Významné investície za vlaňajšok dosiahli 2,4 miliardy eur

Spoločnosti na Slovensku v minulom roku investovali do významných projektov 2,4 miliardy eur. Ako vyplýva z analýzy spoločnosti KPMG, spolu vlani realizovalo významné investície celkovo 70 priemyselných a obchodných spoločností.

08.11.2016 14:48
debata

Tieto spoločnosti investovali najmä do rozširovania a zefektívňovania výrobnej kapacity, vývoja nových produktov a nových výrobných postupov.

Za významné z pohľadu slovenského trhu považovala spoločnosť KPMG investície vyššie ako 10 miliónov eur. „Z analýzy dostupných finančných výkazov slovenských podnikov vyplýva, že počet firiem, ktoré realizovali investíciu presahujúcu túto úroveň medziročne stúpol o desať na celkovo spomínaných 70 priemyselných a obchodných spoločností. Z nich 55 malo obrat nad 10 miliónov eur a zvyšných 15 predstavovali firmy s obratom do 10 miliónov eur,“ informovala spoločnosť KPMG. Analyzovanú vzorku tvorili spoločnosti s obratom nad 10 miliónov eur alebo kapitálovými výdavkami vyššími ako 10 miliónov eur. Vlani do tejto skupiny spadalo 1 046 firiem, ktorých celková výška investícií dosiahla 3,7 miliardy eur. Priemerná výška investície na spoločnosť bola na úrovni 3,5 milióna eur. Do vybraných firiem neboli zahrnuté podniky v štátnom vlastníctve, podnikajúce v oblasti nehnuteľností alebo v energetike.

Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 11 partnerov. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.

debata chyba
Viac na túto tému: #investície #Slovensko