Šéf Orangeu: Dáta v mobile nikdy nenahradia hlas

Telekomunikačný trh sa mení. Zákazníci mobilných operátorov čoraz viac používajú dáta. Napriek tomu neupadajú ani hlasové hovory a SMS správy. Po zrušení roamingových poplatkov taktiež rapídne stúpa spotreba v zahraničí. Šéf spoločnosti Orange Pavol Lančarič v rozhovore pre Pravdu navyše tvrdí, že 4G sieťou bude pokrytých viac ako 99 percent obyvateľov Slovenska.

25.09.2018 12:00
debata (33)
Nová 5G sieť príde na Slovensko na prelome... Foto: Ľuboš Pilc, Pravda
Pavol Lančarič Nová 5G sieť príde na Slovensko na prelome rokov 2020 a 2021, hovorí šéf operátora Orange Pavol Lančarič.

Mobilní operátori boli v minulosti vnímaní ako poskytovatelia hlasových služieb a SMS správ. Je to ešte stále tak?

Čoraz viac mobilných operátorov sa snaží stať konvergentnými operátormi. U nás to nie je nový proces. Boli sme prví, kto začal na Slovensku budovať optickú sieť. Náskok pred Telekomom bol však výrazne limitovaný. Bol to signál, že operátor, ktorý bol vnímaný ako rýdzo mobilný, sa ide angažovať aj v iných oblastiach. Služby, ktoré prichádzali potom ako televízia či televízny archív sú len logickým pokračovaním toho istého procesu. Kľúčovým trendom dnes je, že okrem hlasu a SMS správ sú čoraz dôležitejšie dáta. Cez dáta sa dajú poskytovať všetky možné služby a nielen služby, ktoré produkuje priamo operátor. Dáta hrajú čoraz väčšiu rolu. Aj posielanie správ prechádza čoraz viac k dátam. Zatiaľ sú SMS správy najdominantnejšou časťou posielania správ, ale rastú aj aplikácie ako WhatsApp a Viber. Toto sa zmenilo zásadným spôsobom.

Dá sa povedať, že hlasové hovory a SMS správy sú na ústupe?

Ako sa to vezme. Ich cena klesá. Neklesá ich potreba. Dáta sú skvelá vec, rovnako ako správy, no tie nikdy nenahradia ľudský hlas. Myslím si, že celkom to ukázala situácia z minulého leta v roamingu. Ľudia sa v zahraničí báli používať mobilné telefóny. Ako sa odbúrala obava, tak hlas, ktorý bol v poklese, išiel v roamingu raketovo hore. Závisí to vždy od viacerých vecí.

Prežívajú na Slovensku hovory a SMS správy aj vďaka neobmedzeným paušálom?

Určite áno. Ale nielen preto. Čoraz viac ľudí používa paušály, kde majú neobmedzený hlas a správy. Dokonca v mnohých prípadoch aj do destinácií Európskej únie. Jedna vec je však ekonomická dostupnosť, druhá reálna potreba. Môžete napísať textovú správu doplnenú obrázkom alebo videom, ale mnohokrát prídete k tomu, že text potrebuje niečo dopovedať, kde potrebujete tón a výraz hlasu. Keď ste na služobnej ceste môžete si s partnerkou vypisovať, no nikdy to nedá toľko, ako keď si s ňou dve-tri minúty pohovoríte.

Ako stúpa spotreba dát?

Spotreba stúpa. Dáta sa nedajú poskytovať v neobmedzenom móde, ako v prípade hlasu alebo správ. Siete nemajú tú kapacitu. Na druhej strane si myslím, že všetci operátori tak na Slovensku, ako aj inde reagujú na daný progres tým, že sa snažia dobudovávať siete. Na základe toho sú schopní poskytovať výrazne väčšie dátové balíky zákazníkom, ktoré sa čoraz lepšie predávajú. Vývoj na Slovensku nie je taký rýchly, ako v západnej Európe. To nie je dané tým, že by sa Slováci v tejto oblasti správali inak. Je to dané celkovým ekonomickým a sociálnym vývojom, kde my sme predsa len v nejakom posune za vyspelejšími krajinami.

