Pravidlá pre úvery budú menej prísne pre mladých ľudí

Národná banka Slovenska (NBS) pristúpila k úprave nových pravidiel obmedzujúcich zadlžovanie na Slovensku. Nový limit na podiel výšky celkovej zadlženosti spotrebiteľa k ročnému príjmu (DTI) bude miernejší v prípade mladých ľudí. Banky si s NBS vyrokovali aj dlhšie obdobie, počas ktorého sa budú pravidlá postupne sprísňovať.

02.05.2018 16:52
debata (1)

Od 1. júla tohto roka sa začne uplatňovať nový ukazovateľ limitujúci podiel dlhu klienta k jeho príjmu. Ide o tzv. DTI, teda úvery, pri ktorých celkový dlh, vrátane nového úveru, nebude môcť prevyšovať 8-násobok čistého ročného príjmu žiadateľov o úver.

Od 1. júla budú môcť banky nad túto hodnotu poskytnúť 20 % nových úverov, od októbra do konca tohto roka bude môcť byť takýchto úverov 15 % . Od januára 2019 do konca marca bude môcť byť úverov nad túto hodnotu 10 %.

„Od 1. júla 2019 budú môcť veritelia voľne poskytovať 5 % úverov nad touto hranicou a ďalších 5 % bude výnimka pre mladých ľudí. Táto výnimka pre mladých ľudí bude zohľadňovať vek a príjem a umožní poskytovať úvery s DTI do 9-násobku čistého ročného príjmu,“ potvrdila pre TASR hovorkyňa NBS Martina Vráblik Solčányiová. NBS totiž pôvodne navrhovala, aby konečný limit platil už od apríla 2019, neskôr ho v návrhu posunula na júl 2019.

Slovenský regulátor prichádza na trh s úvermi s ďalším opatrením z dôvodu vysokého rastu zadlženia domácností. NBS však odmieta, že chce brániť ľuďom v získaní úveru. „Cieľom centrálnej banky je určiť rozumné limity tak, aby v prípade, že sa dobré časy skončia, boli ľudia naďalej schopní svoje úvery splácať. Treba mať stále na pamäti, že úver na 30 rokov je úver na veľmi dlhú dobu, na takmer celý produktívny život človeka. Preto k nemu treba pristupovať s rozvahou. Inými slovami zakrývajme sa takou perinou, na akú máme,“ priblížila Vráblik Solčányiová.

Opatrenie, ktorým sa zavádza tzv. úverový strop, predpokladá, že až 10 % nových úverov môže byť poskytnutých nad touto úrovňou. V poslednom štvrťroku minulého roka sa nad úrovňou DTI 8 nachádzalo približne 19 % nových úverov. To podľa NBS naznačuje, že ide len o mierne sprísnenie oproti súčasnému stavu.

Národná banka tiež upozorňuje, že opatrenia sú zavádzané postupne od 1. júla. „Je tiež dôležité upozorniť, že k uvedenému dátumu, keď budú opatrenia zavedené, nedochádza prakticky k žiadnemu sprísneniu. Je to z toho dôvodu, že na začiatku budú opatrenia nastavené na súčasnej úrovni trhovej praxe,“ upozornila Vráblik Solčányiová.

NBS očakáva, že nové opatrenia len mierne spomalia súčasne nadmerný rast úverov na bývanie, pričom prejaviť by sa mali najmä v priebehu roka 2019. „V poslednej dobe sa v médiách objavuje informácia o tom, aký významný dosah budú mať opatrenia najmä na individuálnych klientov. V tomto kontexte je dôležité pripomenúť, že drvivá väčšina úverov na bývanie sa už v súčasnosti poskytuje párom,“ tvrdí ďalej NBS, podľa ktorej už v súčasnosti je systém v bankách nastavený tak, že jednotlivec s príjmom 902 eur si len ťažko kúpi väčšiu nehnuteľnosť v Bratislave.

Iného názoru je však Slovenská banková asociácia (SBA). Sprísnenie poskytovania úverov bude mať podľa nej vplyv na spotrebiteľov, sektor spotrebiteľských úverov a úverov na bývanie, trh s nehnuteľnosťami, ako aj na celú ekonomiku Slovenska. „Návrhy opatrení výrazne zasiahnu skupinu mladých klientov do 35 rokov, ktorí si hľadajú vlastné bývanie, prípadne zakladajú rodinu. Títo klienti budú nútení odsunúť kúpu nehnuteľnosti na neskorší čas, čo má vplyv na skrátenie doby, na ktorú si budú môcť vziať úver na bývanie,“ uviedla SBA. Sprísnením kritérií podľa bánk môže dochádzať k zvýšeniu poskytovania úverov na neregulovanom trhu.

Banková asociácia je preto presvedčená, že po dvoch rokoch od zavedenia navrhovaných opatrení by mala NBS prehodnotil ich účinnosť a dosahy.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #úver #hypotéka #NBS