Stavbárom chýbajú pracovníci

Väčšinu slovenských stavebných spoločností v súčasnosti trápi aspoň čiastočný nedostatok pracovných síl, pre čo musia odmietať v priemere 17,1 percenta zákaziek. O niečo horšia je situácia vo veľkých firmách, ktoré odmietajú 22,8 % zákaziek.

13.10.2017 15:08
debata

V priemere chýba viac než štvrtina zamestnancov, pričom firmy majú záujem najmä o robotnícke profesie a majstrov. Vyplýva to z tretej kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva pripravenej spoločnosťou CEEC Research v spolupráci s Považskou cementárňou, a. s., Ladce.

V názore na uvoľnenie legislatívy umožňujúcej ľahšie zamestnávanie cudzincov z tretích krajín sú stavebné firmy rozpoltené – zástancom tejto možnosti sú hlavne veľké spoločnosti. Školstvo by podľa riaditeľov stavebných firiem mohlo pomôcť riešiť nedostatok pracovných síl zavedením povinnej praxe v stavebných firmách.

Nedostatok zamestnancov je jedným z problémov, s ktorým sa aktuálne musí domáce stavebníctvo potýkať. Pracovné sily chýbajú v 26 % stavebných spoločností, ich čiastočný nedostatok pociťuje 33 % firiem. Úplne spokojných so svojím stavom zamestnancov je 18 % spoločností. Ako uvádza analýza, o niečo lepšia je v tejto oblasti situácia v spoločnostiach zameraných na uvoľnenie pracovnoprávnej legislatívy a legislatívy o pobyte cudzincov tak, aby SR umožnila okamžité a bezproblémové zamestnanie pracovníkov z tretích krajín vo výstavbe na inžinierske stavby. Tieto spoločnosti hovoria o nedostatku ľudských kapacít v 19 % a o čiastočnom nedostatku v 27 % prípadov.

„V súčasnosti veľmi cítime, ako je výhodné mať vlastných robotníkov a nespoliehať sa len na manažovanie stavieb – živnostníkov či malé subdodávateľské firmy. To bol trend minulosti, ale firmy pracujúce týmto spôsobom v súčasnosti často nevedia garantovať termíny a ani ceny,“ uviedol generálny riaditeľ Keraming, a. s., Dušan Jasečko. Riaditeľ spoločnosti Hochtief SK, s. r. o., Miroslav Beka upozornil, že Slovensko pre nekoordinovaný systém prípravy a realizácie stavebných investícií nevie nastaviť, udržať a motivovať dostatočný počet personálu. „Výsledkom je nedostatok odborného personálu, nielen v remeslách, ale i technicko-hospodárskych profesiách,“ dodal.

Opačnú skúsenosť má generálny riaditeľ spoločnosti Váhostav – SK, a. s., Marián Moravčík. Vďaka viacerým procesom, ktoré podľa neho v posledných dvoch rokoch zaviedli v ich spoločnosti, podstatne zefektívnili výrobné procesy, vrátane zamestnanosti. „Momentálne máme dostatok interných kapacít, ktorými dokážeme naplniť aktuálne projekty. V prípade, že sa spustia ďalšie nové, najmä dopravné projekty, sme pripravení využiť aj prípadné externé kapacity, ktoré sú na trhu,“ poznamenal Moravčík.

Stavebné spoločnosti by teraz chceli navýšiť kapacity v priemere o 28 %. Najväčší záujem majú o robotnícke profesie (95 %) a majstrov (44 %). Zhruba tretine firiem tiež chýbajú stavbyvedúci (29 %) a iba desatina (12 %) spoločností plánuje navýšiť stavy administratívnych pracovníkov. Veľké stavebné firmy majú záujem o stavbyvedúcich v 71 % prípadov a spoločnostiam v inžinierskom stavebníctve vo väčšej miere (30 %) chýbajú administratívni pracovníci.

debata chyba
Viac na túto tému: #stavebníctvo