Prinesie širokorozchodná železnica Slovensku miliardy?

Slovensko sa o niekoľko rokov môže výrazne zapísať do dopravnej mapy sveta. Krajinu má pretnúť nová širokorozchodná železnica, ktorá urýchli dopravu tovarov z Číny. Širokorozchodná železnica by mohla spojiť východné Slovensko s Viedňou. Slovensko má na daniach, zamestnanosti a pridanej hodnote získať miliardy eur.

25.07.2018 13:00
debata (78)
Cez Slovensko jazdia prvé vlaky z Číny, ktorých... Foto: Pravda, Ivan Majersky
prvy nakladny vlak z Ciny, nakladna doprava, Cez Slovensko jazdia prvé vlaky z Číny, ktorých náklad sa prekladá na podvozky s európskym rozchodom v prekladisku pri Čiernej nad Tisou.

Podľa plánov pôjde o jednokoľajovú elektrifikovanú trať, ktorá bude v niekoľkých miestach rozšírená pre obchádzanie protiidúcich vlakov. Preprava osôb možná nebude, trať bude konštruovaná na rýchlosť do 140 km/h. Nositeľom projektu je spoločnosť Breitspur Planungsgesellschaf­t, ktorú založili správcovia tratí z Rakúska (ÖBB), zo Slovenska (ŽSR), z Ukrajiny (UZ) a Ruska (RZD).

Príprava novej železnice je v začiatočných fázach prípravy. V súčasnosti prebieha štúdia uskutočniteľnosti, ktorá má posúdiť opodstatnenosť projektu. Projekt vstupuje do tretej fázy štúdie, ktorou je posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

V prípade, že projekt postúpi do fázy výstavby, investor bude musieť zabezpečiť 6 až 8 miliárd eur. Aktuálne platí, že v projektovej spoločnosti má Slovensko rovnaký, teda štvrtinový podiel ako ostatné krajiny. "Projekt by mal vygenerovať daňový príjem približne 9,6 miliardy eur. Výstavba novej železnice by priniesla 642-tisíc človekorokov práce. Pre lepšiu predstavu, toto číslo sa rovná celému produktívnemu veku pre vyše 13-tisíc ľudí. Ešte lepšou správou je, že viac ako polovica dopytu po pracovnej sile by pripadla na Slovensko,“ informuje o výsledkoch štúdie Anton Dulak, projektový manažér Breitspur Planungsgesellschaf­t.

Terminál pri Nových Zámkoch

Vytvorené pracovné miesta by mali priniesť celkovú pridanú hodnotu vo výške 28,6 miliardy eur v štyroch krajinách projektu. Prínosy pre Slovensko majú predstavovať 10,8 miliardy eur. Predbežne sa počíta s tým, že železnica bude odovzdaná do užívania v roku 2033. Dulak tvrdí, že svoje opodstatnenie nestratí ani prekladisko Dobrá neďaleko Čiernej nad Tisou.

V súčasnosti sa širokorozchodná železnica končí práve na východe Slovenska, kde sa prekladá tovar na podvozky s európskym užším rozchodom. Po vybudovaní širšieho rozchodu naprieč celým Slovenskom má v Čiernej nad Tisou aj naďalej prebiehať prekládka sypkých materiálov. Po širokorozchodnej železnici by boli prepravované tovary v kontajneroch. Súčasná kapacita prekladiska sa pohybuje na úrovni 200-tisíc kontajnerov ročne.

Zatiaľ nie je známa presná trasa železnice. Trať by mala viesť južnou časťou Slovenska. Pri Nových Zámkoch sa počíta s vybudovaním nového terminálu. Druhý terminál má vzniknúť v Rakúsku. Slovensko by potenciálne mohlo mať majetkový podiel na rakúskom a Rakúsko na slovenskom termináli. Problémy môže spôsobiť výkup pozemkov. "Uvedená otázka je v tejto chvíli bezpredmetná a predčasná. Aktuálna bude najskôr o 5 až 8 rokov, keďže nová železnica je projektovým zámerom,“ informuje Dulak.

Celá štúdia bude mať podľa jeho slov štyri až päť fáz. O ďalších rokoch a výstavbe projektu bude možné rozhodnúť až po ich ukončení. "Zámer vybudovania novej železnice predstavuje víziu nového železničného koridoru spájajúceho Európu a Áziu. Rast globálneho obchodu vytvára silný dopyt po takomto druhu infraštruktúrnych projektov. Príkladom sú napríklad ohlásené plány na výstavbu jedného z najväčších európskych letísk v Poľsku, ktoré má posilniť obchodnú výmenu s Čínou. Byť súčasťou takzvanej novej Hodvábnej cesty vnímame ako veľkú medzinárodnú výzvu pre Slovensko. Kľúčovú úlohu by totiž zohrával región Twin City, zahŕňajúci mestá Bratislava a Viedeň,“ dodáva Dulak.

Obnova Hodvábnej cesty

V prípade realizácie projektu pôjde o jednu z najväčších stavieb na Slovensku. Podobne ako diaľnice aj železnica bude pri výstavbe rozdelená na niekoľko úsekov. "Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) dlhodobo vníma tento medzinárodný železničný projekt a pozitívne hodnotí jeho potenciál pre podporu zamestnanosti v stavebníctve. Pri jeho ďalšej príprave sme v prípade potreby pripravení poskytnúť odbornú súčinnosť a naše know-how,“ uvádza prezident ZSPS Pavol Kováčik.

Kováčik zároveň poukazuje na to, že pracovné miesta v stavebníctve dokážu na seba viazať ďalšie pracovné miesta v doprave alebo strojárstve. "V prípade novej železnice hovoríme o zámere, ktorý, samozrejme, presahuje jedno vládne obdobie. ZSPS dlhodobo apeluje na potrebu hľadania širšej zhody pri veľkých infraštruktúrnych projektoch v politickej i expertnej rovine,“ dodáva prezident ZSPS Kováčik.

Po vyše ročnej prestávke dorazil v rámci pilotnej spolupráce na Slovensko prvý vlak z Číny v polovici novembra minulého roka. Cesta vlaku so štyridsiatimi kontajnermi z čínskeho prístavu Dalian do prekladiskového terminálu spoločnosti Slovenská plavba a prístavy trvala 17 dní. Vlak smeroval cez Rusko a Ukrajinu do prekladiska Dobrá na východe Slovenska, kde boli kontajnery preložené na podvozky s európskym rozchodom. Bratislava sa tak stala sedemnástym európskym mestom s priamym železničným spojením s Čínou.

Počet vlakov z Číny má narastať. V roku 2020 chce ázijská krajina do Európy vypraviť päťtisíc vlakov, pričom až dvetisíc z nich by malo prechádzať cez Slovensko. Slovenská vláda podpísala s vládou Čínskej ľudovej republiky Memorandum o porozumení. Zároveň vymenovala splnomocnenca pre podporu Hodvábnej cesty.

© Autorské práva vyhradené

78 debata chyba
Viac na túto tému: #doprava #širokorozchodná železnica #širokorozchodná