Slovenská pošta mala vlani hrubý zisk 4 milióny eur

Slovenská pošta, a.s. v minulom roku dosiahla zisk pred zdanením 4,05 mil. eur. V porovnaní s rokom 2014 je o 17,6 % nižší.

17.03.2016 16:44
debata

Dosiahnutý hrubý zisk je o 3 mil. eur lepší oproti pôvodnému plánu. Ako vo štvrtok informovala štátna spoločnosť, vlani zaznamenala pozitívny hospodársky výsledok tretí rok po sebe napriek výraznému celosvetovému poklesu listového trhu a rýchlemu rastu elektronickej komunikácie. Celkové výnosy Slovenskej pošty v uplynulom roku predstavovali takmer 308 mil. eur a celkové náklady 304 mil. eur. Najvyšší, až 58-percentný podiel na výnosoch mali vnútroštátne a medzinárodné poštové služby.

„Najväčší vplyv na hospodárenie spoločnosti mala úspora nákladov v oblasti spotreby energií, ušetrili sme aj na službách od externých dodávateľov. Okrem úspor v nákladoch mal pozitívny vplyv na ekonomiku aj rast výnosov zo zmluvných služieb a zavádzanie nových služieb ako mobilný operátor 4ka, služby IOMO (integrované obslužné miesto občana) či e-kolok,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenskej pošty Tomáš Drucker. Služby IOMO zahŕňajú výpisy z obchodného registra, výpisy/odpisy registra trestov a výpisy z listu vlastníctva.

Pozitívne hospodárenie umožnilo spoločnosti v uplynulom roku udržať zamestnanosť a vytvoriť priestor na rast miezd v priemere o takmer 5 %. „Tak ako v minulom roku, pocítia aj tento rok pozitívne hospodárenie aj naši zamestnanci. Vo forme mimoriadnych odmien im Slovenská pošta vyplatí celkovo 1,2 mil. eur,“ priblížil Drucker. Vlani dostali zamestnanci na podielových odmenách za pozitívny hospodársky výsledok spolu takmer 1 mil. eur. Všetky tieto finančné prostriedky podľa generálneho riaditeľa pôjdu iba radovým nemanažérskym zamestnancom, teda poštárom, doručovateľom, vodičom ako aj ostatným technicko-hospodárskym pracovníkom. Prioritou spoločnosti je stále sa prispôsobovať zmenám na poštovom trhu a reflektovať na požiadavky zákazníkov. „V rámci podnikateľského plánu na rok 2016 plánuje Slovenská pošta naďalej pozitívne hospodárenie,“ dodal Drucker.

Slovenská pošta medziročne zaznamenáva pokles tradičnej listovej pošty vo výške 5 až 7 %. Tá stále predstavuje stovky miliónov kusov ročne. Zároveň rastie balíkový trh z dôvodu rozvoja elektronického obchodu. Spoločnosť vníma práve balíkový trh ako výrazne perspektívny, a do budúcnosti kľúčový. Preto posilňuje svoju pozíciu v tomto segmente, zjednodušila a sprehľadnila balíkové produkty, zmodernizovala balíkové triediace pracoviská a v tomto roku plánuje nasadiť do prevádzky aj samoobslužné poštové terminály, tzv. balíkomaty.

Slovenská pošta vznikla 1. januára 1993 a na akciovú spoločnosť so 100-percentnou účasťou štátu sa pretransformovala 1. októbra 2004. Spoločnosť má základné imanie 214,3 mil. eur, jej akcie spravuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Spoločnosť zamestnávala koncom minulého roka 13 570 pracovníkov v prepočítanom počte na plný pracovný úväzok. V roku 2014 mala podľa priemerného prepočítaného stavu 13 652 zamestnan­cov, z toho ženy tvorili 82,7 percenta.

debata chyba
Viac na túto tému: #Slovenská pošta