Vratky za plyn pre domácnosti od 10 do 165 eur už posielajú

Domácnosti, ktoré používajú plyn na varenie, ohrev vody a kúrenie, dostanú prvé vratky za plyn už tento týždeň. Ministerstvo hospodárstva začalo s ich posielaním v pondelok v abecednom poradí. Ľudia, ktorých priezvisko sa začína písmenom Z, dostanú poukážku najneskôr do dvoch týždňov.

28.01.2016 07:00
Plyn, žena, muž, varenie Foto:
Ilustračné foto.
debata (100)

Nárok na takzvanú vratku majú všetci odberatelia zemného plynu v tarifnom pásme D1, D2 a D3. Celkovo ide o 1,4 milióna domácností. Vláda nepodporí domácnosti s vysokým odberom plynu, ktorých spotreba spadá do kategórie D4. Vo vyhláške sa ďalej uvádza, že podmienkou na získanie vratky je platná zmluva so štátnym SPP alebo s niektorým z alternatívnych dodávateľov. Príspevok sa poskytne osobitne za každé odberné miesto, do ktorého sa vykonala dodávka plynu.

Musí ísť o takú domácnosť, ktorá mala k 1. novembru 2015 uzavretú so svojím dodávateľom plynu platnú zmluvu o dodávke plynu. Vyhláška ministerstva hospodárstva stanovila 14 pásiem vratiek v závislosti od spotreby. Čím domácnosť minie plynu viac, tým vyššiu dostane vratku. Úrovne vratiek sú dvakrát po 10 eur, 14 eur, 18 eur, 22 eur, 28 eur, 37 eur, 45 eur, 55 eur, 65 eur, 80 eur, 100 eur, 125 a 165 eur.

To, koľko eur sa domácnosti vráti späť na platbách za plyn, bude závisieť od celkovej ročnej spotreby plynu. Sumu, ktorú získa domácnosť na prelome januára a februára, vypočítal rezort hospodárstva z údajov, ktoré má k dispozícii od dodávateľa. Výška vratky sa bude pohybovať od 10 eur do najviac 165 eur. Slovenské domácnosti, ktoré s pomocou plynu pripravujú teplú vodu alebo kúria, dostanú späť 6 percent z ročnej platby za plyn. V kategórii D2 ide celkovo o 350-tisíc domácností, ktoré dostanú vratku vo výške od 10 do 45 eur. V skupine D3 je to 380-tisíc domácností, ktorým sa na kúrení vráti od 55 do 165 eur.

Šeky prídu do schránky, preplatí ich pošta

Panelákom, ktorých ročná spotreba nie je vyššia ako 2110 kWh, pošle ministerstvo paušálnu vratku 10 eur. Obyvatelia bytoviek, ktorí na plyne len varia, však platia za plyn nepriamo v podobe účtov za teplo teplárňam, ktoré zväčša nakupujú plyn. Najpočetnejšiu skupinou je pritom práve tarifné pásmo D1, čo predstavuje 680-tisíc domácností. Vratka sa však bude týkať v prípade panelákových domácností s centrálnym kúrením len plynu na varenie. Vláda nenašla spôsob, aby vrátila ľuďom v bytovkách aj peniaze za plyn na kúrenie, keďže ľudia plynom nekúria priamo, ale platia za teplo.

Peniaze sa budú vyplácať prostredníctvom poštových poukážok, ktorých distribúciu má zabezpečiť Slovenská pošta. Na tieto účely si zo štátneho rozpočtu polepší o jeden milión eur. Má ísť o najjednoduchší spôsob, keďže pri bankovom prevode by museli domácnosti žiadať o citlivé údaje v podobe čísla účtu. Nie všetci obyvatelia pritom majú bankové konto.

Na to, aby domácnosť získala vratku, nemusí urobiť veľa. Po doručení listu od ministerstva hospodárstva, súčasťou ktorého bude aj poštová poukážka, si vratku jednoducho nechá preplatiť v ktorejkoľvek z pobočiek Slovenskej pošty. Na to, aby si ľudia tieto peniaze vyzdvihli, budú mať 60 dní, čo má byť dostatok času aj pre odcestovaných ľudí v zahraničí. Na vyplatenie šeku je potrebné preukázať sa dokladom totožnosti. Peniaze budú vydané aj manželovi či manželke, opatrovníkovi adresáta poukazu alebo splnomocnenej o­sobe.

