Zákon o verejnom obstarávaní má obmedzený vplyv na transparentnosť a korupciu

Nový zákon o verejnom obstarávaní, ktorý je účinný od apríla minulého roka, má len obmedzený vplyv na mieru transparentnosti a korupcie vo verejnom obstarávaní.

26.10.2017 17:09
debata

Dôležitú úlohu budú naďalej zohrávať zvyšovanie odbornosti verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj efektívna vymožiteľnosť práva. Vyplýva to z výsledkov prieskumu o skúsenostiach s uplatnením spomínaného zákona, zvlášť o procese verejného obstarávania a o zavedení elektronického trhoviska.

Prieskum uskutočnili v septembri Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a spoločnosť Otidea, s. r. o., v spolupráci s firmou ANASOFT APR, spol. s r. o., s účasťou 540 respondentov. Výsledky prieskumu predstavili vo štvrtok na konferencii pod názvom 50 odtieňov verejného obstarávania alebo čo priniesla prax.

Spomedzi oslovených obstarávateľov 36,2 % uviedlo, že zákazky sú len mierne transparentnejšie, a 17,7 % si myslí, že sú výrazne transparentnejšie. Žiadny vplyv nového zákona na transparentnosť nepocítilo 42 %, pričom zákazky boli transparentnejšie pred účinnosťou nového zákona podľa 4,1 % respondentov. Potvrdili sa tak očakávania v prieskume o verejnom obstarávaní v minulom roku.

„Približne polovica respondentov kladne hodnotila aplikáciu zákona v súvislosti s komplikovanosťou procesu verejného obstarávania. Len každý piaty respondent uviedol, že nepocítil žiadnu zmenu v porovnaní s predchádzajúcim znením zákona, čo predstavuje pokles o päť percentuálnych bodov v porovnaní s očakávaniami z pred roka,“ informovala Otidea o výsledkoch prieskumu. „Naopak, výsledky tohtoročného prieskumu ukázali, že až takmer jedna tretina respondentov pocítila negatívny dopad nového zákona na jednoduchosť procesu verejného obstarávania, čo predstavuje horší výsledok ako boli očakávania (25 %),“ uviedla spoločnosť.

Verejné obstarávanie sa zjednodušilo, avšak nie v dostatočnej miere podľa 43,6 % respondentov, pričom 7,6 % z nich si myslí, že sa výrazne zjednodušilo. Naopak, 29 % oslovených uviedlo, že verejné obstarávanie sa výrazne skomplikovalo, a podľa 19,8 % nič sa nezmenilo. Povinnosť registrovať konečných užívateľov výhod vníma pozitívne 30,5 % opýtaných, keďže táto úprava bráni účasti subjektov s nejasnou majetkovou štruktúrou vo verejnom obstarávaní. Taký istý podiel účastníkov prieskumu má negatívny názor z dôvodu zbytočnej administratívnej záťaže a komplikácie procesu verejného obstarávania. Žiadny vplyv tejto úpravy na verejné obstarávanie nepocítilo 38,9 % respondentov.

„Minuloročné očakávania približne polovice respondentov, že budú preferovať najnižšiu cenu ako hodnotiace kritérium pre výber ponúk, sa nenaplnili. Hoci došlo k pokračovaniu pozitívneho trendu z posledných rokov, podľa výsledkov prieskumu v poslednom roku využívalo toto kritérium mierne menej ako 72 % respondentov,“ uvádza sa v správe o prieskume. Pomer ceny a kvality pri hodnotení ponúk využívalo 24,5 % a nákladovú efektívnosť, najmä náklady počas životného cyklu zákazky 3,7 % oslovených.

Zavedenie inštitútu prípravných trhových konzultácií, ako prínos pre opis predmetu zákaziek vníma pozitívne zhruba pätina obstarávateľov. Tento inštitút nevyužíva 41 % respondentov z obavy o možné námietky účastníkov následného verejného obstarávania a 39 % má svoje odborné a personálne kapacity pre definovanie predmetu zákaziek. Možnosť rozdelenia zákazky na časti využívalo často necelých 9 % obstarávateľov a negatívny postoj k tejto možnosti má 37 % z nich, považujú to za komplikáciu verejného obstarávania.

Zriadenie elektronického trhoviska hodnotí pozitívne takmer 44 % respondentov, avšak ako „nemastné – neslané“ vníma grafické spracovanie jeho prostredia takmer 60 % z nich. Zavedenie elektronického trhoviska vníma negatívne takmer 26 % opýtaných. Jeho vplyv na trvanie procesu zadávania zákaziek hodnotí pozitívne takmer 60 % obstarávateľov. Prieskum ukázal určitú skeptickosť k transparentnosti obstarávania cez elektronický kontraktačný systém, keďže vyše 75 % odpovedajúcich považuje za reálne zadanie zákazky vybranému dodávateľovi.

debata chyba
Viac na túto tému: #ÚVO #verejné obstarávanie