Ističovú aféru vyšetruje polícia

Vyšetrovatelia si posvietia na privysoké ceny elektriny pre rok 2017. Na určenie cien energií spred dvoch rokov sa už pozreli kontrolóri Národného kontrolného úradu (NKÚ). Svoje zistenia posunuli orgánom činným v trestnom konaní.

06.02.2019 09:00
debata (37)

"Všetky informácie a zistenia z kontroly a výsledný protokol z kontroly Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) odovzdal predseda NKÚ Karol Mitrík prezídiu Policajného zboru, aby sa týmito informáciami zaoberali a vyhodnotili ich, pretože podľa názoru NKÚ viaceré skutky nasvedčujú spáchaniu trestného činu,“ povedal hovorca NKÚ Marek Papajčík. O priebehu či výsledku vyšetrovania nemá úrad podľa neho informácie. Denník Pravda sa obrátil aj na políciu, ktorá na otázky do uzávierky neodpovedala.

Roku 2017 prekvapili ľudí vysoké sumy na faktúrach za energie. Takzvaná ističová aféra stála kreslo aj vtedajšieho šéfa ÚRSO Jozefa Holjenčíka. Vtedajšie vedenie regulačného úradu pod jeho vedením totiž povolilo skokový presun variabilnej časti ceny do fixnej zložky. Výsledkom bolo enormné navýšenie platieb za elektrinu. Niektoré domácnosti mali zaplatiť rádovo aj o desiatky eur viac. Výnimkou nebolo aj stoeurové navýšenie faktúr. Najviac si mali priplatiť majitelia garáží či samosprávy. Po roztrhaní faktúr vtedajším premiérom Robertom Ficom sa ceny vrátili späť na úroveň roka 2016.

Zvláštny výber znalcov a chýbajúce posudky

Kontrolóri NKÚ sa podrobne pozreli na to, ako vôbec k takémuto dramatickému nárastu cien prišlo. Chyby našli už v samotnom cenovom konaní. Jeho súčasťou je aj proces objektivizácie hodnoty majetku regulovaných subjektov. Ten vstupuje aj do koncovej ceny. Úrad však v čase kontroly nemal vypracovaný interný predpis, ktorý by proces cenového konania podrobnejšie upravoval. Zistiť majetok energetických firiem malo znalecké skúmanie. Úrad naň získal vyše 1,6 milióna eur zo štátnej kasy. Dokladovať ich však nevedel.

Nejasný bol aj výber znalcov. Regulačný úrad si na preverenie vybral štyri externé znalecké organizácie, 17 externých konzultantov. Do procesu boli zapojení aj zamestnanci úradu. Výber znalcov bol pritom priamy, bez využitia verejného obstarávania.

Ukázalo sa však, že viaceré výdavky za znalecké posudky a analýzy sú nepreukázateľné. Niektoré znalecké posudky boli odovzdané úradu až po zmluvne dohodnutom termíne. V elektronickej forme predložené znalecké posudky a analýza od troch spoločností nezodpovedali svojou štruktúrou predmetu zmluvy. Regulátor za ne zaplatil vyše 471-tisíc eur s daňou z pridanej hodnoty (DPH). Na stanovenie nových cien sa však podľa zistení NKÚ použilo prepočítanie všeobecnej hodnoty majetku energetických firiem z roku 2010.

Regulačný úrad pozná podľa jeho hovorcu Radoslava Igaza výsledky kontroly NKÚ. Pri kontrole aj úzko spolupracoval. "Všetky zistenia NKÚ sa týkajú činnosti bývalého vedenia úradu. Súčasné vedenie úradu už v tejto súvislosti minulý rok podalo trestné oznámenie na neznámeho páchateľa o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchaniu trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku,“ povedal Igaz.

Nejasné pravidlá

Kontrolóri NKÚ si vzali pod drobnohľad aj Úrad jadrového dozoru (ÚJD). Kontrolou boli preverené zmluvy s dodávateľskými spoločnosťami Mikotech a eDevelopment, ktoré poskytujú úradu služby súvisiace s prevádzkou IT systémov. Od roku 2011 mal UJD so spoločnosťou Mikotech uzatvorených celkom 8 zmlúv za viac ako 138-tisíc eur s DPH. So spoločnosťou eDevelopment 10 zmlúv s plnením v sume necelých 476-tisíc eur s DPH.

NKÚ odhalil, že pri nich neboli stanovené bezpečnostné požiadavky na služby, podmienky vzdialeného prístupu k týmto informačným systémom. Úrad totiž nemal definovanú bezpečnostnú politiku. Chýbali tiež jasné záznamy o vykonaných prácach, ktoré by preukazovali skutočné plnenie dohodnutých záväzkov. Kontrola tu skončila bez dohry na polícii.

"Úrad jadrového dozoru SR na základe zistení NKÚ prijal na úrovni vedenia opatrenia a časový harmonogram implementácie týchto opatrení tak, aby vytýkané nedostatky boli odstránené a bol dosiahnutý plný súlad so zákonom,“ povedala riaditeľka kancelárie úradu Miriam Vachová. Bezpečnostná politika bude podľa nej dopracovaná podľa príslušných požiadaviek a schválená podľa časového harmonogramu, o ktorom bol NKÚ informovaný.

V rámci prijatých opatrení bude doplnená aj smernica na uzatváranie zmlúv s detailnejším popisom požiadaviek na dodávateľov služieb, dodala Vachová. Takisto budú podrobnejšie upravené požiadavky na odovzdávacie a preberacie protokoly o vykonaných prácach tak, aby tieto práce bolo možné jednoznačnejšie identifikovať a nevznikali pochybnosti z hľadiska uplatnenia finančnej kontroly. Všetky prijaté opatrenia na základe zistení NKÚ budú vrátane odpočtov plnenia zasielané podľa Vachovej na NKÚ.

"Na základe záverov kontroly NKÚ a dynamického vývoja v oblasti informatizácie verejnej správy bude ÚJD venovať zvýšenú pozornosť otázkam bezpečnosti aj v tejto oblasti, a to nielen vecne, ale aj v oblasti realizácie dodávateľských činností pre úrad, ako aj v rámci vlastného systému vnútornej kontroly,“ povedala Vachová.

© Autorské práva vyhradené

37 debata chyba
Viac na túto tému: #energie #elektrina #ÚRSO #ističe