Vratky za plyn môžu so sebou priniesť aj situácie, keď listy s poštovou poukážkou môžu „zastihnúť“ nebožtíkov. „Čo sa týka odberateľov, ktorí zomreli po 1. novembri 2015, blízkym osobám zosnulého odporúčame kontaktovať v prvom rade príslušného dodávateľa plynu, s ktorým bola uzatvorená zmluva o dodávke plynu, a požiadať o prepis zmluvy na odbernom mieste na žijúcu osobu. Taktiež ministerstvu hospodárstva je potrebné predložiť doklady preukazujúce prechod nároku na príspevok na ďalšiu osobu. Takýmto dokladom je napríklad osvedčenie o dedičstve,“ spresňuje hovorkyňa rezortu Miriam Žiaková.

Vratku možno aj zdediť

Pokiaľ ide o odberateľov, ktorí zomreli pred 1. novembrom 2015 a pred týmto termínom nedošlo k prepisu zmluvy na žijúcu osobu, pozostalým nebude možné vyplatiť príspevok. V tomto prípade totiž nie je možné určiť oprávnenú osobu na vyplatenie štátnej dotácie. Nárok na vratku majú podľa ministerstva aj domácnosti, ktoré k 1. novembru 2015 neuhradili všetky platby za plyn. Vyplatenie štátneho príspevku totiž nemá žiadny vplyv na záväzky odberateľa voči dodávateľovi. V prípade, že dodávateľ vypovedal neplatičovi zmluvu k 1. novembru 2015, domácnosť už vratku nezíska.

Vratky za plyn sú posledným z opatrení prvého vládneho balíčka, ktoré budú stáť daňových poplatníkov 48 miliónov eur. K vyplácaniu podpory sa vládny Smer odhodlal na základe údajne dobrého hospodárenia štátneho SPP. Jedným z dôvodom môžu byť tiež klesajúce ceny plynu na svetových trhov, ktoré sa premietli do lacnejších dodávok plynu pre domácnosti a malé podniky. Regulátor upravoval cenník s plynom v roku 2015 dvakrát. Prvé zníženie o symbolické jedno percento predstavil regulačný úrad v januári, následne v septembri oznámil pokles o ďalšie takmer 4 percentá. NBS však v roku 2015 predpovedala cenový pokles o 7 percent. Štát namiesto razantnejšieho zníženia cien plynu prišiel s vratkami za plyn vo výške 6 percent Začiatkom tohto roka zlacnel plyn o ďalších 3,6 percenta. Za roky 2015 a 2016 tak došlo podľa premiéra Roberta Fica k poklesu cien plynu o 14,6 percenta.

  odber plynu v kWh za rok odber plynu v kWh za rok orientačná platba za plyn výška vratky
  od do    
D1 0 2110 do 13 eur/mes. 10 eur
D2 2111 3300 13 až 17 eur/mes. 10 eur
  3301 4700 18 až 22 eur/mes. 14 eur
  4701 6100 23 až 27 eur/mes. 18 eur
  6101 7500 28 až 32 eur/mes. 22 eur
  7501 11000 33 až 45 eur/mes. 28 eur
  11001 13500 46 až 54 eur/mes. 37 eur
  13501 17935 55 až 70 eur/mes. 45 eur
D3 17936 20000 71 až 77 eur/mes. 55 eur
  20001 25000 78 až 95 eur/mes. 65 eur
  25001 31000 96 až 116 eur/mes. 80 eur
  31001 40000 117 až 147 eur/mes. 100 eur
  40001 52000 148 až 189 eur/mes. 125 eur
  52001 68575 190 až 247 eur/mes. 165 eur
D4 68576   od 248 eur/mes. 0 eur

Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob poskytnutia a výška štátneho príspevku odberateľovi plynu v domácnosti.

Podľa premiéra tak vláda splnila sľub o zlacnení plynu. Podľa kritikov z radov opozície sú vratky za plyn predvolebným ťahom, ako získať priazeň voličov. Peniaze mohli byť podľa nich použité napríklad na financovanie dotačnej politiky baní a obnoviteľných zdrojov energie, čo by sa odzrkadlilo aj v nižších cenách pre spotrebiteľa. Rovnako podľa opozície nejde ani o sociálne opatrenie, keďže výška vratky sa odvíja len od sadzby, v ktorej domácnosť odoberá plyn, a v skutočnosti neberie ohľad na finančnú situáciu rodiny. Práve nízkopríjmové skupiny často kúria tuhými palivami.

