Slovnaft a Transpetrol postavia na východe sklady ropy

Na východnom Slovensku by mal vyrásť nový nadzemný sklad ropy a petrochemických výrobkov. Nové sklady plánuje pri Vojanoch postaviť spoločnosť SWS, ktorej spoločníkmi sú firmy Slovnaft a Transpetrol. Na spomínanú investíciu by sa malo vynaložiť vyše 45,5 milióna eur.

14.02.2019 16:58
debata (11)

„V uvedených nákladoch nie je zahrnutá rekonštrukcia, prípadne oprava ropovodu z Budkoviec do areálu spoločnosti SWS. Predmetom riešenia nie je taktiež demontáž pôvodných skladovacích nádrží a stavebná príprava plôch na zakladanie nových nádrží,“ dodala firma vo svojom investičnom zámere, ktorý už predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Vytvorenie nového nádržového bloku v areáli spoločnosti SWS vo Vojanoch nepredstavuje novú činnosť. Zmena spočíva vo vybudovaní troch nových nádrží a vo zvýšení objemu skladovanej ropy a motorovej nafty z pôvodných 70 tisíc metrov kubických na 187 tisíc metrov kubických kvapalných produktov.

S výstavbou troch nových nádrží by sa malo začať v prvom kvartáli budúceho roku. Predpokladaný termín ukončenia výstavby a začatia skúšobnej prevádzky je v treťom kvartáli roku 2021. „Predpokladaná životnosť nového inštalovaného technologického zariadenia je približne 20 rokov,“ konštatovala firma v investičnom zámere.

Spoločnosť SWS v areáli Slovnaft vo Vojanoch v súčasnosti prevádzkuje iba distribučné sklady a prečerpávacie zariadenia palív, mastív, petrochemických výrobkov a iných organických kvapalín. „V súčasnosti nemáme vlastný výrobok a svoju činnosť orientujeme na prekládku kvapalných plynov, svetlých a tmavých ropných produktov. Výstavba nových skladovacích nádrží na ropu a motorovú naftu nebude vyžadovať nový záber pôdy. Návrh vychádzal aj z výhodných východzích predpokladov, ako je dostatok elektrickej energie z elektrárni vo Vojanoch, blízkosť ropovodu, dostatok voľného priestoru v areáli závodu, jestvujúce pomocné a ekologické zariadenia a možnosť priamej expedície produktov po širokorozchodnej železničnej trati,“ zdôvodnila svoj investičný plán spoločnosť.

Spoločnosť SWS bola založená v roku 1993. V súčasnosti má vybudovaný prečerpávací komplex pre stáčanie, skladovanie a expedíciu kvapalných látok, ktoré sú dovážané z Ukrajiny a Ruska, a následne expedované do krajín Európskej Únie. Tento komplex zároveň umožňuje prečerpávanie kvapalných látok z cisterien normálneho rozchodu do širokorozchodných cisterien a ich export na východné trhy.

11 debata chyba
Viac na túto tému: #ropa #Slovnaft #Transpetrol