Colníci prijímajú ďalšie opatrenia pri preclievaní tovaru z Číny

Finančná správa neustále sleduje vývoj situácie v súvislosti s preclievaním ázijského tovaru na Slovensku a podľa toho prijíma potrebné opatrenia. Po rozšírení rizikových profilov v oblasti textilu na vybrané druhy tovaru pristupuje k ďalším plánovaným opatreniam.

23.10.2018 08:05
debata (1)

Rozširuje rizikové profily aj na viac ako stovku nových netextilných položiek. Sprísnené kontroly sa budú týkať položiek, ktoré OLAF nesleduje.

Podľa hovorkyne finančnej správy Ivany Skokanovej colný sadzobník obsahuje 10.000 položiek a finančná správa sa primárne zameriava na oblasti, na ktoré upozorňuje OLAF a pri ktorých zaevidovala problémy pri preclievaní. Napriek tomu finančná správa priebežne monitoruje aj všetky druhy preclievaných tovarov a vývoj dovozu a podľa toho reaguje na aktuálnu situáciu.

Taktiež preveruje, či položky deklarované v colnom vyhlásení zodpovedajú skutočnosti v preclievaných kontajneroch. Aj to je jeden z dôvodov pre zavedenie úplných vnútorných kontrol na vymedzený druh ázijského tovaru na preclenie. Nadväzuje na celý rad iných, skôr prijatých opatrení. Najmä na rozšírenie rizikových profilov na tovarové položky, ktoré sa predtým na Slovensku nepreclievali.

Finančná správa postupne nastavuje rizikové profily aj na iné položky ako len tie, ktoré sú sledované OLAF-om. Všade tam, kde zachytí zvýšený objem dovozov, prípadne iný problém pri dovoze, nastavuje ďalšie rizikové profily. Najnovšie to bude napríklad na ďalších približne 100 netextilných tovarových položiek – napríklad fólie na mobily, vlasové doplnky, plastové výrobky, menšie elektronické príslušenstvo a ďalšie. Je to výsledok neustáleho kontinuálneho monitorovania a vyhodnocovania rizikových faktorov pri dovoze tovaru na preclievanie.

Finančná správa pracuje aj na vybudovaní colnej analytiky na online princípe. Dovoz tovaru je totiž dynamický proces, ktorý sa neustále mení. Prijatie opatrení v jednej krajine sa automaticky odrazí na objeme dovezeného tovaru v ďalšej krajine. Ako sa totiž uvádza v stanovisku, ktoré OLAF poskytol finančnej správe, problém s dovážaním podhodnoteného tovaru z Číny nie je iba problémom Slovenska, ide o celoeurópsky problém.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #clo #Finančná správa