Cena pôdy? Najdrahšiu ju majú Holanďania, najlacnejšiu Rumuni

Holandsko má v priemere najdrahšiu nákupnú cenu jedného hektára ornej pôdy v Európskej únii (63 000 eur). Medzi regiónmi EÚ, pre ktoré sú dostupné údaje, bola najvyššia cena za ornú pôdu zaznamenaná v regióne Ligúria v Taliansku (v priemere 108 tis. eur na hektár).

06.05.2018 15:05
debata

Naopak, orná pôda bola v únii najlacnejšia v Rumunsku, kde stál hektár poľnohospodárskej pôdy v priemere 1 958 eur. Na regionálnej úrovni stál hektár ornej pôdy najmenej v regióne Yugozapaden v Bulharsku (priemerne 1 165 eur). Vyplýva to z údajov, ktoré uverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat za rok 2016.

Úroveň cien poľnohospodárskych pozemkov podľa Eurostatu závisí od množstva vnútroštátnych (zákonov), regionálnych (klímy, blízkosti sietí) a lokálnych faktorov (kvalita pôdy, svah, drenáž atď.), ako aj trhovej sily, ponuky a dopytu (vrátane vplyvu pravidiel zahraničného vlastníctva). Z dostupných údajov Eurostatu bol medzi rokmi 2011 a 2016 najvýraznejší rast cien pozemkov ornej pôdy v Českej republike (trojnásobné zvýšenie), v Litve, v Estónsku, v Lotyšsku a v Maďarsku (dvojnásobné zvýšenie). Z dvadsiatich členských krajín EÚ, ktoré sa zapojili do tohto prieskumu, obsadilo Slovensko v priemernej cene ornej pôdy 10. priečku, keď cena takého pozemku stojí u nás v priemere 10 tis. eur za hektár. Takmer vo všetkých regiónoch EÚ bola podľa údajov Eurostatu kúpna cena ornej pôdy drahšia ako nákup trvalých trávnatých porastov. Podobne aj kúpa ornej pôdy určená na zavlažovanie stála podstatne viac ako ostatné pozemky.

Najvyššia nájomná cena poľnohospodárskej pôdy bola podľa Eurostatu zaznamenaná vo Flevolande v Holandsku (1 536 eur za hektár na rok). „Nie všetky pozemky sú vo vlastníctve farmára pracujúceho s pôdou. Mnohí poľnohospodári prenajímajú svoju pôdu ako krátkodobé alebo dlhodobé obchodné rozhodnutie. Náklady na prenájom pôdy sú ďalším faktorom, ktorý musia poľnohospodári absorbovať vo svojom podnikaní,“ uviedol k prieskumu Eurostat.

Prenajímanie poľnohospodárskej pôdy bolo podľa štatistiky Eurostatu za rok 2016 najlacnejšie v Lotyšsku (46 eur na hektár za rok) a najlacnejšími regiónmi v Európskej únii na prenájom poľnohospodárskej pôdy boli regióny Mellersta Norrland a Övre Norrland vo Švédsku (oboje 28 eur na hektár za rok).

debata chyba
Viac na túto tému: #pôda #Európska únia