Novela atómového zákona má zvýšiť bezpečnosť a informovanosť

Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD) by mal mať silnejšie postavenie. Vládny kabinet schválil novelu atómového zákona, vďaka ktorej sa do slovenskej legislatívy zavedú nové smernice Euroatomu zavádzajúce nové bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvom ionizujúceho žiarenia.

11.01.2017 11:19
debata (2)

„Navrhovaná právna úprava prispeje k dosahovaniu cieľa vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v Slovenskej republike a k jej neustálemu zvyšovaniu. Tento cieľ sa dosiahne posilnením regulačného rámca spadajúceho do našej pôsobnosti,“ uviedol ÚJD.

Vzhľadom na cieľ dosahovania vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení vo všetkých štádiách ich životnosti sú v novele zákona formulované nové legislatívne požiadavky na podstatné bezpečnostné vylepšenia projektov. Posudzovanie jadrovej bezpečnosti by mali vykonávať držitelia povolenia pod kontrolou príslušného dozorného orgánu, ktorým je ÚJD. „S tým súvisí aj legislatívne zakotvenie koncepcie ochrany do hĺbky, ktorá spolu s účinnou kultúrou jadrovej bezpečnosti pôsobí ako rozhodujúci faktor pre dosahovanie vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení a jej neustáleho zvyšovania,“ doplnil ÚJD.

Návrh zákona taktiež kladie dôraz na zabezpečenie dostatočne kvalifikovaného personálu s vplyvom na jadrovú bezpečnosť ako u držiteľa povolenia, u jeho dodávateľov a subdodávateľov, tak aj na strane dozorného orgánu. „V tomto kontexte je legislatívne vyjadrená požiadavka na zapojenie týchto osôb do kontinuálneho procesu vzdelávania,“ dodal úrad.

Návrh zákona precizuje aj právnu úpravu dotýkajúcu sa riadenia havárií a havarijnej odozvy. Formuluje pritom požiadavku adresovanú držiteľovi povolenia, aby stanovil záväzné postupy, usmernenia a opatrenia, ktoré sa zaoberajú riešením havárií, ktoré by mohli nastať vo všetkých prevádzkových režimoch jadrového zariadenia.

„Tieto opatrenia okrem iného smerujú k požiadavke, aby držiteľ povolenia zabezpečil dostatočný personál, vybavenie a potrebné zdroje pre zvládanie takýchto situácií,“ konštatoval ÚJD. Osobitne by mala novela zákona posilniť informovanosť verejnosti o opatreniach na ochranu zdravia, ktoré sa majú vykonať v prípade rádiologickej havarijnej situácie.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #Úrad jadrového dozoru
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy