Podvod s kilometrami v autách stopne register

Kúpa jazdeného auta už nebude nočnou morou pre vodičov. Doslova masové rozmery nadobudlo v posledných rokoch pretáčanie kilometrov v autách, na čo doplatili mnohí. Podľa niektorých odhadov až státisíce jazdených vozidiel môžu byť predmetom takéhoto klamstva. Podvodom však zabráni celoeurópsky register, na ktorý sa napojilo aj Slovensko.

30.11.2015 09:00
tachometer, auto, kilometre Foto: ,
Ak pracovník STK zistí, že počet kilometrov v rámci registra a skutočného stavu nesedí, odmietne vodičovi vydať osvedčenie. Zákon má platiť od marca budúceho roka
debata (20)

Ľudia si cez internetovú adresu stkonline.sk už môžu overiť stav kilometrov vozidla. Zapisovať údaje sa budú pri kontrolách v staniciach STK, v servisoch či na polícii.

Nielen predajom podvodne omladených áut, ale aj daňovým podvodom pri skreslení údajov podnikateľmi by tak malo odzvoniť. Kto navyše bude takéto auto predávať, bude čeliť vysokým trestom či zákazu činnosti.

Zákon o trestoch aj pokutách až do výšky 50–tisíc eur, ktorý pripravili poslanci Anton Martvoň a Otto Brixi (obaja Smer), nadobudne účinnosť v marci budúceho roka. V parlamente ho podporilo 117 vládnych aj opozičných poslancov. Nová legislatíva počíta s registrom MileageSK so zaznamenanými údajmi o počte prejazdených kilometrov jednotlivých automobilov. Databáza bude prepojená na celoeurópsky register.

„Databáza MileageSK je už pripravená. V súčasnosti obsahuje vyše 19 miliónov záznamov k vyše 2,9 milióna na Slovensku evidovaných vozidiel. Zatiaľ v testovacej prevádzke registruje údaje o stavoch najazdených kilometrov najmä z technických kontrol, emisných kontrol, kontrol originality a niekoľkých autoservisov. Je súčasťou automatizovaného informačného systému kontroly originality (AISKO), ktoré používajú pracoviská kontroly originality,“ povedal Martin Kóňa, hovorca ministerstva dopravy.

Štát nebude platiť za vytvorenie databázy. Za AISKO je zodpovedná poverená technická služba kontroly originality. Novela smeruje proti podvodníkom, ktorí úpravu odometrov ponúkajú, prípadne majú na túto činnosť potrebné vybavenie. Odometer je zariadenie, ktoré na palubnom štíte vozidla ukazuje počet prejdených kilometrov. Niekedy sa mylne zamieňa za tachometer, ktorý však meria rýchlosť a otáčky.

Oklamaným vodičom, ktorí takto omladené auto kúpili, prípadne také auto predávajú a nevedia o stočení kilometrov, nehrozia žiadne postihy. Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) bude môcť uložiť za neoprávnené a úmyselné manipulovanie s odometrom pokutu vo výške od 5– do 50–tisíc eur. Sankcie budú hroziť aj tým, ktorí montujú do áut antiradary, zariadenia, ktoré znemožňujú policajným radarom zmerať rýchlosť idúceho vozidla. V budúcnosti, ak pracovník STK zistí, že počet kilometrov vozidla v rámci registra a skutočného stavu nesedí, odmietne vodičovi vydať osvedčenie o absolvovaní technickej kontroly.

Zákon zároveň v prípade zistenia stáčania kilometrov ukladá povinnosť právnickým osobám alebo správnym orgánom nahlásiť tento fakt SOI.

Podľa Spolku na ochranu vlastníkov automobilov (SOVA) je na Slovensku približne 130–tisíc automobilov s pozmeneným počtom najazdených kilometrov. Niektoré odhady hovoria, že viac ako polovica jazdených automobilov má upravený odometer. Podvodníci týmto spôsobom často umelo zvyšujú hodnotu auta.

„Stav najazdených kilometrov sa upravuje aj smerom nahor, hlavne v prípade vykazovania fi ktívnych jázd firemných vozidiel,“ uvádza Kóňa.

