Žilinský kraj prevezme do svojich rúk Letisko Žilina

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) prevezme od Slovenskej republiky, zastúpenej Ministerstvom dopravy a výstavby (MDV) SR, akcie Letiskovej spoločnosti Žilina, a. s., so sídlom v Dolnom Hričove. Poslanci zastupiteľstva ŽSK o tom rozhodli na pondelkovom zasadnutí v Žiline.

28.01.2019 14:55
debata (2)

Podľa predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej by mal byť po prevode zachovaný podiel SR v zastúpení MDV SR na základnom imaní Letiskovej spoločnosti Žilina vo výške 34,01 % a podiel ŽSK 65,99 % s podmienkou, že samosprávny kraj získa týmto prevodom 65,52 % podiel na podnikaní Letiskovej spoločnosti Žilina vo výške 2 094 210 eur za kúpnu cenu jedno euro.

„Je to naozaj nesmierny záväzok. Dôležité je povedať, že to prešlo počtom hlasov 44, čo bolo v danej chvíli 82 percent poslancov. Chcem poďakovať, že nám pomohli v tomto rozhodnutí. Uvedomujem si, čo všetko to môže priniesť samosprávnemu kraju, ale uvedomujem si najmä prínosy, ktoré vieme cez rozvoj letiska dosiahnuť aj v rámci celého regiónu,“ povedala Jurinová.

Člen Rady pre rozvoj leteckej dopravy v ŽSK Antonín Kazda vysvetlil, že najskôr musí byť odsúhlasený prevod akcií. „Potom musí byť stanovený manažment, ktorý začne rokovať s dopravcami a v spolupráci s ostatnými letiskami sa začneme baviť o prvej linke. Ale treba si uvedomiť, že ak rozhodnutie urobíme dnes, nový dopravca môže prísť na letisko najskôr za rok. Nie skôr, pretože to je otázka plánovania a zaradenia do letových poriadkov. Je to veľmi dlhodobé po každej stránke,“ podotkol Kazda.

Biznis plán, ktorý schválili poslanci zastupiteľstva ŽSK, predpokladá podľa člena Rady pre rozvoj leteckej dopravy v ŽSK Miroslava Kunscha zriadenie linky pre spojenie s významnými letiskami (Viedeň, Praha) v horizonte dvoch rokov.

„To je pre nás priorita. Plán bol postavený konzervatívne na úrovni štyroch letových otočiek za týždeň. To je číslo, ktoré by dokázalo dostať letisko na úroveň základnej rentability. Letisková infraštruktúra môže byť prevádzkovaná len existujúcou podporou priestoru, ktorý ju potrebuje. Každé malé regionálne letisko má schému financovania. Myslím, že dnes pri hlasovaní sme dali základné podmienky na to, aby takáto schéma mohla vzniknúť,“ uviedol Kunsch.

Letisko využíva aj Žilinská univerzita

Letisko Žilina využíva na vzdelávanie pilotov Žilinská univerzita v Žiline. „Je veľmi dôležité, aby univerzita mala v blízkosti letisko, na ktorom môže vzdelávať pilotov v rámci špičkových študijných programov. Do budúcnosti predpokladáme zvýšenie počtu lietadiel o päť z dôvodu zvýšeného záujmu o tento študijný program. Samozrejme, sme otvorení aj spolupráci v rámci vedy a výskumu, doteraz sme robili viaceré spoločné projekty s Letiskovou spoločnosťou Žilina,“ doplnil rektor Žilinskej univerzity Jozef Jandačka.

Člen Dozornej rady Letiskovej spoločnosti Žilina a zároveň poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline Denis Cáder zdôraznil, že popri snahe o rozlietanie linky a pravidelné či charterové lety, by mohla Letisková spoločnosť Žilina využiť letiskový priestor aj na inú, ako len leteckú činnosť. „Nadviazať na iné letiská na Slovensku aj v zahraničí, ktoré vedia priestory prenajímať. Čiže, máme tu finančné efekty, ktoré vedia do spoločnosti priniesť peniaze, aby nezaťažovala rozpočet ŽSK alebo MDV,“ dodal Cáder.

Hovorkyňa MDV SR Karolína Ducká informovala, že celý proces prevodu majetkovej účasti štátu je potrebné uskutočniť v súlade so zákonom o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby. „O schválení tohto zámeru bude rozhodovať vláda SR a Národná rada SR musí prerokovať zoznamy majetkových účastí štátu na podnikaní iných právnických osôb zahrnutých do prevodu majetku. Ministerstvo má naďalej záujem o poskytovanie dotácií Letisku Žilina, v súlade s platnou legislatívou a možnosťami štátneho rozpočtu, aj po realizácií prevodu časti majetkovej účasti štátu na ŽSK,“ uviedla Ducká.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #Žilina #Žilinský samosprávny kraj #Letisko Žilina