Veto Kisku nestoplo zákon o úveroch, opäť ho schválili

09.12.2015 13:19

Zákon o úveroch na bývanie opäť prešiel hlasovaním v parlamente. Poslanci tak prelomili veto prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.

Ide o zavedenie maximálnej výšky nákladov pri predčasnom splatení úveru na jedno percento z predčasne splatenej sumy úveru na bývanie.

Podľa Slovenskej bankovej asociácie ide však o neopodstatnenú cenovú reguláciu. “Úpravy na poslednú chvíľu boli schválené bez akejkoľvek hlbšej odbornej diskusie či verejnej konzultácie a navyše bez zhodnotenia technickej a časovej náročnosti pripravovaných zmien,” povedal prezident asociácie Alexander Resch. Beblavý však v parlamente skonštatoval, že nie je pravda, že by sa o zmene nediskutovalo v dostatočnom predstihu.

Kiska zákon na opätovné prerokovanie vrátil preto, lebo časť o jednopercentnom limite na poplatok je podľa neho nezrozumiteľná. Schválené znenie časti jedného odseku v paragrafe 18 zákona totiž podľa prezidenta vnáša do paragrafu vnútorný rozpor. "Citované ustanovenie súčasne nie je náležite previazané s ostatným normatívnym obsahom paragrafu 18 zákona. Preto zastávam názor, že paragraf 18 ods. 1 časť druhej vety za bodkočiarkou zákona svojím účelom, nepresnou a nejasnou formuláciou protirečí celému ustanoveniu paragrafu 18 zákona, čo môže v praxi spôsobiť významné aplikačné problémy,“ upozornil prezident.

Zákon o úveroch na bývanie zároveň upravuje právo spotrebiteľov na odstúpenie od zmluvy o úvere na bývanie bez udania dôvodu, a to do štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy. Norma ustanovuje aj podmienky pri poskytovaní úverov na bývanie, postupy a informácie pred uzatvorením zmluvy, ako aj spôsob výpočtu celkových nákladov spotrebiteľa spojených s poskytovaním úveru na bývanie. Rovnako zavádza povinnosť informovať záujemcu o úver o parametroch úveru, a to na novom formulári ESIS. Účinnosť zákona je stanovená od 21. marca 2016.

#úver #hypotéka
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku