Slovensko je sebestačné vo vajciach, otázne je dokedy

Reťazce tlačia na hydinárov, aby dodávali len vajcia z podstielkových chovov. Tí to považujú za snahu vytlačiť z trhu slovenských chovateľov.

08.06.2018 12:12
debata (8)

Sebestačnosť Slovenska v produkcii slepačích vajec v roku 2017 dosiahla úroveň 106,6 %. Uviedol to na tlačovej konferencii riaditeľ Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) Daniel Molnár. Prieskumom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) na prelome rokov 2017 a 2018 sa podľa neho zistilo, že na pultoch reťazcov v SR je iba 66 % slovenských vajec, medziročne prišlo k poklesu podielu slovenských vajec o 6 %.

Podľa neho je však na mieste otázka, ako to bude so sebestačnosťou v produkcii vajec v SR v najbližšom období. „Na Slovensku je v súčasnosti veľký tlak obchodu na zvyšovanie ponuky vajec z podstielkových chovov. Takmer všetky zahraničné obchodné reťazce už počas roku 2017 deklarovali, že od roku 2025 nebudú vo svojich prevádzkach predávať spotrebiteľom vajcia z klietkových chovov,“ priblížil.

V ponuke podľa riaditeľa ÚHS majú byť iba vajcia podstielkové, z voľných výbehov a z biochovov. Ako dôvod uviedli tlak spotrebiteľov na nákup tohto typu vajec. Napriek predtým deklarovanému roku 2025 už v apríli 2018 oznámili dva zahraničné reťazce producentom vajec v SR informáciu, že už v roku 2018 nebudú nakupovať žiadne slovenské klietkové vajcia v malých spotrebiteľských baleniach, iba vajcia podstielkové.

ÚHS, ako aj producenti vajec v SR považujú podľa Molnára tento tlak zahraničných obchodných reťazcov za neopodstatnený z pohľadu podmienok v chove nosníc na Slovensku. „Klietkové chovy majú podiel 88,5 % na chove nosníc v SR, podstielkové chovy iba 11 %, podiel biologických chovov a chovov s voľným výbehom je iba na úrovni 0,5 %,“ poznamenal.

Tento tlak nemá podľa neho ani žiadne kvalitatívne opodstatnenie. Dôvodom je fakt, že kvalita a zloženie vajec vôbec nezávisia od spôsobu chovu nosníc, pretože kvalitu a zloženie vajec ovplyvňuje iba krmivo, ktoré nosnica konzumuje a jeho zloženie.

„Tento tlak obchodných reťazcov by bolo možné považovať za snahu o likvidáciu slovenských chovov nosníc, zníženie sebestačnosti SR v produkcii vajec a získanie slovenského trhu s vajcami pre masívny dovoz vajec zo zahraničia. Najväčším problémom je, že v SR nie je v najbližšom období možné výrazne zvýšiť ponuku vajec z podstielkových chovov,“ dodal.

Únia hydinárov Slovenska je stavovská dobrovoľná a nepolitická organizácia združujúca slovenských liaharov, chovateľov a spracovateľov hydiny aj producentov slepačích vajec. Vznikla v roku 1996 a v súčasnosti má 40 členov.

8 debata chyba
Viac na túto tému: #hydina #Potraviny #reťazce #vajcia