Nikdy dátové paušály nebudú neobmedzené?

Neobmedzené mobilné dátové paušály si tak skoro neviem predstaviť. Nikdy nehovor nikdy. Treba si uvedomiť, že mobilná sieť má svoje zákonitosti a treba ju vybudovať kapacitne tak, aby sme nemysleli len na niekoľko ľudí, ktorí si budú ochotní kúpiť neobmedzené dáta. Musíme myslieť aj na to, že kvalitnou službou musíme obslúžiť aj človeka, ktorý má menej peňazí a kúpi si menší dátový balík. Keď ho chce využiť, chce ho mať dostupný. Len čo sa nám zahltia siete a pôjdu výrazne pomalšie, môže to mať negatívny vplyv. Operátor musí hľadať primeranú mieru rovnováhy.

Aké sú rozdiely v rámci Slovenska vo využívaní mobilných telefónov?

V zásade platí, že o čo väčšie sídlo, o to väčšia spotreba dát. To je dané aj vyššou príjmovou štruktúrou obyvateľstva. Rozdielna je aj vzdelanostná štruktúra a potreby tých ľudí. Vo väčších mestách je oveľa väčšia koncentrácia ľudí, ktorí pracujú v manažérskych funkciách, dramaticky viac študentov.

Môžeme teda povedať, že v malých obciach v odľahlých častiach Slovenska sa dáta ešte neuchytili?

Áno, ale neplatí to všeobecne. Závisí od toho, kto v tých dedinách žije a zároveň od kvality pokrytia siete. Ak by sme porovnávali Bratislavu s Košicami, tak rozdiel neexistuje.

Koľko vysielačov potrebuje napríklad Bratislava?

Na Slovensku máme približne 2¤400 základňových staníc, 13 percent z nich je v hlavnom meste. O čo vyššie frekvencie, o to hustejšia sieť je potrebná. Pre 3G sieť je potrebných viac vysielačov ako pre 2G sieť, pre 4G ešte viac a pre 5G najviac.

Je možné dosiahnuť 100-percentné pokrytie územia 4G sieťou?

Teoreticky áno. Z praktického pohľadu je to veľmi zložité, ekonomicky a legislatívne takmer nezvládnuteľné. Ak by sme chceli 100-percentné pokrytie, tak hovoríme aj o lesoch. Neviem si predstaviť, kto by nám dovolil stavať vysielače v chránených územiach a národných parkoch. Tam sa snažíme zabezpečiť aspoň elementárnu dostupnosť 2G. Vyššie siete sú smerované k obyvateľstvu.

Budete v budúcnosti udržiavať všetky typy sietí?

Jedného dňa sa 3G sieť čiastočne vypne. Ten deň ani nie je ďaleko. Stane sa tak približne o dva roky. Nebude to úplné vypnutie. Pre určité typy zariadení ju potrebujeme ešte nejaké obdobie udržiavať. Ale len to nevyhnutné minimum. Všetky frekvencie, ktoré sú v 3G, pôjdu do 4G. Dokonca aj veľká časť frekvencií z 2G pôjde do 4G. Sieť 4G plánujeme v rámci pokrytia dorovnať so sieťou 2G. Uvažujeme o 99+ percentnom pokrytí obyvateľstva. Mimo lesov a spomínaných chránených území. 2G ako základná vrstva, na všetko ostatné 4G. 4G je efektívnejšie, lacnejšie a lepšie ako 3G.

Má zmysel rozširovať frekvencie pre 2G a 4G, keď nastupujú 5G siete?

Nemyslím si, že môžeme porovnávať 4G a 5G. 4G je technológia, ktorú chceme dostať úplne všade. Ešte je schopná pomerne slušnej evolúcie, teda znižovania latencie, zvyšovania rýchlosti, kvality a priepustnosti. 5G nebude sieťou, ktorá bude plnohodnotného, teda 99+ percentného pokrytia. To ani nie je treba.

