Startupy by mali mať podporu od štátu i firiem

Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) víta vládne opatrenia na podporu startupov. Zároveň poukazuje na dôležitosť vytvorenia efektívnej spolupráce medzi štátnym a súkromným sektorom. SAPIE preto vypracovala niekoľko systémových odporúčaní, ktoré by mohli zlepšiť podmienky pre slovenské startupy.

13.11.2016 12:24
debata

Novela Obchodného zákonníka, ktorá má od 1. januára 2017 uľahčiť založenie firmy novou formou zjednodušenej akciovej spoločnosti, môže podľa SAPIE uľahčiť situáciu pre tvorcov nových produktov alebo služieb. SAPIE víta aj avizované kroky ministerstva hospodárstva, ktoré by startupom uľahčili fungovanie, kým vygenerujú nové zisky.

Ako ďalej aliancia uviedla, prílev vládnych financií môže motivovať súkromný sektor, aby investoval do mladých inovatívnych spoločností. Výkonná manažérka SAPIE Petra Dzurovčinová však upozorňuje, že ak spolupráca nie je transparentná, jednoduchá a tvorená v spolupráci so súkromným sektorom, vládna podpora môže ľahko zablokovať iniciatívy súkromného trhu.

Zástupcovia startupov preto navrhujú niekoľko systémových odporúčaní, ktoré by zlepšili fungovanie slovenských startupov. Jedným z nich je podpora projektov vo fáze rastu ziskov a trhového podielu, tzn. scaleupov. Tie by sa mali aktívne zapájať do medzinárodných spoluprác so zastupiteľskými úradmi v zahraničí. Podľa prieskumu startupov a inovatívneho ekosystému na Slovensku, ktorý vypracovala SAPIE, sa totiž 78 % slovenských startupov zameriava na svetové trhy, pričom väčšina z nich sa zameriava na západné trhy, ako sú USA či krajiny Európskej únie.

SAPIE okrem toho požaduje znížiť mieru byrokracie či uľahčiť zamestnávanie ľudí. Medzi najväčšie interné výzvy začínajúcich startupov zaradila investície a ľudské zdroje. Aliancia pritom uviedla, že 47 % z opýtaných startupov plánuje v najbližšom mesiaci prijať nových zamestnancov a 33 % z nich tak už v predchádzajúcich šiestich mesiacoch spravilo. Najväčšími externými problémami sú podľa SAPIE komplikovaný export, vstup na nové trhy, ale aj daňové systémy či legislatívne rámce.

Zástupcovia startupov zároveň navrhujú zlepšiť spoluprácu medzi univerzitami a podnikmi. „Práve táto spolupráca je na Slovensku veľmi obmedzená, hoci by umožnila prenos výsledkov akademického výskumu do praxe. Na neformálnej úrovni firmy s univerzitami spolupracujú, ale byrokratická náročnosť im bráni v aktívnej spolupráci pri výskume a vývoji,“ uzavrela aliancia.

SAPIE je členská organizácia, ktorá reprezentuje viac ako štyridsať spoločností pri príprave a pripomienkovaní legislatívy na národnej a európskej úrovni, vytvára národné a regionálne partnerstvá a podporuje rozvoj inovácií.

debata chyba
Viac na túto tému: #firmy #startup