Na projekty v doprave a informatizácii išlo 387 miliónov eur

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 (OPII) je najúspešnejším programom z hľadiska čerpania európskych prostriedkov.

27.12.2016 14:42
debata

Na projekty v oblasti dopravy a informatizácie bolo doteraz investovaných zo zdrojov EÚ spolu s domácim spolufinancovaním 387,65 mil. eur, čo je 8,35 % z celkovej alokácie. Ako v utorok informovalo ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, ktoré je riadiacim orgánom OPII, čerpanie v uvedenom programe tak predstavuje 60 % využitia všetkých operačných programov na Slovensku. V programe je zazmluvnených spolu 948,27 mil. eur, čiže 20,5 % z celkovej alokácie.

Minister dopravy Árpád Érsek považuje účelné čerpanie európskej pomoci za svoju prioritu a za jeden z hlavných nástrojov na modernizáciu regiónov, rast zamestnanosti a konkurencieschop­nosti Slovenska. „V roku 2016 sa nám na ministerstve dopravy podarilo v ročnom predstihu vyčerpať záväzok čerpania voči Európskej komisii v zmysle pravidla n+3,“ povedal minister. Záväzok na rok 2014, prvý rok nového programového obdobia, bolo potrebné vyčerpať do 31. decembra budúceho roku.

„Okrem fázovaných diaľničných projektov, ktoré sa začali ešte v predchádzajúcom operačnom programe, sa nám tento rok podarilo rozbehnúť aj nové významné projekty, ktoré budú zvyšovať zazmluvnenie a čerpanie v budúcom roku,“ uviedol Érsek. Ide o výstavbu diaľničných úsekov D1 Budimír – Bidovce a D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec, ako aj o veľký projekt modernizácie električkových tratí v Košiciach a projekt modernizácie železničnej trate v úseku Púchov – Považská Teplá.

Európska komisia v septembri schválila prvý veľký projekt (v hodnote nad 75 mil. eur) v rámci OPII. Ide o druhú fázu výstavby diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Projekt výstavby D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno zase získal ako druhý dopravný projekt v EÚ nezávislé hodnotenie kvality od technických poradcov Európskej únie Jaspers. Získaním tohto certifikátu sa výrazne skracuje schvaľovacia procedúra v Európskej komisii.

„Za najdôležitejšie z hľadiska implementácie operačného programu je možné pokladať vyhlásenie vyzvaní pre prijímateľov už na celú 4,5-miliardovú alokáciu. Procesy sú nastavené na plynulé kontrahovanie a čerpanie financií na jednotlivé projekty tak, aby ministerstvo dopravy eliminovalo nárazové dočerpávanie alokácie na konci programového obdobia,“ priblížila hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká.

debata chyba
Viac na túto tému: #eurofondy