Štátny dopravný systém navigáciám konkurovať nebude

Štát minulý týždeň spustil vlastnú mobilnú aplikáciu a internetovú stránku, ktorá poskytuje informácie o doprave na Slovensku. Systém za 14,2 milióna eur, ktoré štát zaplatil z európskych peňazí, sa zdá predražený. Tomáš Mesároš, šéf projektu Národného systému dopravných informácií (NSDI), však upozorňuje, že ide o omnoho komplexnejší systém, ktorého cieľom je zber informácií.

16.01.2017 14:30
debata (5)
Tomáš Mesároš v rokoch 2004 - 2009 pôsobil na... Foto: Ivan Majerský, Pravda
Tomáš Mesároš Tomáš Mesároš v rokoch 2004 - 2009 pôsobil na rôznych manažérskych pozíciách v Slovak Telekome. Následne bol takmer štyri roky v IBM. Na ministerstve dopravy pracuje od novembra 2012.

Štátny dopravný servis stál 14,2 milióna eur. Prečo taká vysoká suma za služby, ktoré sú na webe už dávno?
Diskusie, ktoré v súčasnosti prebiehajú, skutočne smerujú k tomu, že štát za 14,2 milióna eur kúpil mobilnú aplikáciu a internetovú stránku. To nie je pravda. Systém pozostáva z veľkého množstva komponentov. To, že jeho súčasťou je aj mobilná aplikácia a internetový portál, vďaka ktorým vieme poskytnúť informácie verejnosti, je len maličká časť toho riešenia. Prebiehali rôzne diskusie o tom, koľko by malo dané riešenie stáť. Pre podrobnejšie čísla sa však musíte obrátiť na dodávateľa, pretože ja ich neviem. Systém je však veľmi robustný a veľkú jeho väčšinu nie je vidieť. Celá suma sa potom často spája len s tým, čo verejnosť vidí.

Čo okrem aplikácie a internetovej stránky je súčasťou systému?
Celý systém je postavený na tom, aby sme ako štát dokázali či už zbierať, alebo poskytovať dáta. To, že ich dokážeme poskytnúť pre verejnosť, je len benefit a malá časť toho systému. Hodnotná vec, ktorú štát vďaka systému vlastní, sú dáta, ktoré sa v ňom nachádzajú. Systém pozostáva z komponentov, ktoré dokážu zbierať dáta, a teda sa pripájajú na rôzne iné štátne systémy, prípadne v budúcnosti dokážu integrovať ďalšie zdroje. Taktiež pozostáva z komponentov, ktoré tieto informácie spracovávajú a vyhodnocujú. Jeden z komunikačných kanálov, ktorý je aktuálne najčastejším terčom médií, je práve verejný portál a mobilná aplikácia. Naším cieľom ako štátu alebo ministerstva dopravy nebolo nikdy vybudovať najlepšiu aplikáciu a konkurovať samotným navigačným systémom. Porovnávať teda našu aplikáciu s komerčnými systémami nie je správne.

Štátny dopravný servis na internetovej stránke... Foto: Reprofoto Odoprave.info
odoprave.info, štátny dopravný servis Štátny dopravný servis na internetovej stránke Odoprave.info a na mobilnej aplikácii informuje o nehodách, hliadkach či uzávierkach. Nezohľadňuje však zápchy, čo, naopak, existujúca súkromná dopravná navigačná aplikácia dokáže.

Na aký účel získané dáta štát využije?
Myslím si, že ani v médiách nikto nespochybňoval, že štát by takéto dáta nemal mať k dispozícii. Dokonca sa ozvali hlasy, že takéto niečo tu malo byť už dávno v minulosti. Je veľká škoda, že to mešká. Ja s tým súhlasím. Tento systém sme tu mohli mať už dávno. Dáta je možné následne používať na vyhodnocovanie rôznych štatistík, ktoré sa zbierajú, píšu sa rôzne štúdie uskutočniteľnosti, opodstatnenosti výstavby niektorých úsekov. Je možné sledovať štatistiky ohľadne nehodovosti, vyťaženosti úsekov na priemernej rýchlosti. To znamená ako podklad pre rôzne nápravné opatrenia na zmenu rýchlosti na danom úseku. Ak je niekde vysoká priemerná rýchlosť a vysoká nehodovosť, asi by stálo za zmienku niečo s tým úsekom urobiť. Súčasťou riešenia bolo aj to, aby sme tieto dáta dokázali poskytnúť aj verejne a čo najväčšiemu počtu cestujúcej verejnosti. To sme urobili. Zaznamenali sme už niekoľko kontaktov od súkromných subjektov, ktoré o ne majú záujem. Kvalitu dát teda nikto nespochybňuje. Systém má vybudované rozhrania, cez ktoré dokáže poskytnúť dáta tretím stranám. Následne ich iné strany môžu spracovať a ďalej distribuovať. Naším cieľom je spracovať a poskytnúť dáta. Jedným komunikačným kanálom je práve aplikácia, ktorá nie je najlepšia ani najkrajšia, no obsahuje veľké množstvo dát. Zaznamenali sme už aj podnety na zlepšenie. Od piatkového rána napríklad zobrazujeme čakacie doby na hraničných priechodoch, ktoré pôvodne v systéme neboli. A zapojenie tohto ďalšieho zdroja informácií nestálo žiadne peniaze.

Ročná prevádzka by mala stáť 1,5 milióna eur. Čo je v nej zahrnuté?
V tej sume sú zahrnuté štandardné požiadavky na softvérové záležitosti. Teda podpora, údržba softvérového diela počas kontraktu. Suma ďalej obsahuje náklady na prevádzku NSDI, teda ľudí a priestory v Žiline.

Z akých zdrojov získava systém informácie?
Ako štát sa spoliehame na štátne zdroje. Spolupracujeme so Slovenskou správou ciest, Národnou diaľničnou spoločnosťou, RTVS a Zelenou vlnou. Preberáme informácie, ktorými disponuje Zelená vlna. Dostávame informácie napríklad aj zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu. Ďalším prispievateľom sú Železnice Slovenskej republiky. Spolupracujeme aj s políciou, ktorá nám posiela informácie o nehodách, ku ktorým je privolaná. Ďalšími prispievateľmi sú aj používatelia.

Funguje systém aj tak, že z telefónov používateľov automaticky preberá informácie o plynulosti premávky bez toho, aby oni museli do neho informácie zadávať?
To už robíme dnes. Zadávať treba dopravné udalosti, a teda či niekde vznikla nehoda, alebo je na ceste nejaká prekážka. Informácie o premávke prichádzajú zo systémov, ktoré poskytuje priamo štát. Jedným z poskytovateľov je napríklad správca mýtneho systému. Teda na rozdiel od súkromnej konkurencie vieme tieto informácie získavať aj z mýtneho systému. Rovnako aj dodávateľ systému nám poskytuje informácie o flotilových vozidlách, ktoré jazdia po ceste. Taktiež máme informácie priamo z mobilnej siete, ktoré vstupujú do výpočtu intenzity dopravy.

Ako dlho bude platiť zmluva s dodávateľom systému, ktorým je Slovak Telekom?
Momentálne je zmluva platná na vybudovanie diela a následne na dobu 24 mesiacov od odovzdania. Ministerstvo bude mať možnosť v danom období dotiahnuť nedostatky a rozhodnúť sa, či bude pokračovať s dodávateľom.

V čom je výhoda systému v porovnaní s konkurenciou?
Disponujeme informáciami, ktoré sú unikátne a dokážeme ich momentálne poskytnúť len my ako štát. A chceme sa s nimi podeliť bezplatne, preto sme aplikáciu neurobili ako navigáciu. My zbierame dáta z rôznych zdrojov, aby boli vďaka týmto dátam všetky aplikácie čo najpresnejšie.

