Projekt Informačný systém výstavby sa realizovať nebude

Projekt Informačný systém výstavby sa realizovať nebude. Rozhodli o tom v hlasovaní členovia Riadiaceho výboru prioritnej osi Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) v stredu informoval, že všetkých šesť jeho zástupcov hlasovalo proti začatiu projektu.

28.02.2018 22:01
debata

„Informačný systém výstavby tak, ako je navrhnutý, nereaguje na potreby praxe. Ak by mal byť znova predložený na schválenie, bude treba dopracovať a v niektorých častiach úplne prepracovať štúdiu uskutočniteľnosti,“ povedal vicepremiér pre investície a informatizáciu a predseda riadiaceho výboru Peter Pellegrini.

V riadiacom výbore je spolu osemnásť členov s hlasovacím právom, ďalší členovia okrem ÚPVII zastupujú napríklad ministerstvá financií, dopravy, vnútra, úrad vlády, IT Asociáciu Slovenska, Združenie miest a obcí Slovenska. Projekt má hodnotu približne 70 mil. eur, pričom z OPII malo byť spolufinancovaných s využitím peňazí Európskej únie 28,86 mil. eur. Informačný systém výstavby mal fungovať ako centrálny informačný systém pre digitalizáciu stavebných a územných povolení pri výkone činnosti stavebných úradov, úradov územného plánovania, vrátane ďalších inštitúcií, ktoré sú do procesov zapojené.

Projektom Informačným systém výstavby sa riadiaci výbor mal zaoberať už koncom minulého roka na decembrovom zasadnutí. Vtedy ho ale Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ako žiadateľ o nenávratný finančný príspevok, z programu stiahlo s tým, že budú ďalej komunikovať s Útvarom hodnoty za peniaze, ktorý vzniesol pripomienky. Opätovne sa projekt dostal na rokovací stôl riadiaceho výboru na základe listu rezortu dopravy, v ktorom požiadal o vyjadrenie k možnosti financovania uvedeného projektu z operačného programu v gescii ÚPVII.

Občianske združenie Slovensko.Digital v utorok informovalo, že spomínaný projekt treba zastaviť a prepracovať. Zároveň očakávalo, že členovia riadiaceho výboru zohľadnia odborné argumenty k projektu, ktoré zaznievali z viacerých strán a definitívne rozhodnú o jeho zastavení a prepracovaní. "Naše výhrady stále platia. Keďže obstarávanie k projektu už prebehlo, analýzy predkladané v štúdii považujeme len za snahu spätne projekt ohnúť a obhájiť,“ uviedol výkonný riaditeľ Slovensko.Digital Ján Hargaš. Za najväčšie nedostatky projektu odborníci považujú nesprávne nastavené merateľné ukazovatele úspešnosti projektu, nedostatočnú kalkuláciu efektívnosti alebo chýbajúcu legislatívu, ktorá by umožnila zavedenie tak rozsiahleho systému.

Projekt Informačný systém výstavby pripravilo ministerstvo dopravy ešte pod vedením ministra Jána Počiatka. Zástupcovia Slovensko.Digital upozornili na negatívne hodnotenie projektu v metodike Red Flags a spolu s Alianciou Fair-play už vo februári 2016 upozorňovali, že ide o nevýhodný nákup a nedostatočne pripravený projekt. Rezort dopravy napriek tomu v novembri 2017 predložil na schvaľovanie štúdiu, ktorou sa malo zabezpečiť financovanie projektu z eurofondov. Pripomienky k nej vzniesli IT aktivisti aj odborníci na stavebné konanie. Následne bola štúdia stiahnutá z hlasovania. Rozhodnutie ministra dopravy a výstavby Arpáda Érseka stiahnuť projekt z hlasovania občianske združenie privítalo a vnímalo ho ako šancu nastaviť projekt kvalitnejšie a pripraviť k nemu lepšie obstarávanie.

debata chyba
Viac na túto tému: #eurofondy