5G sieť v sebe prinesie aj rozmach internetu vecí. Napríklad autonómne autá budú potrebovať kvalitné pripojenie všade. Budú využívať 4G sieť?

Nemyslím si, že autonómne autá nevyhnutne potrebujú 5G sieť. Potrebujú ju v určitých miestach, ale 4G ich obslúži. V uzlových bodoch, kde bude väčšia prevádzka, bude potrebné 5G.

V čase zrušenia roamingových príplatkov ste kritizovali formu riešenia tohto opatrenia. Prečo?

Nezáleží len na tom, čo sa urobí, ale aj na tom, ako sa urobí. Má to minimálne dve roviny. Jedna z nich je zákaznícka, ktorú môžeme nazvať aj politickou. Z tohto pohľadu opatrenie vítame. Pre každého operátora je spokojnosť zákazníkov na prvom mieste. Ľudia to uvítali. Ak má Európska únia mať zmysel, musí ľuďom prinášať to, čo by bez nej nemali. Potom je však otázka, akým spôsobom sa to presne urobilo. Neviem, či bolo úmyslom vytvoriť systém, na základe ktorého sa otvárajú nožnice platobného salda smerom od chudobnejších k bohatším krajinám. To sa malo urobiť lepšie. Dúfam, že vývoj k tomu smeruje.

Prečo je dané riešenie roamingu výhodnejšie pre operátorov z bohatších krajín?

Máme oveľa viac importu. Naši ľudia chodia oveľa viac do zahraničia, ako chodí cudzincov k nám. Toto je pomer, ktorý sa pravdepodobne dlhodobo nezmení. Ak zákazník nemusí platiť, no operátor za neho platiť musí, a to ho stojí viac, akoby spotreboval doma, tak to znamená, že naše príjmy sú generované cudzincami komunikujúcimi na Slovensku a naše náklady sú generované našincami, ktorí komunikujú v zahraničí. Von posielame oveľa viac peňazí, ako prichádza sem. To je úplne iný model, ako keď sa platilo. Vždy k nákladu bol aj príjem. Teraz k veľkej časti nákladov príjem nie je. Veríme, že proces regulovania veľkoobchodných cien bude pokračovať.

Ako inak by sa to malo urobiť?

Napríklad tak, že spotreba by sa nejakým symbolickým spôsobom platila. Modelov bolo teoreticky veľa. Prijalo sa politické riešenie, ktoré samo osebe nie je zlé. Lebo za výhody v rámci Európskej únie je potrebné zaplatiť. Otázka je, do akej miery. My sme aj vďaka dohodám s inými operátormi v rámci EÚ z toho vyšli veľmi dobre.

Aký nárast spotreby v roamingu ste zaznamenali?

Hlasová prevádzka vzrástla o 200 percent. Dátová išla hore sedemnásobne za jeden rok.

Očakáva sa ďalší nárast?

Ešte áno. Regulácia začala platiť 15. júna minulého roka. Už ovplyvnila letné obdobie, keď bol prvý nárast. Ten bol pomerne veľký. Tento rok bol však v porovnaní s minulým rokom ešte väčší. Prečo? Lebo mnoho ľudí si to minulý rok ani poriadne nevšimlo alebo tomu nedôverovalo. Regulácia sa netýka úplne rovnako všetkých typov služieb, preto pre niektorých iných ľudí je to omnoho menej výhodné ako pre ostatných. Niektorí boli aj sklamaní, ale prišli na to, že to, čo sme im listom písali, si asi predsa len mali prečítať. Potom prešiel rok, upravili si služby a došlo k ďalšiemu nárastu prevádzky. Myslím si, že ešte tam ten potenciál je. V prípade dát je to úplne inak. Dáta dokazujú, že do zahraničia chodí bonitnejšia aj vzdelanejšia klientela. Preto ten nárast bol sedemnásobný. Nárast hlasu je podľa mňa stále malý. Ak sa myšlienka dostane dostatočne do povedomia ľudí, zvýši sa ešte viac. Dáta navyše postupne penetrujú k nižším príjmovým skupinám ľudí, ktorí ich ešte zatiaľ nevyužívajú. Preto je dôležité, aby postup znižovania veľkoobchodných cien medzi operátormi pokračoval ďalej.

