Železničná spoločnosť si chce prenajať rušne na 10 rokov za 60 miliónov

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) si chce prenajať desať viacsystémových rušňov pre osobnú dopravu na desať rokov za predpokladanú cenu 60 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (72 mil. eur vrátane dane).

28.06.2017 19:35
debata (2)

Ako vyplýva z vyhlásenej verejnej súťaže, má ísť o moderné vozidlá spĺňajúce technické špecifikácie interoperability (TSI) a najprísnejšie environmentálne kritériá s minimálnymi predpokladanými nákladmi na údržbu.

ZSSK zdôvodnila vyhlásenie tendra tým, že už dlhší čas nedisponuje dostatkom moderných elektrických hnacích koľajových vozidiel (HKV) na zabezpečenie záväzkov z prepravy. V novom grafikone 2017/2018 počíta so zrýchlením vnútroštátnych rýchlikov z Bratislavy do Košíc tak, aby tieto vlaky boli schopné a pripravené na rýchlosť 160 kilometrov za hodinu tam, kde to infraštruktúra umožňuje.

„Naším hlavným cieľom bolo v prvom rade pripraviť transparentnú a nediskriminačnú súťaž, ktorá prinesie na slovenské trate prvé moderné rušne už v priebehu nasledujúcich mesiacov,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký. „Pevne veríme, že víťazná spoločnosť bude spĺňať tie najprísnejšie kritériá a technické požiadavky, ktoré naplnia naše predstavy a predovšetkým prinesú zvýšenú kvalitu cestovania pre našich cestujúcich,“ dodal Hlubocký.

Súčasťou výbavy nových rušňov bude zabezpečovací systém ETCS, ktorý je povinný pre rýchlosť 160 km za hodinu na území SR. Podmienky tendra počítajú aj s prísnymi sankciami, ak rušne nebudú prevádzkyschopné. Prenájom lokomotív je pre dopravcu veľmi výhodný, keďže všetky náklady na údržbu znáša prenajímateľ a ZSSK nemusí vynakladať ďalšie peniaze na ich údržbu, nové strojné vybavenie dielní, rekonštrukciu priestorov či preškoľovanie svojich zamestnancov na údržbu týchto strojov.

Štátny osobný vlakový dopravca plánuje rušne prevádzkovať a zaradiť do vlakov vo vnútroštátnej a v medzinárodnej železničnej osobnej doprave. Lehota na predkladanie ponúk je 31. júla a platiť musia do 31. mája 2018. Pri vyhodnotení ponúk rozhodujú tri kritériá kvality, pričom najvyššiu relatívnu váhu 70 bodov má cena nájmu za jedno hnacie koľajové vozidlo na jeden mesiac bez DPH.

Cena za každý celý kilometer prejdený rušňom nad dohodnutý rozsah 180 tisíc kilometrov za šesť mesiacov má relatívnu váhu 20 bodov a na počet dní odstavenia jedného rušňa z prevádzky pre plánovanú údržbu počas desiatich rokov jeho prevádzky s 3,6 milióna najazdených kilometrov pripadá desať bodov.

„Uchádzač musí garantovať schopnosť realizovať predmet zákazky v požadovanej kvalite a kvantite s dôrazom na požadovaný rozsah kilometrického prebehu hnacích koľajových vozidiel počas doby nájmu,“ oznámili železničiari v súvislosti s technickou a odbornou spôsobilosťou. Uchádzači musia predložiť najmenej jednu referenciu, resp. zmluvu o prenájme aspoň desiatich elektrických rušňov na desať, prípadne päť rokov.

„V uplynulom čase sme nielen testovali nový rušeň Vectron, ale aj porovnávali možnosti a vlastnosti existujúcich HKV radov 350, 361 a 381 a tak získali reálne informácie o tom, aká je pridaná hodnota rozdielov parametrov starých, modernizovaných a nových HKV,“ uviedol riaditeľ úseku obchodu ZSSK Karol Martinček. Pre nemožnosť vykonania konkrétnych testov nasimulovali aj koncepciu rušňa Bombardier TRAXX. „Nové HKV prinášajú nielen vyšší výkon, ale aj s tým súvisiace efektívnejšie rozbiehanie a nižšiu náročnosť na údržbu. Nesmieme zabúdať ani na rušňovodičov, ktorých zvýšený komfort je veľmi dôležitý medzičlánok v bezpečnosti prepravy,“ uzavrel Martinček.

Výsledky týchto testov ZSSK preniesla aj do technického zadania vyhlásenej verejnej súťaže tak, aby bolo možné dosiahnuť maximálne úžitkové vlastnosti budúcich prenajímaných rušňov.

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. vznikla ako samostatný osobný dopravca začiatkom roku 2005. Je jednou z troch nástupníckych spoločností bývalých jednotných železníc. Má základné imanie 212,44 mil. eur a jej jediným akcionárom je štát v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR. Spoločnosť vykonáva osobnú dopravu vo verejnom záujme na základe objednávky štátu a od decembra 2016 opäť prevádzkuje komerčné InterCity vlaky bez podpory štátu

2 debata chyba
Viac na túto tému: #vlaky #Železničná spoločnosť Slovensko