Ak si však zvolíme cestu z bodu A do bodu B v súkromnej navigácii Waze a v štátnej aplikácii, obe nám navrhnú rovnakú cestu s rôznym časom jazdy, ktorý závisí od hustoty premávky. Presnejší odhad je však ten súkromnej navigácie. Štátna aplikácia navyše navrhla len jednu trasu, pričom súkromná niekoľko. Prečo?
My ponúkame napríklad najrýchlejšiu trasu, a tá je len jedna. Nerobíme navigáciu, a práve to je pridaná hodnota spoločností, ktoré sa tým zaoberajú. Súkromné firmy však investujú obrovské prostriedky, aby vytvorili takú navigáciu. My sme sa tomu chceli vyhnúť, pretože by sme sa nebavili o sume 14,2 milióna. Bola by niekoľkokrát vyššia. Aj nároky na prevádzku by boli dramaticky rozdielne. Vtedy by som aj ja povedal, že je to mrhanie verejnými zdrojmi. Nechceme konkurovať navigáciám. Chceme získať a poskytovať kvalitné dáta. Časy zdržania môžeme porovnávať vždy, a raz vyjde lepšie systém NSDI, druhýkrát systém Waze a tak ďalej. Čas sa mení aj počas jazdy.

Koľko ľudí používa aplikáciu a internetovú stránku?
Za prvý deň používatelia aplikáciu stiahli 7 200-krát. Na stránke sme zaznamenali zhruba 20-tisíc návštevníkov. Číslo je však ovplyvnené medializáciou.

Komu budete dáta poskytovať?
Hneď v prvý deň sme boli kontaktovaní súkromnými spoločnosťami, ktoré chcú prispievať alebo odoberať informácie. Jednou z nich je napríklad navigácia Waze. Dáta poskytneme bezplatne každému, kto o ne bude mať záujem.

Spolupracujete však so Zelenou vlnou, ktorá odoberá informácie z navigácie Waze. Takže už s nimi spolupracujete?
My chceme, aby Waze od nás dáta aj odoberal, nielen získaval. Napríklad my získavame informácie od vozidiel údržby Národnej diaľničnej spoločnosti, ktoré Waze určite nemá.

Akým spôsobom sa z tohto vozidla údržby dostane informácia do aplikácie?
Vozidlo je sledované automaticky a v intervaloch je zasielaná informácia o jeho polohe do systému. Rovnako tak sú automaticky posielané do systému aj informácie z policajných áut.

Ako sa overujú informácie?
Ak nahlási nehodu vodič, je možné, že ju nahlási aj iný vodič. Ak je daná informácia potvrdená z viacerých zdrojov, považuje sa za overenú. Rady prispievateľov by sa v budúcnosti mali

Kedy sa do systému zapoja mestá a vyššie územné celky?
Dúfam, že čoskoro nastane dobré obdobie na rokovanie o zapojení aj iných subjektov. Každý správca komunikácie má zákonnú povinnosť poskytovať informácie. Ak však dnes chce ktorákoľvek obec poskytovať informácie, môže sa zaregistrovať na portáli NSDI. Dostane sa k tým častiam systému, ktoré neboli prezentované na verejnosti.

Ako dlho trval vývoj aplikácie a stránky?
Zhruba jeden rok.

Ľudia sa sťažujú na pomalé načítavanie máp a aj na ich samotnú kvalitu. Prečo je to tak?
Mapy sú štátne, teda sa za ne neplatili žiadne dodatočné prostriedky. Podkladové a prehľadové mapy sú priamo z úradu geodézie, kartografie a katastra. Ortofoto snímky sú podklady, ktoré štát vlastnil už aj predtým. Vektorové údaje o cestnej sieti poskytuje Slovenská správa ciest. Aplikáciu sme chceli spraviť čo najmenšiu, aby si na úvod používateľ nemusel sťahovať veľké množstvo dát. Nevýhodou je potrebné internetové pripojenie minimálne s rýchlosťou 3G.

Tomáš Mesároš vyštudoval na Univerzite Komenského v Bratislave. V rokoch 2004 až 2009 pôsobil na rôznych manažérskych pozíciách v Slovak Telekome. Následne bol takmer štyri roky v IBM. Na ministerstve dopravy pracuje od novembra 2012.

© Autorské práva vyhradené

5 debata chyba
Viac na túto tému: #Národný systém dopravných informácií (NSDI)