Otázky a odpovede

Musím o vratku osobne požiadať?
Na tento účel nie je potrebné nahlasovať dodávateľovi plynu osobitne odpočet. Ministerstvo hospodárstva pošle list spolu s poštovým poukazom automaticky všetkým odberateľom plynu v domácnostiach so spotrebou v kategórii D1, D2 a D3. Poštový poukaz dostane domácnosť na adresu trvalého bydliska.

Dostanem vratku aj v prípade, že som zmenil trvalé bydlisko?
Ak sa trvalé bydlisko uvedené na doklade totožnosti nezhoduje s adresou uvedenou na poštovom poukaze, ale meno a priezvisko áno, Slovenská pošta vyplatí poukaz adresátovi. Ten k svojmu podpisu pripojí poznámku „osobne“.

Kto rozhoduje o výške vratky?
Výška príspevku sa vypočíta z celkovej spotreby plynu za posledných 12 mesiacov. Údaje o spotrebe poskytne dodávateľ plynu, ktorých platnosť overí prevádzkovateľ distribučnej siete. Výška vratky tvorí 6 percent z ročnej platby za plyn v rozpätí od 10 do 165 eur. Odberatelia v tarifnom pásme D1 dostanú paušálnu vratku vo výške 10 eur.

Čo mám robiť, ak mi nedoručili poštový poukaz?
Poštové poukazy sa budú zasielať v priebehu tohto a budúceho týždňa v abecednom poradí. Môže sa preto stať, že niektorým odberateľom bude poštová zásielka doručená skôr a iným neskôr. V prípade, ak vám nebol šek doručený ani po tejto lehote, obráťte sa na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212.

Dostanem vratku aj vtedy, ak na mojom odbernom mieste nemám žiadnu spotrebu plynu?
V prípade vykázanej nulovej spotreby plynu má domácnosť nárok na vyplatenie minimálnej výšky štátneho príspevku v hodnote 10 eur. V prípade nulovej spotreby na mieste, kde nie je známa spotreba za posledných 12 mesiacov, ale za kratšie obdobie, sa výška vratky stanoví v minimálnej výške zodpovedajúcej príslušnému tarifnému pásmu.

Môže sa vratka započítať s nedoplatkom u môjho dodávateľa?
Nie, štátny príspevok sa vyplatí zo štátneho rozpočtu priamo príjemcovi, a preto nie je možné tento príspevok započítať s nedoplatkom za dodávku plynu od dodávateľa plynu. Z rovnakého dôvodu nie je možné tento príspevok započítať ani s preddavkom za platby za dodávku plynu.

Kto môže prevziať poštový poukaz?
Na vyplatenie poštového poukazu je potrebné preukázať sa platným dokladom totožnosti. Slovenská pošta vyplatí príspevok aj osobe, ktorú adresát splnomocnil, či opatrovníkovi adresáta v prípade, že bol pozbavený právnej spôsobilosti. Príspevok môžu prevziať aj osoby, ktoré bývajú s adresátom v spoločnej domácnosti.

Dostanem vratku, ak som prešiel z kategórie maloodber do kategórie domácnosť alebo naopak?
Dôležitý je dátum takejto zmeny. Ak ste k 1. novembru 2015 boli odberateľom plynu v domácnosti so spotrebou v kategórii D1 až D3, máte nárok na štátny príspevok. V prípade, že ste boli k 1. novembru 2015 odberateľom plynu v kategórii maloodber, nespĺňate kritériá na vyplatenie štátneho príspevku, ktorý je určený len pre odberateľov plynu v domácnosti.

Ako sa vypočíta výška vratky v prípade, že som zmenil dodávateľa?
Pri výmere vratky sa posudzuje spotreba plynu za posledných 12 mesiacov, končiac 1. novembrom 2015. V prípade zmeny dodávateľa plynu na odbernom mieste bude výška vratky vypočítaná z údajov, ktoré poskytne prevádzkovateľ distribučnej siete, do ktorej je odberné miesto pripojené.

Majú nárok na vyplatenie štátneho príspevku aj dedičia?
Pokiaľ ide o odberateľov, ktorí zomreli po 1. novembri 2015, bude poštový poukaz zaslaný na meno a adresu zosnulého odberateľa. V takomto prípade môžu pozostalí dostať vratku po predložení osvedčenia o dedičstve. Pokiaľ ide o odberateľov, ktorí zomreli pred 1. novembrom 2015 a nedošlo pred týmto termínom k prepisu zmluvy na odbernom mieste na žijúcu osobu, nebude možné vyplatiť štátny príspevok.

ZDROJ: SPP

© Autorské práva vyhradené

100 debata chyba
Viac na túto tému: #plyn #domácnosti #vratky za plyn