Podmienky úverov sú prísnejšie, banky neočakávajú problémy

Banky na Slovensku musia po novom viac prihliadať na zadlženosť klientov. Do platnosti totiž vstupujú nové opatrenia Národnej banky Slovenska (NBS), ktoré sprísňujú podmienky poskytovania úverov.

01.07.2018 12:47
debata

Finančné domy zhoršenie dostupnosti úverov neočakávajú. Viaceré tvrdia, že nové pravidlá NBS spĺňajú už v súčasnosti.

Banky po novom musia pri žiadostiach o úver prihliadať na dve nové kritériá. Upravuje sa limit pre pomer úveru k hodnote založenej nehnuteľnosti (tzv. LTV). Doteraz mohli úvery, ktoré presahujú 80 % LTV, tvoriť najviac 40 % nových úverov. Od 1. júla sa tento podiel znižuje na 35 %, až má klesnúť na 20 %. Okrem toho sa zrušia tzv. 100-% hypotéky. „V praxi to znamená, že ak bude klient kupovať nehnuteľnosť po 1. júli, musí mať našetrených minimálne 10 % z jej hodnoty. Väčšina klientov však bude potrebovať vlastné zdroje až vo výške 20 %,“ tvrdí hovorkyňa Tatra banky Zuzana Žiaranová.

Podľa Slovenskej sporiteľne sa podiel úverov s LTV vyšším ako 90 % už dva roky pohybuje okolo hranice 7 %, nepôjde teda o veľkú zmenu. „K úverovaniu obyvateľstva sme vždy pristupovali zodpovedne a túto hranicu sme s 33-% podielom úverov nad 80 % LTV spĺňali už v poslednom štvrťroku 2017. Nepredpo­kladáme tak prakticky žiadny vplyv,“ uviedol vedúci oddelenia retailových úverov sporiteľne Ján Bača. ČSOB tiež neočakáva, že obmedzenie bude mať na klientov významný vplyv. „Predpokladáme, že k nemu môže dôjsť až neskôr, pri postupnom znižovaní tejto hranice na 20%,“ doplnila hovorkyňa banky Anna Jamborová.

Postupne sa zníži aj podiel úverov, ktoré by klientov v porovnaní s ich príjmom neprimerane zadlžili. Ide o úvery, pri ktorých celkový dlh, vrátane nového úveru, prevyšuje 8-násobok čistého ročného príjmu žiadateľa. Ide o tzv. kritérium DTI. Od 1. júla budú môcť banky nad túto hodnotu poskytnúť 20 % nových úverov, od októbra do konca tohto roka bude môcť byť takýchto úverov 10 %. „Ak sa pozrieme na súčasný stav a na príjem priemerného Slováka, ani tu nás žiadna pohroma od leta nečaká. Podľa zverejnených údajov NBS koncom roka dosahoval podiel úverov presahujúcich 8-násobok čistého príjmu žiadateľa 19 %. To sa prakticky zhoduje s 20 -% výnimkou platnou súčasne so zavedením nových limitov,“ tvrdí Bača. Rovnaké očakávania má i Tatra banka. Prima banka uviedla, že oba limity NBS plní už v súčasnosti. „Neočakávame preto dosah na úverovanie,“ uviedla hovorkyňa banky Eva Čonková.

ČSOB očakáva, že toto obmedzenie môžu pocítiť klienti, ktorí už nejakú pôžičku splácajú. „Pocítiť to môžu tiež klienti, ktorí si chcú kúpiť nehnuteľnosť v lokalitách, kde je dostupnosť bývania z pohľadu pomeru ceny a priemernej mzdy nižšia, prípadne ak žiadajú o úver jednotlivo a posudzuje sa tak iba ich individuálny príjem,“ uviedla Jamborová.

Odborníci varujú, že nové podmienky môžu skomplikovať prístup k úverom najmä mladým ľuďom, ktorí nemajú nasporených dostatok zdrojov na dofinancovanie nehnuteľnosti. „Mladý pár, ktorý len začína pracovať, môže mať problém kúpiť si dvojizbový byt v Bratislave. Ešte horšie na tom bude mladá dvojica s malým dieťaťom a partnerkou na materskej dovolenke. S priemernou bratislavskou mzdou si nedokážu kúpiť väčší ako 1-izbový byt. Ich úverová situácia sa nezlepší, kým nezačne partnerka pracovať,“ tvrdí analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Banky až také skeptické nie sú. „Pohľad na priemerné platy Slovákov a priemerné ceny nehnuteľností v jednotlivých krajoch a z nich odvodené maximálne možné zadlženie ukazuje, že pri štandardnom financovaní bývania nevzniknú zásadné problémy,“ myslí si Bača. Navyše, vo väčšine prípadov o úver na bývanie žiadajú minimálne dvaja ľudia a tí sú posudzovaní spoločne. Podľa prepočtov sporiteľne si aj napriek limitu DTI bude môcť dvojica v každom z krajov dovoliť financovať úverom bývanie s výmerou 140 až 200 m2. Výnimkou je len 102 m2 v Bratislavskom kra­ji.

Pri mladých navyše platí výnimka. „Dodatočných 5 % úverov prekračujúcich limit DTI môže byť poskytnutých mladým klientom do 35 rokov s príjmom neprevyšujúcim 1,3-násobku priemernej mzdy. Celková výška úverov klienta zároveň nesmie presiahnuť 9-násobok čistého príjmu,“ dodala Žiaranová.

debata chyba
Viac na túto tému: #úver #banky #hypotéka