Polročný zisk poisťovní dosiahol takmer 130 miliónov eur

Zisk poistného sektora v prvom polroku tohto roka dosiahol 129,8 mil. eur. Tým takmer prekonal zisk za celý rok 2015.

17.10.2016 11:58
debata (3)

Ako však uviedla Národná banka Slovenska (NBS), k tomuto rastu významne prispeli jednorazové vplyvy, a to dividendy z majetkových účastí a zníženie rezervy na neukončené súdne spory. Po očistení o tieto vplyvy je rast zisku na úrovni 30 % medziročne. Ide však o nárast spôsobený jednou inštitúciou, pričom vo zvyšku sektora zisk klesol o 10 %.

Významnou zmenou bola podľa centrálnej banky implementácia regulácie Solventnosť II. Táto regulácia predstavuje zásadnú zmenu pri výpočte solventnosti poisťovní a je účinná od 1. januára tohto roka. Najvýznamnejšou zmenou je oceňovanie aktív a pasív v reálnej hodnote pre regulatórne účely, ako aj detailnejší výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť, vrátane novej požiadavky na trhové a operačné riziká a riziko protistrany.

V dôsledku implementácie novej regulácie síce podľa NBS na jednej strane výrazne vzrástla kapitálová požiadavka, zároveň však vzrástla aj hodnota použiteľných vlastných zdrojov. Priemerná mierna solventnosti v slovenskom poistnom sektore tak zostala aj po implementácii regulácie Solventnosť II na dostatočnej úrovni. Nové požiadavky plní podľa Národnej banky Slovenska každá poisťovňa s dostatočnou rezervou.

V súčasnom prostrední nízkych úrokových sadzieb sú podľa centrálnej banky pomerne výrazným rizikom pre vývoj ziskovosti aj pre finančnú stabilitu legislatívne zásahy týkajúce sa cenotvorby finančných produktov a výšky odvodov a príspevkov. Týka sa to aj poisťovní. V poistnom sektore by navrhované rozšírenie povinnosti platiť osempercentný odvod z poistného na všetky odvetvia neživotného poistenia viedlo podľa NBS k stratovosti celého odvetvia neživotného poistenia, ktoré by poisťovne boli nútené kompenzovať zvýšením cien poistného.

3 debata chyba
Viac na túto tému: #Poisťovne