Organizácia SOVA zmeny víta. „Veľký prínos vidíme hlavne v preventívnej rovine, pretože po rokoch nečinnosti štát dáva jasne najavo, že pretáčanie tachometrov je nelegálne. Hlavne tak padnú výhovorky firiem, ktoré túto službu poskytujú a verejne ponúkajú. Tie dnes totiž tvrdia, že nerobia nič nezákonné. Chybou zákona podľa nás je, že zakazuje predaj stočených áut iba firmám a živnostníkom, pričom podľa našich skúseností je manipulácia s kilometrami masovo rozšírená aj medzi občanmi. Podľa nášho právneho názoru však ani nebudú môcť byť stočené autá inzerované, čo by mohlo nepoctivým predajcom z radov občanov ich podvodné konanie poriadne sťažiť. Mimo inzerciu a bazárov bude totiž predaj auta veľmi komplikovaný,“ uvádza v stanovisku združenie SOVA.

„Informácie o stave prejazdenej vzdialenosti vozidiel (Mileage) sa stali súčasťou zmluvy o európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS), ktorej Slovenská republika je signatárom,“ uvádza sa v odôvodnení pozmeňujúceho návrhu novely zákona o podmienkach prevádzky vozidiel od poslanca Andreja Kolesíka (Smer). To znamená, že v budúcnosti bude možné skontrolovať, či dovezený jazdený automobil nemal upravený počet najazdených kilometrov ešte predtým, ako bol zaregistrovaný u nás.

Podvodníci v súčasnosti využívajú dovoz áut na úpravu počtu najazdených kilometrov. Odometer upravia ešte pred prvým prihlásením na Slovensku, a teda následné kontroly a zápisy z kontroly originality alebo STK neodhalia žiadne nezrovnalosti. Národná databáza má byť prepojená s medzinárodnou, a teda tento spôsob podvodu bude taktiež znemožnený. Či však k tomu dôjde už od marca 2016, nie je známe.

„Slovenská republika je už technicky pripravená na výmenu údajov z odometrov s ostatnými členskými štátmi EÚ, ktoré pristúpia k vzájomnej výmene. Termín zahájenia výmeny sa nebude zverejňovať. Nebudú sa zverejňovať ani členské štáty, ktoré postupne k výmene pristúpia. Porovnávanie stavov najazdených kilometrov bude prebiehať automatizovane na kontrole originality, aby sa z procesu vylúčili chyby alebo negatívny ľudský faktor,“ dodáva Kóňa.

Údaje z európskeho systému EUCARIS nebudú verejne prístupné. Priebeh stavov najazdených kilometrov bude súčasťou posudku kontroly originality. Vďaka neverejnosti sa podľa Kóňu má vylúčiť riziko manipulácie s údajmi. Novela zákona zároveň zakazuje autobazárom predávať takto omladené automobily. V prípade opakovaného porušenia zákazu im hrozí až odobratie živnostenského oprávnenia.

Súčasťou zákonných zmien je aj novela zákona o reklame, ktorá zakazuje prezentáciu informácií, výrobkov, technických prostriedkov alebo ponúkanie služieb upravujúcich odometre. Podvody spojené so stáčaním kilometrov je v teoretickej rovine možné postihovať aj dnes. Takéto konanie je možné klasifikovať ako podvod v rámci aktuálne platného Trestného zákona.

Dokázať úpravu počtu najazdených kilometrov bez databázy je takmer nemožné. Celá zmena údajov v riadiacej jednotke vozidla prebieha prostredníctvom počítačového softvéru. „Ako ukazuje dlhoročná prax, pretáčanie kilometrov je v súčasnosti veľmi výhodným obchodom, na ktorom sa dá obohatiť. S príchodom digitálnych odometrov nastúpili ,softvéroví‘ odborníci a stáčanie kilometrov dostalo iné rozmery. Pri tomto úkone si dnes už nikto nezašpiní ruky, kilometre sa totiž stáčajú pomocou počítača napojeného priamo do servisnej zásuvky na aute,“ uviedli v stanovisku Martvoň a Brixi.

Kúpiť jazdené auto bez obavy o jeho históriu je však aj napriek tomu možné. Mnohí výrobcovia vedú medzinárodné databázy svojich vozidiel, vďaka ktorým vedia zistiť, stav odometra konkrétneho auta v ktoromkoľvek autorizovanom servise. V tomto prípade je však dôležité, aby vozidlo navštevovalo vždy výhradne autorizovaný servis, kde prebehne zápis kilometrov do databázy.

© Autorské práva vyhradené

20 debata chyba
Viac na túto tému: #automobilky #stáčanie kilometrov