Stavbári chcú od štátu, aby voči nim zmenil prístup

Štát by mal podľa Stavebnej komory SR zásadne zmeniť prístup k stavebníctvu a jeho legislatíve.

12.09.2016 11:59
debata

Dôvodom je pokračujúci prepad výkonov domáceho stavebníctva v tomto roku. Ak sa tak nestane, podľa komory nemôže štát očakávať skutočný vlastný hospodársky rozvoj a rast stavebnej produkcie.

"Nemáme na mysli makroekonomický rast, ktorý v skutočnosti produkujú zahraničné firmy hlavne v automobilovom priemysle. Tie vytvárajú štatistiky objemu výroby a exportu áut s nízkymi mzdami zamestnancov, pričom zisky z tejto produkcie odchádzajú do rozvoja ich domovských krajín,“ povedal prezident Stavebnej komory SR Ivan Pauer. Štát by podľa neho nemal stimulovať hospodársku politiku založenú len na zahraničných investoroch a zanedbávať tvorbu a rozvoj vlastnej stavebnej produkcie pre domácu spotrebu.

Pauer upozornil, že stavebná produkcia na Slovensku roky klesá a pribúdajú nové odvody a poplatky živnostníkom a podnikateľom. Stabilita a rast stavebnej produkcie podľa neho úzko súvisí s dlhodobým strategickým plánovaním rozvoja a smerovania štátu. „Stavebníctvo je hospodárskym základom a zrkadlom hospodárstva a stability každého štátu, aj toho nášho. Doterajšia slovenská nesystémová a neustále sa meniaca legislatíva pre stavebníctvo znemožňuje reálnu vymožiteľnosť práva a umožňuje vysávať finančné zdroje zo všetkých sfér spoločnosti,“ uviedol Pauer.

Jedným zo základných pilierov by mal byť funkčný stavebný zákon. O novom stavebnom zákone sa podľa šéfa Stavebnej komory desať rokov diskutuje a pripravujú ho nespočetné komisie odborníkov z rôznych oblastí, pričom väčšina z nich už niekoľko rokov bez reálnej výrobnej praxe. Spôsob a obsah doterajšej tvorby legislatívy pre stavebníctvo však podľa Pauera na vznik zmysluplného použiteľného nového stavebného zákona nedáva nádej na skorú a zásadnú pozitívnu zmenu.

Stavebná komora upozorňuje, že Slovensko a domáce stavebníctvo pre svoj rast akútne potrebujú zmysluplný stavebný zákon, zákon o urbanizme, zákon o územnom plánovaní a zákon o stavebnom poriadku. Výstavba diaľnic je podľa Stavebnej komory len jedným z množstva segmentov stavebníctva a stavebnej produkcie a nemožno sa spoliehať len na ňu. Bez kvalitnej stabilnej legislatívy sa podľa Stavebnej komory nedá očakávať rast a stabilita stavebníctva a ním dotknutých odvetví a v konečnom dôsledku skutočný rast HDP Slovenska.

debata chyba
Viac na túto tému: #stavebníctvo