Vláda má pilotný investičný plán až do roku 2030

Pilotná verzia návrhu Národného investičného plánu (NIP) SR na roky 2018 až 2030 je nadrezortný strategický dokument, ktorý definuje prioritné témy a kľúčové programy. Pôvodný návrh dokumentu bol rozšírený o ciele Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Schválila ho v stredu vláda, jeho predkladateľom je vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).

12.09.2018 11:29
debata

rozsiahlom materiáli sú charakteristiky súčasného stavu a želaného stavu v jednotlivých sektoroch v roku 2030, ďalej kľúčové investičné programy a projekty zamerané na podporu budovania zeleného, inkluzívneho a inteligentného hospodárstva.

NIP sa týka dopravy, energetiky, informatizácie a elektronických komunikácií, vzdelávania, výskumu a inovácií. Ďalej sú to zdravotníctvo, životné prostredie, poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, sociálna inklúzia a zamestnanosť a regionálny rozvoj.

Projekty zaradené do NIP SR sú indikatívne a boli navrhnuté na základe existujúcich sektorových stratégií v spolupráci s rezortmi. „Tu je potrebné zmieniť dve kľúčové okolnosti, ktoré mali vplyv na predkladaný materiál. V rozvojových plánoch rezortov zatiaľ nedošlo k podstatnej asimilácii cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a zároveň tieto rozvojové plány sú takmer výlučne založené na čerpaní prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov 2014 – 2020,“ uvádza sa v materiáli. Stanovenie projektov v horizonte roku 2030 bolo preto pre jednotlivé rezorty veľmi náročné.

Z toho dôvodu investičný plán neprináša vo všetkých oblastiach rovnako konkrétne projekty, pretože dlhodobé rozvojové stratégie vznikajú až v súčasnosti.

Na základe uznesenia z júna 2018 bude vláde do apríla budúceho roka predložená Vízia a stratégia rozvoja SR. „Tá vytvorí rámec pre koordináciu a integráciu sektorových politík, regionálneho a územného rozvoja v rámci procesu implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj,“ dôvodí správa. Na základe Vízie a stratégie rozvoja SR budú aktualizované príslušné odvetvové stratégie a bude vypracovaná nová verzia NIP SR.

Plénum parlamentu a parlamentné výbory by sa podľa Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu mali zaoberať víziou, ktorú predloží vláde do apríla budúceho roka.

Vízia a NIP budú záväzné na úrovni orgánu, ktorý ho prijíma, čiže na úrovni vlády. „Našou ambíciou je prekonať volebný cyklus, preto sa robili napríklad národné priority Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj,“ priblížil Rašiho úrad.

debata chyba
Viac na túto tému: #investície #Slovensko