Kolaps autobusov v dvoch regiónoch Banskobystrického kraja?

Cestovanie pravidelnými autobusovými linkami v Banskobystrickom kraji je od nového roka ohrozené. Ide o regióny Zvolensko-Podpoľanie a Novohrad. Tvrdí to vedenie Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, podľa ktorého mal kraj do zložitej situácie dostať bývalý župan.

19.10.2018 13:00
banská bystrica, župa Foto: ,
Čas na vyriešenie problému sa banskobystrickej župe kráti. Na snímke je sídlo župy.
debata (25)

Nejasnosti sa týkajú dvoch poskytovateľov verejnej dopravy, a to SAD Zvolen a SAD Lučenec, ktorým sa na konci tohto roka končia desaťročné zmluvy so župou. Dodatky s oboma poskytovateľmi mal na konci svojho funkčného obdobia podpísať Kotleba, ktorý šéfuje extrémistickej strane. Dodatky vraj nie sú v súlade so zákonom a sú teda neplatné. SAD-ky majú však na vec iný názor.

„Po dôkladnom právnom audite sme zistili, že predĺženie platnosti zmlúv s oboma dopravcami je v príkrom rozpore so zákonom, predovšetkým s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej autobusovej doprave. Dodatok predĺženia platnosti tejto zmluvy na päť rokov je neplatný,“ hovorí banskobystrický župan Ján Lunter.

O čo presne ide? Lunter vysvetľuje, že namiesto toho, aby vtedajšie vedenie župy pripravilo podklady na novú transparentnú súťaž na dodávatelia služieb vo verejnej doprave, ktorej proces vzhľadom na zákonom stanovené minimálne lehoty zverejnenia v európskom vestníku trvá približne rok, bývalý župan podpísal nezákonné dodatky. „So SAD Zvolen tak urobil len niekoľko týždňov pred voľbami, so SAD Lučenec dokonca desať dní po tom, čo neuspel v župných voľbách, teda 14. novembra 2017,“ zdôraznil terajší župan.

Bývalý župan mal predĺženie zmlúv odôvodniť dohodou oboch strán o predĺžení doby účtovných odpisov, týkajúcou sa autobusov. Riaditeľ Úradu BBSK Matúš Hollý však vysvetľuje, že ide o dve odlišné veci. „Autobusy síce možno odpisovať dlhšie obdobie, ale nie je možné to využiť ako dôvod na predĺženie celej zmluvy,“ podčiarkol Hollý.

Realita je podľa vedenia Úradu BBSK taká, že zmluvy na poskytovanie služieb s oboma verejnými dopravcami sa končia 31. decembra tohto roku a čo bude ďalej, zatiaľ nie je jasné. Župa však verí, že aj v januári nasledujúceho roku budú jazdiť autobusy tak ako doposiaľ a problémy nepocítia žiaci ani študenti, ktorí nimi cestujú do školy, alebo ľudia, ktorí nimi jazdia do práce.

Úrad informoval oboch dopravcov o vzniknutej situácii i s výsledkami auditu, zároveň im ponúkol riešenie. V súlade so spomínaným dokumentom Európskeho parlamentu o tzv. núdzovom opatrení to umožňuje v podobných prípadoch krátkodobá zmluva s platnosťou na dva roky priamym zadaním, ktorá by bola uzavretá medzi župou a dopravcami. Obaja dopravcovia požiadali podľa župy o čas na naštudovanie podkladov. Podľa stanoviska Úradu BBSK však zatiaľ od nich nedostali žiadne záväzné stanovisko.

