Pribudnú tisíce nájomných bytov? Štát mení pravidlá

Nájomné byty na Slovensku pribúdajú po stovkách, štát to chce zmeniť na tisíce.

28.04.2017 07:00
debata (20)

Ministerstvo dopravy mení pravidlá pre výstavbu nájomných bytov a chce navyšovať financie. Nájomné byty sú v zahraničí rozšírené, čo podporuje mobilitu pracovnej sily.

Na Slovensku však platí, že ak sa ľudia odsťahujú od rodičov, sú odkázaní väčšinou na splácanie hypotéky alebo na drahý prenájom, a to najmä v Bratislave. Deväť z desiatich Slovákov žije „vo vlastnom byte“, vrátane bytov zaťažených hypotékou. Nájsť voľný nájomný obecný byt je takmer nemožné.

Podľa rezortu dopravy a výstavby je na... Foto: SHUTTERSTOCK
bratislava, byty, hypotéky, ceny Podľa rezortu dopravy a výstavby je na Slovensku len niečo vyše 100-tisíc nájomných bytov. To je však podľa štatistiky ministerstva len necelých šesť percent všetkých obývaných bytov na Slovensku.

Ministerstvo dopravy a výstavby chce pri nájomnom bývaní meniť dotácie na rozvoj bývania a tiež zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania. Nové pravidlá majú platiť od januára budúceho roka.

„Ministerstvo v rámci prípravy rozpočtu na rok 2018 bude uplatňovať požiadavku na finančné prostriedky, ktoré vytvoria podmienky na podporu 2 000 až 2 500 nájomných bytov ročne,“ povedala jeho hovorkyňa Karolína Ducká. Ročne sa podľa nej na Slovensku dokončí okolo 15-tisíc bytov, z nich však len okolo 10–15 percent vo verejnom nájomnom sektore. V roku 2015 išlo však len o niečo vyše 300 dokončených bytov vo vlastníctve miest a obcí.

Návrh by nemal padnúť na financiách, keďže podporu pre nájomné bývanie avizoval koncom januára počas pracovného výjazdu v Malackách premiér Robert Fico. „Budeme hľadať finančné zdroje, aby sme tento pomer mohli zmeniť a aby bol príspevok štátu vyšší,“ povedal premiér. Vláda podľa neho zmení parametre financovania výstavby takýchto bytov. Uprednostniť by sa podľa neho mali lokality, kde by išlo súčasne o podporu zamestnanosti.

Podľa rezortu dopravy a výstavby je na Slovensku len niečo vyše 100-tisíc nájomných bytov. To je však podľa štatistiky ministerstva len necelých šesť percent všetkých obývaných bytov na Slovensku. Zhruba polovica z nich je súkromná. Vo verejnom sektore – teda s regulovaným nájomným, je len okolo 50-tisíc bytov, z ktorých je väčšina vo vlastníctve miest a obcí.

Regulované nájomné v obecných bytoch vychádza maximálne na 225 eur bez energií, často to je menej. Len jedna izba na súkromný prenájom vyjde v Bratislave okolo 250 eur mesačne. V Košiciach či Nitre izbu zoženiete aj od 120 eur na mesiac, treba však počítať s viacerými spolubývajúcimi.

V rozpočte na tento rok sa podpora pre nájomné bývanie nenavyšovala. Na výstavbu a obnovu bytového fondu vyčlenil štát 40 miliónov eur rovnako ako vlani, z toho však časť ide aj na zatepľovanie. No to, či obec bude nakoniec stavať, závisí od jej finančných možností. Prípadne od záujmu developerov.

Garáže, parkoviská a prvobyty

Po novom ministerstvo dopravy a výstavby chystá zvýšenie limitu pre podporu na obstaranie nájomného bytu zo 65-tisíc eur na 90-tisíc eur na byt. Podrobnosti o výške podpory upraví vykonávacím predpisom.

Po novom by sa mala rozšíriť možnosť získania peňazí aj na kúpu pozemku či obstaranie technickej vybavenosti pre výstavbu a užívanie nájomných bytov. „Na oba tieto účely bude môcť žiadateľ – iná právnická osoba získať výhodný dlhodobý úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania,“ vysvetľuje ministerstvo. Staviteľ tak môže dostať úver aj na verejný vodovod, parkovisko či garáž.

Ministerstvo chce takto prilákať do výstavby nájomných bytov vo vyššej miere práve súkromných investorov.

Rozšíriť sa má aj podpora pre prvobyty – teda štartovacie byty pre mladých. Tie majú menšiu podlahovú plochu, do 50 štvorcových metrov, a limitovanú dĺžku nájmu maximálne na šesť rokov. Novela rozširuje aj okruh žiadateľov. Pribudli osamelí rodičia s nezaopatreným dieťaťom do 15 rokov. Zvyšuje sa aj maximálna výška úveru pri obstarávaní bytu, z 80 na 100 percent.

Podmienky na získanie takejto formy bývania sú prísne, keďže o sociálny byt sa môžu uchádzať len osoby, ktorých mesačný príjem nepresiahne trojnásobok životného minima – teda 594 eur. V prípade domácnosti s dvoma dospelými osobami tak ich čistý mesačný príjem nesmie prekročiť 1 008 eur a pri mladej rodine s jedným dieťaťom to môže byť najviac 1 280 eur mesačne.

