v januári, avšak stále si udržiavajú pomerne vysokú medziročnú dynamiku na úrovni 8 %. Začiatkom roka sa zmenili preferencie firiem, keď sa zvýšil dopyt po krátkodobých úveroch. Naznačuje to opatrnosť podnikov v čase globálneho spomaľovania ekonomickej aktivity a slabšieho cash-flow. V rámci jednotlivých odvetví je možné podľa národnej banky pozorovať, že sa výraznejšie ochladzuje úverovanie v stavebníctve a v realitách. Na druhej strane, banky pomerne výrazne úverujú podniky v priemyselnej výrobe a nahrádzajú tak chýbajúce zdroje.

Vklady súkromného sektora v januári medzimesačne vzrástli o 0,2 %. Medziročný rast vkladov súkromného sektora sa však spomalil o 1,2 percentu­álneho bodu na 4,8 %. Vklady potiahli iba domácnosti. Medziročne sa zrýchlili vklady domácností na 0,7 % z 0,3 % v decembri a odzrkadľovali tak podľa centrálnej banky pokračujúci dobrý vývoj na trhu práce. Naopak, vklady firmám klesali druhý mesiac za sebou, a to o 0,3 % medzimesačne. Súvisí to podľa NBS zrejme s klesajúcimi tržbami. Najvýraznejší pokles vkladov zaznamenal priemysel.

debata chyba
Viac na túto tému: #úver #hypotéka