Schválili dohodu o boji proti praniu špinavých peňazí

lovenskému predsedníctvu sa podarilo dosiahnuť úspech, keď na svojom záverečnom rokovaní Výbor stálych predstaviteľov (COREPER) schválil dohodu týkajúcu sa boja proti praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu.

20.12.2016 18:05
debata

Predsedníctvo tak doplnenou smernicou vytvorilo podľa Ministerstva financií SR dobrý základ pre rokovania s Európskym parlamentom v záujme čo najrýchlejšie dosiahnuť politickú dohodu na tejto legislatíve. Dohoda reaguje aj na odhalenia, na ktoré upozornili dokumenty v kauze tzv. Panama Papers.

Dohoda zvyšuje úroveň ochrany a prevencie teroristických aktivít a legalizácie príjmov z trestnej činnosti, ako aj transparentnosti s cieľom predchádzania daňovým únikom. Zavádza nové opatrenia najmä v oblasti posilnenia právomocí finančných spravodajských jednotiek členských štátov EÚ, a to uľahčením ich spolupráce a vzájomnej výmeny informácií. Dohoda tiež adresuje riziká spojené s používaním predplatených kariet a rozšírením požiadaviek na identifikovanie a overovanie ich používateľov. V tejto súvislosti zároveň zohľadňuje potreby používania týchto kariet finančne znevýhodnenými skupinami obyvateľstva.

S cieľom odpovedať na nové trendy v oblasti poskytovania finančných služieb a zabrániť zneužívaniu finančného systému pre účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu dohoda zavádza povinnosti identifikácie klientov pre platformy na výmenu virtuálnych mien a poskytovateľov služieb virtuálnych peňaženiek. Tieto subjekty budú musieť uplatňovať kontroly povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi pri výmene virtuálnej meny za reálnu menu, čím sa obmedzí anonymita spojená s takýmito transakciami.

Dohoda zároveň zavádza harmonizovaný prístup členských krajín k uplatňovaniu kontrolných opatrení voči tretím krajinám s nedostatkami v mechanizmoch boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Členské štáty a povinné osoby so sídlom na ich území budú povinné vykonať ďalšie kontroly finančných tokov z týchto krajín.

Nastavujú sa prísnejšie pravidlá transparentnosti na zabránenie vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a praniu špinavých peňazí zavádzaním povinnosti registrácie informácií o konečných užívateľov výhod v štáte, kde sú obchodné spoločnosti a obchodné správcovské spoločnosti administrované. Dohoda navrhuje zlepšený prístup do registra po demonštrovaní legitímneho záujmu s možnosťou voľby na národnej úrovni zaviesť širší prístup verejnosti. Národné registre konečných užívateľov výhod budú následne prepojené na európskej úrovni s cieľom uľahčiť spoluprácu medzi členskými štátmi.

debata chyba
Viac na túto tému: #špinavé peniaze