Zákazníci u stavbárov preferujú cenu a skúsenosti s nimi

Najefektívnejším a zároveň najpoužívanejším spôsobom získavania stavebných zákaziek je dlhodobá spolupráca so zadávateľom a osobné kontakty.

03.06.2016 13:00
debata

Pre zákazníkov je kľúčovým kritériom pri výbere dodávateľa cena a vlastná predchádzajúca skúsenosť s firmou. Najmenší vplyv má naopak reklama a garancia vrátane poistenia. Vyplýva to z druhej tohtoročnej kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva spracovanej spoločnosťou CEEC Research v spolupráci so spoločnosťou Považská cementáreň, a. s. Ladce.

Dlhodobá spolupráca a osobné kontakty ako najčastejší a najefektívnejší spôsob získavania zákazky získali u oslovených riaditeľov stavebných spoločností 7,6 bodu z desiatich. Zatiaľ čo pre veľké spoločnosti sú dôležité tiež tendre a výberové konania (7,1 bodu), malé a stredné firmy profitujú z osobných kontaktov (7,7 bodu) a dlhodobej spolupráce (7,7 bodu).

„Zákazky získavame vo výberových konaniach v privátnom sektore, respektíve vo verejných obstarávaniach. Väčšinou má najväčšiu váhu cena, súkromní investori prihliadajú i na ďalšie ukazovatele odbornosti a kvality spoločnosti,“ povedal riaditeľ bratislavskej spoločnosti PS STAVBY, s. r. o. Miloš Milanovič. Generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti Stavomont SP Snina, s. r. o. Ondrej Patlevič uviedol, že bez investorov, s ktorými dlhodobo pracujú, by firma mala značné problémy so získavaním zákaziek. „Normálni zákazníci sa pri výbere stavebnej firmy rozhodujú z dlhodobých skúseností s jej výsledkami práce. Najhoršie je získať zákazku cez verejné obstarávanie u štátnych a samosprávnych orgánov. Tu naďalej pretrváva veľká netransparentnosť a manipulácia,“ upozornil Patlevič.

Pre zákazníkov stavebných spoločností je kľúčovým kritériom pri výbere dodávateľa najmä cena. Potvrdilo to 99 percent riaditeľov a tento faktor označili číslom 8,1. Dôležitosť ceny potvrdili zástupcovia spoločností naprieč sektorom bez ohľadu na veľkosť firmy. Druhým dôležitým faktorom je vlastná predchádzajúca skúsenosť so stavebnou firmou (7,1 bodu). Najmenej dôležité sú pre potenciálnych zákazníkov reklama, veľkosť firmy a garancia vrátane poistenia.

„Cena je aj v dnešnej dobe stále najdôležitejším faktorom získania zákazky. Avšak pozitívnym impulzom je, že pri niektorých zákazkách a zákazníkoch do hry vstupuje aj dlhodobá spolupráca, dobré vzťahy či konkurencieschopný produkt,“ priblížil riaditeľ spoločnosti Tyros Loading Systems SK, s. r. o. Vrbové Roman Drobný. "Zostáva nám len veriť, že v budúcnosti nebude najdôležitejším faktorom pre získanie zákazky iba cena, ale i skúsenosti, kvalita služieb či ochota riešiť krízové situácie,“ dodal.

Privátni investori, ktorí uvažujú inovatívne a hľadajú konkurenčnú výhodu, podľa generálnej riaditeľky spoločnosti Skanska SK, a. s. Bratislava Magdalény Dobišovej reagujú hlavne na inovatívne riešenia a nové technológie, ktoré dokážu dať stavbe pridanú a udržateľnú hodnotu. „Je cítiť stále väčší tlak na rýchlosť vykonávania stavieb. Verejní zákazníci sú viazaní zákonom o verejnom obstarávaní a tam je veľakrát kreativita obstarávateľov kontraproduktívna. Nepochopiteľné je priraďovanie nezmyselne vysokej váhy v hodnotiacich kritériách na lehotu výstavby,“ vyhlásila Dobišová. Ak je váha hodnotiaceho kritéria 30 % na lehotu výstavby pri stavbách trvajúcich dva až tri mesiace, tak úspora jedného mesiaca času podľa nej umožňuje vybrať ponuku o 15 až 20 % drahšiu pri rovnakej kvalite, čo je mimoriadne drahý príplatok za rýchlosť.

O aktuálnej situácii na stavebnom trhu, výsledkoch kvartálnej analýzy, ale aj o koncepcii a stratégii ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja v tomto odvetví a pripravovaných projektoch budú diskutovať lídri slovenského stavebníctva 9. júna v Bratislave.

debata chyba
Viac na túto tému: #stavba