Nová atómka v Bohuniciach by mala byť až po odstavení starej

Novú plánovanú jadrovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach by bolo najlepšie postaviť až po odstavení dvoch jaslovských jadrových blokov elektrárne EBO V2.

01.09.2016 10:58
debata (7)

Podľa Ministerstva hospodárstva SR (MH) by si totiž súčasné prevádzkovanie novej atómky s výkonom 1 200 megawattov a dvoch súčasných blokov s vyše tisíc megawattovým výkonom vyžiadalo dodatočné nemalé investície do prenosovej sústavy. „Z pohľadu celkovej bilancie regulačnej oblasti Slovenska by bola výstavba nového jadrového zdroja efektívnejšia v prípade jeho náhrady za existujúcu elektráreň EBO V2,“ uviedol rezort hospodárstva vo svoje pravidelnej ročnej správe.

V prípade súčasnej prevádzky už existujúcich jadrových bohunických blokov, ako aj nových blokov museli by byť pre zabezpečenie exportu elektriny do zahraničia výrazne posilnené dotknuté časti prenosovej sústavy v smere exportu elektriny. „Nový jadrový zdroj by si na vymedzenom území vyžiadal dodatočný regulačný výkon pre prípad výpadku tohto veľkého zdroja elektriny pre zabezpečenie plnenia spoločných štandardov platných v prepojenej sústave ENTSO-E v čase pripojenia zdroja do sústavy,“ dodalo ministerstvo.

Zatiaľ sa pri starých či nových jadrových blokoch uvažuje s oboma alternatívami. Teda, že budú po roku 2030 prevádzkované súbežne, alebo nové nahradia staré. „V súčasnosti ešte nie je jasná stratégia. Vzhľadom k tomu, že ide o významný projekt s nezanedbateľným vplyvom na elektrizačnú sústavu a okolité sústavy a vzhľadom k tomu, že do doby výstavby môže dôjsť k výrazným zmenám predpokladov, bude nevyhnutné vplyvy a požiadavky aktualizovať v ďalšom období prípravy tohto projektu,“ konštatovalo ministerstvo. Podľa Úradu jadrového dozoru SR by sa mohli dva jadrové bloky V2 dožiť až 60 rokov, čiže by mohli vyrábať elektrinu do roku 2045.

Projekt novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach už získal od ministerstva životného prostredia kladné stanovisko v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Ministerskí úradníci navrhli investorovi postaviť v Bohuniciach jeden jadrový rektor generácie III+ s maximálnym čistým inštalovaným elektrickým výkonom do 1 700 megawattov.

Podľa investičného zámeru, ktorý bol posudzovaný v procese EIA, by sa malo začať s výstavbou novej jadrovej elektrárne v roku 2021. Do trvalej prevádzky by mala byť elektráreň uvedená v roku 2029. Živnosť je naplánovaná na 60 rokov. Výstavba bohunickej elektrárne by si mala vyžiadať od 4 do 6 miliárd eur. Nová vláda sa podľa svojho programového vyhlásenia chystá celý projekt ešte zanalyzovať.

Na projekte novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach stále pracujú Slováci a Česi. V najbližšom čase sa ani nechystá vstup ďalšieho, či nového investora do Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska (JESS), ktorá má na starosti jadrový projekt. Vo firme JESS má 51-percentný podiel štát prostredníctvom štátnej akciovky JAVYS, zvyšok akcií vlastní česká skupina ČEZ. Zatiaľ je otázne, odkiaľ sa zoženú na projekt potrebné investície. Do budúcnosti preto nie je vylúčený vstup nového investora do projektu. O projekt sa už napríklad zaujímali, respektíve stále zaujímajú ruský Rosatom a čínska spoločnosť China General Nuclear Power Corporation.

7 debata chyba
Viac na túto tému: #Jaslovské Bohunice #atómová elektráreň