Osobitný odvod pre reťazce je v rozpore s ústavou, tvrdia právnici

Návrh SNS na zavedenie osobitného odvodu obchodných reťazcov je podľa právnikov zo spoločnosti Taylor Wessing a daňových poradcov z firmy Grant Thorton v rozpore s Ústavou SR.

26.11.2018 12:09
debata (43)

Diskriminuje totiž jednu kategóriu podnikateľov, ktorí pôsobia na heterogénnom trhu maloobchodného predaja tovarov a ktorí musia znášať zásah do svojich základných práv. Tento zásah pritom nie je podľa odborníkov dostatočne odôvodnený.

Z ústavnoprávneho hľadiska ide podľa právnikov Taylor Wessing o daň, resp. atypickú platbu do štátneho rozpočtu stojacu na pomedzí daní a poplatkov. Ako dodal partner Taylor Wessing Radovan Pala, návrh má zjavné iracionálne aspekty a neprimerane zavádza odvodovú povinnosť len na jednu, úzko vymedzenú skupinu podnikateľov. Okrem toho návrh zákona zavádza nerovnaké, diskriminačné zaobchádzanie s rôznymi podnikateľmi v segmente maloobchodného predaja potravín.

Zavedenie podobného diskriminačného opatrenia by podľa právnikov malo mať nevyhnutne racionálny a objektívny základ, ktorý však v tomto návrhu absentuje a spôsobuje tak jeho protiústavnosť. „Zdôvodnenie predkladateľov návrhu zákona podľa nášho názoru nespĺňa kritérium objektívneho a rozumného zdôvodnenia opatrenia, ktorým štát zasahuje do vzťahov medzi subjektmi pôsobiacimi na konkurenčných trhoch. Naopak, návrh svedčí o vôli štátu zasiahnuť týmto opatrením do majetkových práv vybranej kategórie obchodníkov,“ tvrdí partner Taylor Wessing Andrej Leontiev.

Daňoví poradcovia zase upozorňujú na neústavnosť navrhovaného opatrenia z dôvodu nadmernej záťaže daňovníkov, ktorá môže mať pre niektorých likvidačný účinok. Navrhovaná úprava totiž cieli na čistý obrat podnikateľa, avšak žiadnym spôsobom nezohľadňuje aktuálnu ekonomickú kondíciu maloobchodného predajcu. „Preto aj v prípade, že sa obchodník reálne ocitne v negatívnej finančnej situácii, hoci jeho tržby budú presahovať limity nastavené návrhom zákona, predajcovi vznikne povinnosť odviesť za dané odvodové obdobie príslušný osobitný odvod. Preto sa domnievame, že takto nastavený odvodový mechanizmus je protiústavný,“ doplnila partnerka Grant Thorton Silvia Hallová.

Navrhovaný zákon v konečnom dôsledku môže podľa právnikov priniesť negatívny efekt aj voči samotným spotrebiteľom. Vytvára totiž administratívnu bariéru pre vstup konkurencie na trh a naopak môže byť dôvodom na odchod niektorých konkurentov z trhu. Výsledkom tak môže byť zvýšenie cien a zúženie portfólia produktov. Dodávateľov zase môžu obchodníci vplyvom odvodu tlačiť do nižších marží. „Navrhovaný zákon má podľa nášho názoru všetky predpoklady na to, aby deformoval a brzdil hospodársku súťaž tam, kde hospodárska súťaž funguje. A preto považujeme tento návrh pre občana výslovne za škodlivý,“ dodal Radovan Pala.

43 debata chyba
Viac na túto tému: #reťazce #osobitný odvod