Ciel na autá by sa mala obávať celá V4

Zvýšenie ciel na dovoz vozidiel z Európskej únie (EÚ) do Spojených štátov amerických predstavuje významné riziko pre ekonomiky krajín V4 a vplyv na ne bude priamy aj nepriamy. Týka sa to aj Slovenska, ktorého vývoz vozidiel do USA tvorí až 60 % celkového exportu do Ameriky. Upozorňuje na to vo svojej najnovšej analýze nadnárodná spoločnosť Coface.

29.08.2018 14:36
debata (3)

Pri zohľadnení všetkých tovarov, ktoré EÚ vyváža do USA, predstavuje podiel automobilového priemyslu okolo 13 %. Vystavenie sa riziku jednotlivých krajín by preto v prípade zvýšenia cla zo strany USA bolo rôzne.

„Najväčší dosah by pocítilo Nemecko, pretože vývoz automobilov do USA predstavuje až 28 % jeho celkového vývozu do USA, pričom tam smeruje až 15 % celkového vývozu automobilov. Rovnako sú tieto podiely veľké aj v prípade ďalších západoeurópskych výrobcov automobilov ako Veľkej Británie či Talianska,“ konštatuje analytik Coface pre strednú a východnú Európu Grzegorz Sielewicz.

Zvýšenie ciel by však významne pocítil aj stredoeurópsky región, keďže postupne zvyšuje výrobu áut a podiel automobilového sektoru na vývoze. „Spomedzi krajín V4 vyváža objemovo do USA najviac Maďarsko, hodnota vyvezených vozidiel presahuje jednu miliardu dolárov. To je takmer 28 % jeho celkového vývozu do USA a 6 % celkového vývozu vozidiel,“ doplnil Sielewicz. Podobnú hodnotu vyváža aj Slovensko, no pre neho to predstavuje až 60 % celkového exportu do USA a takmer 5 % celkového vývozu slovenských vozidiel. V prípade Českej republiky a Poľska nie je americký trh až taká významná destinácia. „Podiel áut exportovaných do USA na celkovom vývoze je len okolo 0,6 %, pričom podiel na celkovom vývoze do USA je v prípade Českej republiky len 5 % a v prípade Poľska len 3 %,“ vyčíslil Sielewicz.

Pokiaľ však ide o vplyv zvýšenia ciel na ekonomiku jednotlivých krajín, do úvahy treba vziať aj fakt, že krajiny V4 sú silne integrované do celosvetových, najmä nemeckých automobilových výrobných reťazcov, takže priamy a nepriamy vplyv nie je zanedbateľný. Kombinovaná pridaná hodnota, priama aj nepriama, vytvorená vďaka vývozu vozidiel do USA, predstavuje približne 0,9 % HDP v Maďarsku, 0,6 % na Slovensku, 0,5 % v Českej republike a 0,3 % v Poľsku.

„Poľsko by bolo najviac nepriamo ovplyvnené, pretože nevyváža veľa automobilov do USA, ale vyrába rôzne diely a komponenty vozidiel, ktoré sa používajú v konečných výrobkoch zostavených v iných krajinách,“ konštatuje Sielewicz. Obdobne aj pre Slovensko bude podstatné to, aký vplyv bude mať zavedenie ciel na Nemecko. „Dosahy pocítime v sekundárnom slede,“ upozorňuje oblastný manažér Coface Slovensko Juraj Janči.

Skutočný vplyv na krajiny V4 by podľa Sielewicza závisel aj od rozhodnutí výrobcov automobilov. „Je pravdepodobné, že by mohli akceptovať nižšie marže, keďže trh USA je po Číne druhý najväčší trh s predajom nových automobilov. Vlani sa v USA predalo 17,6 milióna nových vozidiel, čo je 18 % celosvetového predaja,“ vypočítal Sielewicz. Do úvahy pripadá možnosť, že by výrobcovia automobilov hľadali lokality s nižšími nákladmi na pracovnú silu, ako sú krajiny V4.

„Automobilky budú musieť stlačiť náklady, aby sa zmestili do hrubých marží. Nevidím geografický priestor smerom na východ, kde by mohli presunúť prvovýrobu. Skôr očakávam, že sa európski výrobcovia budú orientovať naspäť na západ, a to najmä na Kanadu a Mexiko,“ dodal Janči.

3 debata chyba
Viac na túto tému: #USA #clo #automobilky #V4 #obchodná vojna