Slovenský rozpočet Brusel akceptoval, je v súlade s pravidlami

Európska komisia v stredu v rámci tzv. európskeho semestra prijala stanoviská k návrhom rozpočtových plánov členských štátov eurozóny na rok 2019 a určila, či sú v súlade s ustanoveniami Paktu stability a rastu. Slovenský návrh rozpočtového plánu je podľa eurokomisie vo všeobecnosti v súlade s Paktom stability a rastu.

21.11.2018 14:34
debata (3)

Komisia na úvod správy upozornila, že v prípade Talianska posúdila zrevidovaný návrh rozpočtového plánu, ktorý nová vláda predložila 13. novembra a potvrdila, že ide o mimoriadne závažný nesúlad s odporúčaním Rady EÚ z 13. júla 2018. Exekutíva EÚ aj vo svojom prvom stanovisku z 23. októbra upozornila Rím, že pôvodný návrh rozpočtového plánu Talianska je v nesúlade s Paktom stability a rastu.

V prípade desiatich členských štátov – Cypru, Grécka, Fínska, Holandska, Írska, Litvy, Luxemburska, Malty, Nemecka a Rakúska – EK dospela k záveru, že ich návrhy rozpočtového plánu sú v súlade s Paktom stability a rastu na rok 2019.

V prípade troch krajín – Estónska, Lotyšska a Slovenska – eurokomisia upozornila, že ich návrhy rozpočtového plánu sú vo všeobecnosti v súlade s Paktom stability a rastu, lebo predložili plány, ktoré by mohli viesť k určitej odchýlke od ich strednodobého rozpočtového cieľa.

Pri štyroch členských štátoch – Belgicko, Francúzsko, Portugalsko a Slovinsko – existuje riziko, že ich budúcoročné návrhy rozpočtového plánu nebudú v súlade s Paktom stability a rastu.

Španielsko je predmetom postupu pri nadmernom deficite. Komisia uviedla, že celkový deficit Španielska by mal na budúci rok klesnúť pod 3 %, čím krajina zavŕši postup pri nadmernom deficite. Rozpočtový návrh predložený Madridom je podľa EK vystavený riziku nesúladu s Paktom stability a rastu.

Exekutíva EÚ zároveň oznámila, že prijala viaceré opatrenia v rámci Paktu stability a rastu, čo sa týka aj krajín mimo eurozóny. Pokiaľ ide o Taliansko, nanovo posúdila pravdepodobné nedodržanie dlhového kritéria. Taliansky verejný dlh dosiahol v roku 2017 úroveň 131,2 % HDP (37.000 eur na obyvateľa) a prekročil referenčnú hodnotu stanovenú v zmluve na úrovni 60 % HDP. Analýza EK dospela k záveru, že dlhové kritérium by sa malo považovať za nedodržané, a preto je opodstatnený postup pri nadmernom deficite na základe dlhu.

V prípade Maďarska EK dospela k záveru, že na odporúčanie Rady z júna nereagovalo účinnými opatreniami, a navrhuje Rade adresovať Maďarsku revidované odporúčanie, aby v roku 2019 dosiahlo ročnú štrukturálnu úpravu vo výške aspoň 1 % HDP.

Aj pokiaľ ide o Rumunsko EK upozornila, že krajina neodpovedala účinnými opatreniami na odporúčanie Rady z júna tohto roku, a rovnako navrhuje Rade adresovať Rumunsku revidované odporúčanie, aby v roku 2019 dosiahlo ročnú štrukturálnu úpravu na úrovni aspoň 1 % HDP.

V prípade Grécka, ktoré 20. augusta vystúpilo zo záchranného programu Európskeho mechanizmu pre stabilitu, EK prijala prvú správu v rámci posilneného rámca dohľadu. Komisia dospela k záveru, že Gréckom predložený návrh rozpočtového plánu na rok 2019 zaručuje, že bude v súlade s jeho záväzkom dosiahnuť primárny prebytok vo výške 3,5 % HDP. Pokrok reforiem v iných oblastiach sa považuje za nerovnomerný a grécka vláda by sa mala približovať k cieľom rýchlejšie, upozornila eurokomisia.

3 debata chyba
Viac na túto tému: #rozpočet #Slovensko