NBS odhaduje tohtoročný rast na 4,2 % HDP

Rast slovenskej ekonomiky má v tomto roku dosiahnuť 4,2 %. Vyplýva to z najnovšej strednodobej predikcie Národnej banky Slovenska (NBS), ktorá pre rok 2018 zlepšila odhad rastu hrubého domáceho produktu (HDP) o 0,2 percentuálneho bodu (p.b.) oproti predchádzajúcej predikcii.

18.12.2018 16:26
debata (1)

NBS pristúpila k zvýšeniu odhadu rastu ekonomiky SR na 4,2 % v tomto roku a v roku 2019 by dynamika HDP mala kulminovať na úrovni 4,3 %, a to vplyvom nábehu produkcie novej automobilky. Slovenská ekonomika by sa mala aj vplyvom cyklického oslabovania spomaliť na 4 % v roku 2020 a 3,1 % v roku 2021, kedy by mali odznieť efekty vzhľadom na automobilový priemysel.

„Makroekonomický vývoj Slovenskej republiky ovplyvňuje zmierňovanie zahraničného dopytu a slabší vývoj v eurozóne v treťom štvrťroku 2018,“ poznamenal guvernér NBS Jozef Makúch. Slovenská ekonomika však podľa neho profitovala z dynamického vývozu automobilov, keďže nové modely produkované na Slovensku už spĺňali prísnejšie emisné štandardy a nedošlo tak k prepadu produkcie ako vo viacerých iných európskych krajinách.

Centrálna banka očakáva, že sa nárast výrobných kapacít odzrkadlí aj vo vyššom domácom dopyte, keď sa príjmový efekt premietne do zrýchlenia súkromnej spotreby. „Slabší zahraničný dopyt sa však v horizonte prognózy prejavil v zmiernení odhadu dynamiky exportov, v dôsledku čoho sa znížil aj odhad rastu ekonomiky na rok 2019 v porovnaní s predchádzajúcou predikciou,“ ozrejmil Makúch.

Vývoj na trhu práce naznačil podľa centrálnej banky mierne spomalenie rastu zamestnanosti, čo súvisí predovšetkým s nedostatkom pracovných síl. „Zvyšujúci sa dopyt po pracovnej sile sa prejavuje v náraste platov, ku ktorému výrazne prispieva aj verejný sektor. Po odznení tohto vplyvu a v dôsledku zmierňovania rastu ekonomiky by sa mal rast miezd tiež postupne spomaľovať v strednodobom horizonte,“ skonštatoval guvernér NBS. Podobný vývoj sa pritom očakáva aj v zamestnanosti. Najmä vplyvom napätia na trhu práce a horšieho demografického vývoja sa bude podľa Makúcha v menšej miere dariť zapĺňať pracovné miesta, a to aj napriek znižovaniu miery nezamestnanosti až na úroveň 5,5 % v roku 2021.

Inflácia by mala dosahovať úrovne v blízkosti 2,6 %. Pri znižujúcich sa príspevkoch cien energií by mal byť inflačný impulz v horizonte predikcie tvorený dopytovou infláciou, ktorá by mala byť podporovaná rastom disponibilného príjmu a konečnej spotreby.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Slovensko #HDP #NBS