Na Slovensku sú ľudia menej ohrození chudobou ako inde v EÚ

16.10.2018 15:50

V roku 2017 bolo v Európskej únii (EÚ) 112,9 milióna ľudí, čiže 22,5 percent obyvateľstva, vystavených riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia, uviedol v utorok Eurostat, štatistický úrad EÚ. Najmenšia hrozba dostať sa do pásma chudoby bola vlani v Českej republike, vo Fínsku a na Slovensku.

Eurostat vydal svoju správe pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti chudobe (17. október). Štatistický úrad spresnil, že vystavenie sa riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia znamená, že dotknuté osoby sa nachádzali v najmenej jednej z troch podmienok: príjmová chudoba, vysoké materiálne nedostatky alebo život v domácnostiach s veľmi nízkou intenzitou práce.

Po troch po sebe nasledujúcich vzostupoch medzi rokmi 2009 a 2012, ktoré dosiahli takmer 25-percentný podiel ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením v EÚ, minulý rok s úrovňou 22,5 % – potvrdil znižovanie tohto trendu. Zníženie počtu osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením v EÚ je jedným z kľúčových cieľov stratégie Európa 2020.

Štatistický prieskum naznačil, že v roku 2017 bola viac ako tretina obyvateľstva vystavená riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia v troch členských štátoch: Bulharsko (38,9 %), Rumunsko (35,7 %) a Grécko (34,8 %). Na opačnom konci rebríčka bola Česká republika (12,2 %), Fínsko (15,7 %), Slovensko (16,3 %), Holandsko (17 %), Slovinsko s Francúzskom (17,1 %) a Dánsko (17,2 %).

Medzi členskými štátmi, pre ktoré sú k dispozícii údaje, sa vlani riziko ohrozenia chudobou zvýšilo od roku 2008 v desiatich členských štátoch, pričom najvyšší nárast bol zaznamenaný v Grécku (z 28,1 % v roku 2008 na 34,8 % v roku 2017 – nárast o 6,7 percentu­álnych bodov), Taliansku (+3,4 pb), Španielsku (+2,8 pb), Holandsku (+2,1 pb), na Cypre (+1,9 pb) a Estónsku (+1,6 pb). Najväčší pokles zaznamenalo Poľsko (z 30,5 % na 19,5 % alebo pokles o 1,0 pb), po ktorom nasledovalo Rumunsko (-8,5 pb), Lotyšsko (-6,0 pb) a Bulharsko (-5,9 pb).

Pri pohľade na každý z troch prvkov, ktoré prispievajú k riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia, bolo vlani 16,9 % obyvateľstva EÚ vystavených riziku chudoby vinou slabých príjmov. To znamená, že ich disponibilný príjem bol pod hranicou vnútroštátnych limitov ohrozenia chudobou. Tento podiel mierne klesol v porovnaní s rokom 2016 (17,3 %), ale stále je vyšší ako v roku 2008 (16,6 %).

Podľa situácie v členských štátoch EÚ bolo najviac osôb vystavených riziku príjmovej chudoby v Rumunsku (23,6 %), za ktorým nasledovali Bulharsko (23,4 %), Litva (22,9 %), Lotyšsko (22,1 %), Španielsko (21,6 %), Estónsko (21 %), Taliansko (20,3 %) a Grécko (20,2%). Naopak, najmenej boli riziku príjmovej chudoby vystavení občania Českej republiky (9,1 %), Fínska (11,5 %), Dánska a Slovenska (12,4 %), Holandska (13,2 %), Francúzska a Slovinska (13,3%) a Maďarska (13,4 %).

Pre Slovensko v roku 2008 platil údaj o 20,6-percentnej miere vystavenia riziku príjmovej chudoby alebo sociálneho vylúčenia.

V porovnaní s rokom 2008 sa podiel osôb ohrozených príjmovou chudobou zvýšil v devätnástich členských štátoch (pre ktoré sú k dispozícii údaje), zostal stabilný v jednej krajine a poklesol v siedmich štátoch.

#Európska únia #chudoba
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku