Slovensko pripravuje podmienky pre spustenie sietí 5G

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) očakáva s príchodom sietí piatej generácie (5G) poskytovanie inovačných služieb, ako sú napríklad prepojené autá a inteligentné mestá.

28.12.2017 11:19
debata (1)

Ako uviedol úrad v tlačovej správe, vyžaduje si to, aby operátori mali k dispozícii dostatočnú šírku frekvenčného pásma. Okrem toho RÚ očakáva príchod mobilných virtuálnych operátorov (MVNO), ktorí by mali pôsobiť vo vertikálnej rovine.

Regulačný úrad na Slovensku a Český telekomunikačný úrad (ČTÚ) v Českej republike nedávno pridelili frekvencie z pásma 3,7 gigahertzov (GHz), ktoré je v súčasnosti kandidátske pásmo pre budovanie sietí 5G.

„Obe nezávislé regulačné autority vytvorili transparentné a otvorené podmienky a výsledkom výberových konaní bolo, že tieto frekvencie získali okrem doterajších mobilných operátorov aj ďalší operátori. Obe krajiny plánujú takto postupovať aj pri ďalšom prideľovaní frekvencií, s ktorými sa do budúcna uvažuje pre budovanie sietí 5G,“ píše sa v tlačovej správe. Na Slovensku má pridelené frekvencie z frekvenčného pásma 3,5 GHz, resp. 3,7 GHz spolu 17 telekomuni­kačných operátorov. Tieto frekvenčné pásma sa uvádzajú ako tie, ktoré sa budú využívať aj pre 5G.

Vo všeobecnosti sa v Európe očakáva, že operátori budú pri budovaní sietí 5G vzájomne spolupracovať a služby na báze 5G prinesú aj MVNO. „Na poskytovanie širokopásmových služieb je potrebné mať k dispozícii dostatočne široký, najlepšie súvislý frekvenčný prídel. Mobilní operátori si v minulosti vysúťažili frekvencie, ktoré v niektorých prípadoch netvorili súvislý celok. Z pohľadu RÚ je riešením danej situácie frekvenčný refarming, t.j. usporiadanie frekvencií, tak aby mal každý operátor k dispozícii súvislý frekvenčný úsek,“ konštatoval RÚ s tým, že dlhodobo navrhuje operátorom vzniknutú situáciu riešiť refarmingom, čo sa zatiaľ nestretlo s pozitívnym ohlasom z ich strany. Preto je RÚ pripravený, ak to bude potrebné, situáciu vyriešiť v roku 2018 aj za pomoci prípadnej zmeny legislatívy, ktorú navrhne gestorovi zákona o elektronických komunikáciách.

Regulačný úrad v súlade s cieľmi Európskej komisie podporuje efektívne využívanie frekvencií, budovanie nových sietí, zlepšovanie dostupnosti internetu, eliminovanie počtu bielych miest, nasadzovanie nových technológií a poskytovanie nových služieb, vrátane budovania sietí 5G na Slovensku. „Regulačný úrad umožnil viacerým operátorom, aby mohli poskytovať služby prostredníctvom sietí LTE a neskôr aj prostredníctvom sietí 5G v pásmach 3,5 GHz a 3,7 GHz. Slovenská republika ako prvá krajina EÚ kompletne pridelila frekvencie z týchto pásiem. Operátori, ktorí plánujú poskytovať služby prostredníctvom sietí 5G, preto nemusia nevyhnutne čakať na prideľovanie frekvencií v pásme 700 MHz,“ uviedol RÚ. Mobilní operátori a niekoľko ďalších telekomunikačných operátorov má už v súčasnosti pridelené frekvencie, ktoré budú môcť využiť na 5G.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #internet #počítače #5G