Vznikajú v používaní roamingu aj sporné situácie?

Z celkovej roamingovej prevádzky je 98 percent v Európskej únii. To už samo osebe veľa hovorí. Ľudia niekedy akoby nerozmýšľali. Pristanú v Istanbule, Moskve, Srbsku, Čiernej Hore v hlbokom presvedčení, že sú v Európskej únii. A potom z toho vznikajú nemilé situácie. My na základe regulácie a vlastnej vôle posielame sériu SMS správ. V takých prípadoch sa potom už veľmi nedá čo robiť. Jedine vo vypuklých prípadoch a riešime ich individuálne. Pritom, keby ste sa tých ľudí opýtali, či je Čierna Hora v Európskej únii, tak vám povedia, že nie.

Viete povedať, kam chodia Slováci najviac na dovolenku?

Najväčšiu prevádzku evidujeme v okolitých krajinách, ako sú Česko, Rakúsko, Maďarsko a o čosi menej aj v Poľsku. Dovolenkovo jasne vedie Chorvátsko. Rovnako silná je aj Veľká Británia.

Zaznamenali ste prípady, že by sa zákazníci pokúšali roaming zneužívať? Nakupujú lacné paušály v zahraničí?

Nie.

Kedy by mali prísť 5G siete?

Najprv musí byť dostupná technológia a potom frekvencie. Technológia v našom prípade bude disponibilná skôr ako frekvencie. Dúfame, že aukcia na frekvencie bude v budúcom roku. Vidím to tak na prelom rokov 2020 a 2021.

Všimnú si bežní ľudia prechod na 5G sieť?

Všimnú. Ale minimálne v začiatkoch nebude mať až také masové využitie. 5G bude vedieť priniesť kvalitu takmer na úroveň optickej siete do oblastí, kde by sme finančne s optikou nevedeli ísť. 5G má minimálnu latenciu. S 5G vie chirurg v Bratislave operovať pacienta, ktorý leží v Banskej Bystrici. Má to rôzne využitie. Pre masový mobilný trh v začiatkoch asi nebude principiálnym fenoménom.

V posledných rokoch išli ceny paušálov dole. Bude tento trend pokračovať?

Myslím si, že ten hlavný posun je ten, že operátori sa snažia držať určité cenové hladiny a k nim priraďujú dramaticky väčší objem služby, ako to bolo v minulosti. Trend je, že v balíkoch budete dostávať neobmedzený hlas a správy spolu s nejakou porciou dát. To hlavné, čím sa budú ceny balíkov služieb odlišovať, je objem dát. Nejaký príjem ten operátor potrebuje. Ročne investujeme do sietí deväťmiestnu sumu. Plus sú tu prevádzkové náklady, máme ľudí, nájmy, 2¤400 vysielacích bodov. Operátori musia hľadať spôsob, ako zarobiť primerané peniaze. Všetci sa snažíme dať ľuďom za akceptovateľné peniaze čo najviac.

Majú v tomto výhodu operátori vo väčších krajinách?

Samozrejme, že áno. Slovensko má ani nie 5,5 milióna obyvateľov a máme štyroch hráčov, ak hovoríme o mobilných službách. Máme niekoľko nezávislých infraštruktúr. To je drahá záležitosť. Existujú väčšie limity na znižovanie cien. Nedokážeme na Slovensku získať 25 miliónov klientov.

33 debata chyba
Viac na túto tému: #mobil #Orange #dáta