Obce sa do stavby nehrnú

Pred necelými dvoma rokmi sa stavali nájomné byty vo Fiľakove. Išlo o jeden bytový dom s 12 bytmi pre marginalizovanú komunitu. „Bytový dom je obsadený rodinami vyberanými na základe prísnych kritérií, a odhliadnuc od menších každodenných drobností väčšie problémy s nájomníkmi neregistrujeme,“ hovorí primátor Attila Agócs.

Fiľakovo vlastní dokopy okolo 30 nájomných bytov. Mestský úrad pritom eviduje okolo 100 žiadostí o pridelenie bytu. Zvyšné byty mesto už odpredalo nájomníkom. Ďalšiu výstavbu mesto neplánuje. No začiatkom budúceho roka sa chce uchádzať o podporu na kúpu bytov, dodáva primátor. V prvom kole plánuje mesto kúpiť okolo 20 bytov.

Pokračovať by chceli ďalšími 30 až 40 bytmi. „Tieto projekty však závisia aj od investorov a od ich ochoty riskovať vlastný kapitál pri investícii do bytov v bohom zabudnutom cípe málo rozvinutého regiónu,“ hovorí.

Projekty na výstavbu nových nájomných bytov nechystá ani mesto Považská Bystrica. „Nevylučujeme však možnosť, že by o finančné prostriedky na tento účel žiadalo, nakoľko tento model financovania nájomných bytov považujeme za výhodný,“ povedala hovorkyňa mesta Iveta Kováčiková. Mesto však podľa nej žiada o peniaze na kúpu dvoch nájomných bytoviek (2× 22 bytov), ktoré postavil súkromný investor.

Považská Bystrica má k dispozícii sedem nájomných bytoviek s 375 bytmi. Z nich päť s 214 bytmi bolo postavených s pomocou Štátneho fondu rozvoja bývania. „Záujem o nájomné byty v našom meste zo strany občanov evidujeme, v súčasnosti na mestskom úrade máme 104 žiadostí o pridelenie nájomného bytu,“ dodáva Kováčiková.

Naopak, stavať sa chystajú v Smižanoch. Pripravený majú projekt na výstavbu troch nájomných bytoviek s 24 nájomnými bytmi nižšieho štandardu. „Rozhodujeme sa, či obec začne s výstavbou naraz, alebo budeme stavať postupne,“ hovorí starosta obce Michal Kotrady. Dôvodom je podľa neho výška investície. Výstavba si vyžaduje investovať 878,5 tisíca eur. Okrem dotácie tak obec potrebuje aj vlastné finančné prostriedky, prípadne úver zo štátneho fondu rozvoja bývania. V obci je 59 nájomných bytov, ktoré sú plne obsadené. Záujem o byty je podľa starostu veľký.

Takmer bez nájomných bytov je neďaleká obec Tomášovce. Má len tri školské byty, ktoré prenajíma prevažne učiteľom. Záujem je však podľa starostu Tomášoviec Jána Mičudu veľký. „Obec pripravila nový územný plán, ktorý počíta aj s výstavbou nájomných bytov,“ hovorí. Keď bude schválený, pustia sa do výstavby, dodal.

Žiadostí na obstaranie nájomného bytu ubudlo

Obce sa snažia získať na výstavbu dotáciu, úver, aby šetrili svoj rozpočet. V roku 2016 však klesol počet žiadostí v Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB) oproti roku 2015. „V poslednom období evidujeme pokles žiadostí, ktorý je spôsobený najmä nižším objemom dotačných prostriedkov na spolufinancovanie úverov s dotáciami z ministerstva dopravy a výstavby,“ vysvetľuje generálny riaditeľ ŠFRB Juraj Kurňavka.

Vidí za tým aj minuloročné sprísnenie kritérií na energetickú hospodárnosť budov. Vlani bolo podľa neho kladne posúdených celkovo 94 žiadostí vo výške necelých 39 miliónov eur. V roku 2015 to bolo 111 žiadostí. V tomto roku dostal fond na obstaranie nájomného bytu 108 žiadostí od obcí či samospráv s požadovanou podporou takmer 60 miliónov eur. Do konca mája ešte prijíma žiadosti od právnických osôb, zatiaľ neeviduje ani jednu. „Novela zákona o ŠFRB by mala priniesť zatraktívnenie podmienok pre žiadateľov – obce, samosprávny kraj a právnické osoby na obstaranie nájomných bytov,“ hovorí Kurňavka.

Kladne hodnotí návrhy aj prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik. Predpokladá, že môžu pritiahnuť do nájomnej výstavby práve súkromných investorov. „Je nevyhnutné posilniť spoluprácu so súkromným sektorom a zvážiť nástroje na podporu nájomného bývania,“ hovorí. Potrebné sú podľa neho hlavne opatrenia v daňovej oblasti. Nájomné bývanie môže totiž podporiť aj mobilitu pracovnej sily, dodáva.

© Autorské práva vyhradené

20 debata chyba
Viac na túto tému: #bývanie #byty #nájomné byty #nájomné bývanie