Núdzovú situáciu dopravcovia odmietajú

Predstavitelia SAD majú na argumentáciu župy, že dodatok podpísaný k zmluve je nezákonný, iný názor. „SAD Lučenec listom informovala zmluvného partnera Banskobystrický samosprávny kraj, že dohoda o predĺžení Zmluvy o výkone vo verejnom záujme je platná a pre obe zmluvné strany je záväzná aj po 31. decembri 2018. SAD Lučenec bude aj po 1. januári 2019 pokračovať v plnení jej povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, zabezpečí dopravu cestujúcich na všetkých jej linkách a odmieta, že by v súčasnosti vo veci prímestskej autobusovej dopravy na území Banskobystrického samosprávneho kraja existovala núdzová situácia. Na rešpektovanie platného právneho stavu vyzvala SAD Lučenec aj župana pána Luntera a zároveň mu listom garantovala, že bude plniť všetky povinnosti zmluvného partnera BBSK,“ uviedla asistentka predstavenstva SAD Lučenec Nikola Katiová.

Informácie o tzv. núdzovej situácii vo verejnej doprave odmieta aj SAD Zvolen. Podľa vyjadrenia spoločnosti žiadna núdzová situácia neexistuje. „A to aj preto, že naša spoločnosť má s BBSK uzatvorenú platnú zmluvu, ktorú dopravnú obslužnosť v prímestskej doprave v rámci BBSK garantuje aj po 1. januári 2019, a to až do 31. decembra 2023,“ uvádza sa v stanovisku SAD Zvolen. Podľa jej zástupcov neprebiehajú žiadne rokovania medzi ich spoločnosťou a župou. Milan Uhrík, ktorý bol za čias Kotlebu riaditeľom Úradu BBSK, považuje obvinenia súčasného vedenia župy za nezmysly a uzatváranie dodatkov je podľa neho v súlade s platnou legislatívou. Obvinenia župy majú podľa neho politické pozadie.

Župa s takýmito tvrdeniami nesúhlasí a obáva sa, že pri súčasnom stave, ak by ho neriešili, by sa vystavili riziku pokút za nezákonný postup a obmedzovanie verejnej súťaže. Tie by podľa Hollého mohli byť rádovo vyššie ako v prípade nelegálneho postupu pri verejnom obstarávaní rekonštrukcie ciest bývalým županom. „Úrad pre verejné obstarávanie vyrubil za to župe pokutu vo výške 151¤158 eur,“ pripomína Hollý.

Úrad čaká na ponuky autobusov

Úrad BBSK chce problém rozlúsknuť do konca tohto roku, súčasnú zmluvu považuje za neplatnú a trvá na uzavretí krátkodobej dvojročnej zmluvy s dopravcami priamym zadaním. Pritom už rieši aj budúcnosť dopravy vo svojom kraji. Župa už zverejnila výzvu dopravcom na predkladanie ponúk na dodávanie služieb vo verejnej doprave v Banskobystrickom kraji na obdobie desiatich rokov. Adresovala ju všetkým dopravcom, ktorí disponujú vozovým parkom s veľkosťou najmenej sto autobusov s maximálnym vekom 13 rokov a spĺňajúcim potrebné finančné, technické a kapacitné parametre. „Okrem zverejnenia výzvy na webstránke úradu sme o nej priamo informovali 29 dopravcov, o ktorých vieme, že pôsobia na trhu a spĺňajú potrebné kritériá,“ doplnil Hollý.

Riaditeľ Úradu BBSK ďalej informoval, že kraj sa pripravuje ešte v tomto roku zverejniť v Európskom vestníku verejného obstarávania oznámenie o zámere vykonať verejnú obchodnú súťaž na nové zmluvy s platnosťou na desať rokov. „Dôvodom je zabezpečenie, aby sa na súťaž mohlo pripraviť čo najviac dopravcov a obstarávateľ, v tomto prípade Banskobystrický samosprávny kraj, tak vyberal z čo najväčšieho množstva ponúk,“ uzavrel riaditeľ úradu.

Podľa župana Luntera je zámerom obnoviť legálny a štandardný stav vo verejnej doprave v kraji, čo je možné jedine vykonaním transparentného verejného obstarávania. „Toto oznámenie je prvým a nutným krokom k tomu, aby takáto súťaž v našom kraji mohla prebehnúť,“ vysvetlil Lunter.

© Autorské práva vyhradené

25 debata chyba
Viac na túto tému: #Banská Bystrica #autobusová doprava