Úroda hustosiatych obilnín má byť vyššia ako vlani

Tohtoročná úroda hustosiatych obilnín sa očakáva medziročne vyššia o 5,9 %. Informoval o tom v utorok Štatistický úrad SR.

28.08.2018 11:29
debata

„Na základe výsledkov odhadov úrody vybraných plodín sa k 15. augustu očakáva vyššia úroda sledovaných hustosiatych obilnín o 142 400 ton, teda o 5,9 % v porovnaní s minulým rokom,“ spresnili štatistici.

Výmera osiatych plôch hustosiatych obilnín je podľa ŠÚ SR v porovnaní s minulým rokom vyššia o 6,5 %, teda o 34 300 hektárov (ha). „Okrem ovsa a jačmeňa u ostatných druhov obilnín očakávame vyššiu úrodu,“ priblížil štatistický úrad.

Kukurica na zrno bola podľa ŠÚ SR zasiata na výmere nižšej o 14 800 ha (7,7 %) a očakáva sa vyššia úroda o 177 000 ton (16,6 %). Priemerná hektárová úroda kukurice na zrno sa v porovnaní s minulým rokom zvýšila o 1,28 tony. Vyššia úroda sa očakáva u repky olejky o 6,1 % a u sóje o 12 % .

Pestovateľské plochy sa zvýšili u repky olejky o 2,6 % a u sóje o 4,1 %. Slnečnica bola osiata na nižšej výmere o 21,2 % (18 600 ha) a očakáva sa nižšia úroda o 24 400 ton (o 11,2 %) v porovnaní s minulým rokom.

Zemiaky ostatné boli podľa ŠÚ SR vysadené na vyššej výmere o 4,5 %, úroda sa očakáva vyššia o 20.400 ton pri vyššej hektárovej úrode o 1,96 tony. „Vyššiu úrodu očakávame aj u cukrovej repy technickej o 8 %, u ktorej sa priemerná hektárová úroda oproti minulému roku zvýšila o 5,22 tony (9,5 %). Osiata plocha hrachu siateho oproti minulému roku je nižšia o 9 % a očakávame nižšiu úrodu o 17 %, pri nižšej hektárovej úrode o 0,25 tony,“ dodali štatistici.

Odhad úrody hustosiatych obilnín (pšenice, raže, jačmeňa, ovsa, tritikale, kukurice na zrno, zemiakov ostatných, repky, slnečnice, sóje, cukrovej repy technickej a hrachu siateho na zrno) k 15. augustu 2018 sa zisťoval výberovou metódou a matematicko-štatistickými metódami bola dopočítaná úroda na celú osiatu plochu jednotlivých druhov zisťovaných plodín. Vykonal sa oblastný výber, kde oblasť sa rovná územno-správnej jednotke kraja.

debata chyba
Viac na túto tému: #žatva #obilie #obilniny