Na druhú fázu D1 pri Žiline a R2 pri Zvolene sú už peniaze

Na druhú fázu výstavby úsekov diaľnice D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka a rýchlostnej cesty R2 Zvolen, východ - Pstruša je už zabezpečené financovanie zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020.

13.05.2016 11:41
debata

Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Roman Brecely (nominant za Sieť) rozhodol o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. (NDS) na dokončenie oboch projektov v celkovom objeme 324,6 mil. eur.

"Ako prvým z krajín V4 sa nám podarilo získať súhlasné stanovisko Európskej komisie ku všetkým veľkým projektom v Operačnom programe Doprava 2007 – 2013. Dnes už plynulo pokračujeme v čerpaní eurofondov z nového Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra. Je to znakom aktívnej práce u nás na ministerstve ako aj na strane prijímateľov,“ povedal minister Brecely.

Projekt druhej fázy výstavby D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka už ministerstvo dopravy zaslalo na schvaľovací proces do Bruselu, keďže ide o tzv. veľký projekt nad 75 mil. eur. Dokončenie úseku R2 Zvolen, východ – Pstruša je národným projektom a nepodlieha ďalším schvaľovacím procedúram.

Nenávratný finančný príspevok pre druhú fázu výstavby D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka (13,2 kilometra) má objem 280,52 mil. eur, z toho prostriedky Kohézneho fondu EÚ tvoria 238,45 mil. eur (85 % z oprávnených výdavkov) a štátu 42,08 mil. eur (15 %). NDS má podľa zmluvy navyše zabezpečené ďalšie peniaze na financovanie projektu vo výške 15,76 mil. eur. Celkové výdavky na druhú fázu výstavby tak dosahujú 296,29 mil. eur.

Prvá fáza tohto projektu bola realizovaná zo zdrojov Operačného programu Doprava v minulom programovom období. Diaľnica bude súčasťou južného obchvatu Žiliny a do prevádzky má byť odovzdaná v roku 2018. Celková zmluvná cena výstavby predstavuje 427,2 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (512,64 mil. eur vrátane dane). Diaľnicu od roku 2014 stavia združenie Ovčiarsko v zložení Doprastav, a. s., Strabag, s. r. o., Váhostav – SK, a. s. a Metrostav, a. s. Súčasťou úseku sú dva tunely – Ovčiarsko (2 367 metrov) a Žilina (687 metrov).

Na druhú fázu výstavby R2 Zvolen, východ – Pstruša (7,9 km) bolo zazmluvnených 44,07 mil. eur, z toho z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pôjde 37,91 mil. eur a štát poskytne 6,17 mil. eur. NDS si okrem toho zabezpečila 7,17 mil. eur, takže celkové výdavky v druhej fáze výstavby sú 51,24 mil. eur. Prvá časť tohto projektu bola financovaná tiež z Operačného programu Doprava. Úsek R2 pri Zvolene s celkovou zmluvnou cenou výstavby 82,33 mil. eur bez dane (98,8 mil. eur) má byť odovzdaný do užívania v tomto roku. Pôvodne mal byť hotový v júli, ale pre rozšírený archeologický prieskum, opakované nálezy pyrotechniky na hlavnej trase a projektové úpravy by sa tak malo stať v novembri. Španielsko-slovenské združenie stavebných firiem Corsan-Corviam Construcción, S. A. a Chemkostav IS, s. r. o. stavia rýchlostnú cestu od leta 2014.

debata chyba
Viac na túto tému: #eurofondy #D1 #diaľnice #R2