Na likvidáciu jadra dali slovenskí odberatelia vlani 65 miliónov eur

Na likvidáciu jadra dávajú slovenskí odberatelia desiatky miliónov eur. V minulom roku Slováci zaplatili vo svojich účtoch za elektrinu na takzvaný zadný palivový cyklus viac ako 65 miliónov eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o vyše dva milióny eur.

14.03.2017 08:37
debata (1)

Národný jadrový fond (NJF), ktorý spravuje prostriedky na likvidáciu jadra, pritom počítal, že sa mu podarí od slovenských spotrebiteľov vybrať až 70 miliónov eur. Na účet fondu však za mesiac január 2016 prišlo z ministerstva hospodárstva o takmer 7,5 milióna eur menej. Dôvodom malo byť krátenie finančných prostriedkov zo salda elektriny (import-export) za rok 2015 podľa údajov o cezhraničných prenosoch. „V porovnaní s rokom 2015 bolo krátenie finančných prostriedkov zo salda elektriny vyššie o 4,1 milióna eur, čo bolo hlavným dôvodom výpadku finančných prostriedkov,“ dodal NJF.

Okrem spotrebiteľov na likvidáciu jadra prispievajú aj prevádzkovatelia jadrových zariadení. Tí odviedli v minulom roku do NJF vyše 60 miliónov eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o necelé dva milióny eur. Jadrový fond očakával, že od prevádzkovateľa jadrových blokov vyberie o približne 1,5 milióna eur viac. „Dôvodom nižšieho plnenia je pokles skutočnej výroby elektriny a zníženie fixnej časti príspevku pre zápornú hodnotu inflácie,“ dodal NJF. Na Slovensku sú v súčasnosti štyri jadrové bloky. Dva v Mochovciach a dva v Bohuniciach. Za mochovecké jadrové bloky zaplatil ich prevádzkovateľ, Slovenské elektrárne, do jadrového fondu 29,8 milióna eur a za bohunické 29,7 milióna eur.

Spotrebitelia platia v súčasnosti v cenách elektriny 3,21 eura za každú odobratú megawatthodinu. Prevádzkovatelia platia do Národného jadrového fondu ročný fixný poplatok vo výške 14,6 tis. eur za každý megawatt inštalovaného výkonu, pričom táto suma je každoročne valorizovaná o infláciu. Prevádzkovatelia jadrových zariadení platia aj variabilný príspevok, ktorý je stanovený vo výške 5,95 % z predajnej ceny elektriny vyrobenej v jadrovom zariadení za uplynulý rok.

Prostriedky na likvidáciu jadra spravuje Ministerstvo hospodárstva SR. Rezort ich následne mesačne prevádza na účet NJF. Národný jadrový fond vznikol v roku 2006. Účelom jadrového fondu je sústreďovať finančné prostriedky vyzbierané od prevádzkovateľov jadrových zariadení, ako aj od samotných spotrebiteľov elektrickej energie. Národný jadrový fond tieto prostriedky poskytuje na riešenie tzv. historického dlhu, ktorý vznikol pri tvorbe zdrojov určených na krytie nákladov záverečnej časti jadrovej energetiky z dôvodu neakumulovania finančných zdrojov na záverečnú časť jadrovej energetiky. 

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Jaslovské Bohunice #Mochovce #elektrina #atómová energia